Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

26/3

  Februar

26/2

  Januar

29/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Endelig vedtagelse af "En samlet by - Strategisk udviklingsplan for Nyborg" efter høring 4. december 2018 til 29. januar 2019

4.

 Frigivelse af midler til en bylivspulje - efter kataloget "Lille handling med stor effekt - idekatalog for byliv i Nyborg"

5.

 Frigivelse af midler til projekterne i "Lille handling med stor effekt - idekatalog for byliv i Nyborg" i 2019

6.

 Igangsætning af planarbejde for en ændring af detailhandelsstrukturen i Nyborg Kommune, herunder udlæg af aflastningsområde Storebæltsvej 10, Nyborg

7.

 Projekt Multibassin og Multihus - Nyborg Marina

Lukket punkt

8.

 Lukket bilag med prisoplysninger til dagsordenspunktet "Multibassin og Multihus - Nyborg Marina"

9.

 Årsregnskab 2018 for Nyborg Kommune

10.

 Afsluttede anlægsregnskaber i 2018 på over 2 mio. kr.

11.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 for Grønt Danmarkskort i Nyborg Kommune - til offentlig høring

12.

 Etablering af ny marina i Tømrergraven

13.

 Etablering af pumpeløsning ved havneslusen i Nyborg

14.

 Regulativ for Herrested/Måre Vandværk, Maemosens Vandværk, Svindinge Vandværk og Øksendrup Vandværk

15.

 Ændring af forsyningsområde Ravnholtvej 14 A/Ravnholtvej 16/Ravnholtvej 18/Ravnholtvej 20/Ravnholtvej 22 og Ravnholtvej 24, Ørbæk

16.

 Renovering af 4kløverskolen, afd. Frørup - Skolevej 1, Frørup

17.

 Nyborg Forsyning og Service - Reviderede takster 2019 for affalds- og renovationsområdet

18.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2019

19.

 Frigivelse af anlægsbevilling fra pulje til administrationsbygninger 2019

20.

 Parkeringsinformation i Nyborg by

21.

 Udmøntning af Friluftsstrategi for Nyborg Kommune

22.

 Udvidelse af ejerkredsen i Film Fyn A/S

23.

 Organiseringen af de fynske erhvervsklynger

24.

 Udsattepolitik 2019-2023

25.

 Handicaprådets Årsberetning 2018

26.

 Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger

Lukket punkt

27.

 Lukket Bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse (pga. tilbudspriser)

28.

 Kerneopgaven - Godkendelse af beskrivelserne til høring og den videre proces

29.

 Ceremonier ved erhvervelse af dansk statsborgerskab

30.

 Ørbæk Midtpunkt - Bestyrelsen

31.

 Nyborg Kommunale Musikskole - Bestyrelsen

32.

 Nyborg Gymnasium - Bestyrelsen

33.

 Meddelelser

Lukket punkt

34.

 Salg af jord

Lukket punkt

35.

 Salg af del af fællesareal

Lukket punkt

36.

 Etablering af el, vand og promenadebelysning på Dampskibsmolen, Kaj 11 og Kanal Vest

Lukket punkt

37.

 Nyborg Forsyning og Service - Referat fra møder 26. februar 2019

Lukket punkt

38.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Beretning nr. 26, løbende revision 2018 fra BDO

3.

 FilmFyn - Indkaldelse til generalforsamling 5. april 2019

4.

 Indstilling af nyt medlem til udsatterådet

5.

 Kvalitetsstandarder 2018 udsatte børn og unge

6.

 Delegering af kompetence vedrørende Ungdomskriminalitetsnævnet

7.

 Renovering af daginstitutioner 2019

8.

 Ansøgning fra Ullerslev Gymnastik og Motionscenter om nyt ventilationsanlæg inkl. køl.

9.

 Udmøntning af Helhedsplan for Ørbæk

Lukket punkt

10.

 Lukket bilag - Udmøntning af Helhedsplan for Ørbæk

11.

 Frigivelse af midler til anlæg af aktivitetsplads ved Ørbæk Midtpunkt i Ørbæk

Lukket punkt

12.

 Lukket bilag - Frigivelse af midler til anlæg af aktivitetsplads ved Ørbæk Midtpunkt i Ørbæk

13.

 Tilladelse til udledning af regn-/drænvand fra kunstgræsbane, Skolevej 15, Nyborg

Lukket punkt

14.

 Lukket bilag - Tilladelse til udledning af regn-/drænvand fra kunstgræsbane, Skolevej 15, Nyborg

15.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 - Støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Oprettelse af §17, stk. 4 udvalg - Ungeudvalg

4.

 Valg af medlem til FilmFyns bestyrelse

5.

 Historiske dragter fra Dragtlauget til medlemmer af Byrådet

6.

 Ekstrabevilling til Nyborg Svømme og Badeland

7.

 Forslag til lokalplan nr. 296 samt kommuneplantillæg nr. 12- "Strandhøjen" - Boligbebyggelse og park ved Skaboeshusevej i Nyborg

8.

 Forslag til nye vejnavne til kommende boligbyggeri på tidligere institutionsejendom Strandvænget på Skaboeshusevej 110-128, Nyborg

9.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2019

10.

 Etablering af Fagkomite for Infrastruktur og Mobilitet i Byregion Fyn

11.

 Ansøgning om frigivelse af midler til udskiftning af kviksølvarmaturer

12.

 Godkendelse af projekt for konvertering af kollektiv varmeforsyning fra naturgas til fjernvarme i Erhvervsområdet Vest i Nyborg by

13.

 Årsregnskab 1. august 2017 - 31. juli 2018 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, Nyborg

14.

 Godkendelse af årsregnskab 2016 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening

15.

 Godkendelse af årsregnskab 2017 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening

16.

 Godkendelse af budget 2019 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening

17.

 Opslag af stilling som presseansvarlig

18.

 Anmodning fra Socialdemokratiet om optagelse af punkt på Byrådets dagsorden: En by for alle

19.

 Meddelelser

Lukket punkt

20.

 Nyborg Forsyning og Service - referat fra møder 10.12.2018

Lukket punkt

21.

 Begivenhed

Lukket punkt

22.

 Meddelelser

    Til top