Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

25/6

  Maj

29/5

  April

24/4 5/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Ændring vedr. liste A's byrådsgruppes udvalgsplaceringer pr. 25.6.2018

3.

 Finansiel politik

4.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2018

5.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til Nyborg Forsyning og Service A/S

6.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 282 for Torvet og Biblioteksholmen

7.

 Anmodning fra Taxa Fyn om overgang til paralleltakster

8.

 Navngivning af sidevej til Frisengårdsvej til boligområde - tidligere Frisengården, Sylleskovvej 13, Nyborg

9.

 Udskiftning af fejemaskine 2018

10.

 Frigivelse af midler til sikker overgang og fartbegrænsning på Odensevej i Herrested

11.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2018

12.

 Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018

13.

 Skolepuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018

14.

 Anlægsbevilling til etablering af køkken i Møllervangen

15.

 Bilag vedr. anlægsprojekt etablering af køkken i Møllervangen

16.

 Høringsudkast: SAMMEN om demens. Strategi for Nyborg Kommune som demensvenlig kommune

17.

 Etablering af træningsredskaber ved rehabiliteringscentret

18.

 Forsikring af frivillige i Nyborg Kommune

19.

 Muligheden for livestreaming fra byrådsmøder

20.

 Kodeks i Nyborg Byråd

21.

 Meddelelser

Lukket punkt

22.

 NFS - Referat fra møder

Lukket punkt

23.

 Meddelelser

24.

 Ørbæk Midtpunkt - tilbygning til mødelokaler

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Beretning nr. 25, afsluttende beretning for regnskab 2017 fra BDO

4.

 Frivillighedspolitik 2018-2021 med høringssvar

5.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 283 for et område til børnehave og park ved Provst Hjortsvej, Nyborg

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 290 og Kommuneplantillæg nr. 2 for Nyborg Heldagsskole i Skellerup - Pårupvej 25 B - Pårupvej 27 - Pårupvej 27B, Ullerslev

7.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 for en stor del af kommunens sommerhusområder samt forslag til lokalplaner ved Kabinettet (nr. 286) og for et sommerhusområde ved Drejet (nr. 287) - til offentlig høring

8.

 Forslag til lokalplan nr. 288 og kommuneplantillæg nr. 4 for et højlager på 25 meter ved Danrice A/S, Ringvej 14, Ørbæk

9.

 Ændring af arealet bag kirkegåden ved Vestergade til boligformål

10.

 Borger-App og kort til indtastning og visning af artsfund i Nyborg Kommune

11.

 LIFE-projekt til indsats for klokkefrø - Bombina bombina - april 2018

12.

 Idræts - kulturpuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018

13.

 Afgørelse i klagesag om Nyborg Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 275, Cykellegebane i Lille Svanedam, Nyborg

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

16.

 Skolepuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Godkendelse af Strategi FYN 2018-21

4.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 291 for Almas Have i Ørbæk, Sentvedvej 1, Sentvedvej 2 og Sentvedvej 3

5.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 284 - Dyrehavegård, Dyrehavevej 54 i Nyborg

6.

 Endelig vedtagelse af Nyborg Kommunes Friluftsstrategi

7.

 Forslag til genindførelse af parkeringskontrol

8.

 Frigivelse af midler til nødkald på Vindinge Plejecenter

9.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2018

10.

 Tumlebillen - anlægsbevilling til om- og tilbygning

11.

 Bastionen - forslag til revidering af takstblad

12.

 Godkendelse af Informationssikkerhedsstrategi

13.

 Ny procedure for brug af mail i Nyborg Kommune

14.

 Ændring af Forretningsorden for Nyborg Byråd

15.

 Handicaprådets Årsberetning 2017

16.

 NFS A/S - ordinær generalforsamling 25. april 2018

17.

 Meddelelser

Lukket punkt

18.

 NFS A/S - Referat fra møder

Lukket punkt

19.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Indkaldelse af stedfortræder

3.

 Indkaldelse af stedfortræder

4.

 Spørgetid

5.

 Lokalplan nr. 281 - Slotsholmen - Nyborg Slot - Slotsgade 34

6.

 Meddelelser

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

    Til top