Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/07/2018 - 30/09/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

18/9

  August

28/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2018

4.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 295 - Strandvænget - Nedrivning af tidligere institutionsbyggeri

5.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 288 og kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan 2017 for et højlager ved Danrice, Ringvej 14, Ørbæk

6.

 Privat rottebekæmpelse i Nyborg Kommune

7.

 Godkendelse af Rammeaftalen 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark

8.

 Delegation af udpegning af medlem til visitationsforum vedr. særlige pladser i socialpsykiatrien

9.

 Bidrag til Kulturregion Fyn fra 01.01.2019

10.

 Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger

Lukket punkt

11.

 Bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger

12.

 Etnisk ligestilling

13.

 Orientering: Evaluering af Beredskab Fyns risikobaserede dimensionering

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Nyborg Forsyning og Service - referat fra møder 28.8.2018

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling)

4.

 Demensstrategi 2018-2021 med høringssvar

5.

 Sagsbehandlingsfrister i Nyborg Kommune

6.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 258 inklusive miljøvurdering - Ny lystbådehavn i den gamle Knudshoved Færgehavn - Admiral Marina

7.

 Nyborg Marina - Takster for bådpladsleje mv

8.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2018

9.

 Finansiering af projekter vedrørende slotsprojektet

10.

 Godkendelse af budget 2018/2019 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet - Havnegade 26, Nyborg

11.

 Kunstgræsbane - Vindinge Sportsplads

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Salg af Damsgårdvej 5 og Damsgårdvej 7, Ullerslev

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

    Til top