Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

25/6

  Maj

28/5

  April

30/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Kerneopgaven - Byrådets definitioner har været udsendt i høring

4.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 301 og kommuneplantillæg nr. 13 for en pylon ved Storebæltsvej i Nyborg

5.

 Endelig vedtagelse af udviklingsplaner for Svindinge, Langå, Kullerup, Kogsbølle, Frørup, Vindinge- Rosilde- Lamdrup

6.

 Projektgodkendelse af en ny spids- og reservelastkedel på Central Langelandsvej, Langelandsvej 20B, Nyborg

7.

 Lejerbo anmoder om godkendelse af anskaffelsessummen (Skema A) på Frisengårdsparken 5, Nyborg - Lejerbo afd. 68-1 - Skovmærkevej - Anemonevej - Bregnevej - Rosenvej - Solsikkevej

8.

 Fleksibel udlejning - Lejerbo - Frisengårdsparken - Anemonevej - Irisvej - Rosenvej - Solsikkevej - Skovmærkevej, Nyborg

9.

 Nedrivning af Sentvedvej 3, Ørbæk

10.

 Renovering af daginstitutioner 2019

11.

 Frigivelse af anlægsmidler til Demenscenter Tårnparken

12.

 Sundhedsaftale 2019-2023

13.

 Samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter

14.

 Udsatterådets vedtægter

15.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2019

16.

 Lovændringer vedr. henlæggelse af beføjelser og pligter i henhold til byggelovens § 16 C, stk. 6

17.

 Orientering om udsættelse af ceremonier ved erhvervelse af dansk statsborgerskab

18.

 Meddelelser

Lukket punkt

19.

 Anlægspulje til bygningsvedligeholdelse 2019 - bevilling til puljen til anlægsarbejder 2019 (lukket af hensyn til licitation)

Lukket punkt

20.

 Godkendelse af pris og salg af areal i Ullerslev (lukket af hensyn til fortrolige oplysninger om priser)

Lukket punkt

21.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Task Force Erhverv - anbefalinger vedrørende erhvervsudvikling i Nyborg Kommune

3.

 Forslag til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune

4.

 Godkendelse af ny børne- og ungepolitik 2019-2023

5.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 296 - Strandhøjen og kommuneplantillæg nr. 12

6.

 Frigivelse af midler til projekter efter Smart City strategien

7.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idrætscentre m.m. i 2019

8.

 Julebelysning i Nyborg

Lukket punkt

9.

 Lukkede bilag til punktet "Julebelysning i Nyborg" - lukket pga. fortrolige prisoplysninger

10.

 Afsluttende revisionsberetning for regnskab 2018 (beretning nr. 27)

11.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Anmodning om salg af ejendom (lukket på grund af fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Igangsætning af arbejdet med Planstrategi 2019

4.

 Verdensmål - vurderingsværktøj

5.

 Præsentation af Nyborgs Kulturarvsmasterplan

Lukket punkt

6.

 Lukkede bilag - Præsentation af Nyborgs Kulturarvsmasterplan - udkast til afsnit i bog og til tekst i Kulturarvsmasterplanen - tegninger

7.

 Fælles Fynsk samarbejde vedrørende kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 300 for et sommerhusområde vej Sølyst Strand

9.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 294 for et sommerhusområde ved Dinestrup Strand

10.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6 - Gode drifts- og udviklingsvilkår for produktionsvirksomheder

11.

 Beredskab Fyn - Budget 2020 til godkendelse

12.

 Kulturaftale mellem Kulturministeren og 9 fynske kommuner - godkendelse af tillægsaftale for 2019

13.

 Godkendelse af dagtilbuds- og skolepolitik

14.

 Beredskabsplan ved vold og overgreb på børn og unge

15.

 Danmarkskortet over omgørelsesprocenter 2018

16.

 Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi på SOSU-området med høringssvar

17.

 Skippergade 28, 5800 Nyborg istandsættelse 3. etape

18.

 Årsrapport 2018 - Kontrolgruppen

19.

 NFS A/S - ordinær generalforsamling 6. maj 2019

20.

 Merudgifter vedr. renovering af Nyborg Svømme- og Badeland

21.

 Meddelelser

Lukket punkt

22.

 Nyborg Forsyning og Service - Referat fra møder 9. april 2019 (Indeholder lukkede bilag)

Lukket punkt

23.

 Meddelelser

    Til top