Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

17/9

  August

27/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Forslag til at fritage Nyborg Kommunes folkeskoler fra nationale test i forbindelse med de nye frikommuneforsøg

3.

 Forslag til Planstrategi 2019 til godkendelse før offentlig høring

4.

 Forslag til lokalplan nr 304 og kommuneplantillæg nr. 14 - Boligbebyggelse ved Mejerivænget i Ørbæk

5.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 298 og kommuneplantillæg nr. 9 - Tæt-lav boligbebyggelse ved Vestergaard, Odensevej 46, Ullerslev

6.

 Aflysning af lokalplan nr. 206 og tilbageførsel af byzoneareal på matr. nr. 10-i af Måre By, Herrested efter anmodning fra lodsejer

7.

 Mobilitetsplan for Nyborg by og udvalgte områder i kommunen

8.

 Kantbaner - Ferritslevvej, Ellinge i Ullerslev

9.

 Kystsikring ved Vindinge Herreds Motorklub, Strandalleen 42, Nyborg

10.

 Beslutning om udkast til VVM-tilladelse og udledningstilladelse efter §28 i miljøbeskyttelsesloven vedrørende nedlæggelsen af Ullerslev Renseanlæg sendes i offentlig høring

11.

 Endelig vedtagelse af udviklingsplaner for Refsvindinge, Tårup og Skellerup

12.

 Ny adgangsvej til Nyborg Rideklub fra Bavnehøjalle

13.

 Toiletforhold på skolerne

14.

 Ændring af Nyborg Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutoner i henhold til Dagtilbudsloven

15.

 Handicaprådets sammensætning

16.

 Ændring i Seniorrådets vedtægter

17.

 Udpegning af medlem til FGU-Fyns bestyrelse

18.

 Godkendelse af Overordnet Informationssikkerhedsstrategi

19.

 Meddelelser

Lukket punkt

20.

 Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2018/2019 (lukket pga. i-sikkerhedsoplysninger)

Lukket punkt

21.

 Nyborg Forsyning og Service - Referat fra møder 27. august 2019 (indeholder fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

22.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2019

4.

 Garantiprovision for forsyningsselskabers låntagning

5.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til Nyborg Forsyning og Service A/S

6.

 Ansøgning fra Tårup Idrætsforening om tilskud til etablering af kiosk/boldrum/speakertårn på Frørup Sportsplads

7.

 Henvendelse fra Motionsklubben Elefanten med anmodning om ændring af opsigelsesvarsel på deres kommunale lejemål/ gebyraftale vedr. fitnesslokaler i Idrætscenter Nyborg

8.

 Implementering af nyt valgsystem

9.

 Frigivelse af anlægsbevilling fra pulje til administrationsbygninger 2019

10.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 292 for et sommerhusområde ved Nordenhuse

11.

 Forslag til Lokalplan nr. 306 og Kommuneplantillæg nr. 16 - Bykernen og Voldanlægget

12.

 Godkendelse af budget 2019/2020 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet - Havnegade 26, Nyborg

13.

 Beredskab Fyn - Vedtægtsændringer til godkendelse

14.

 Ensomhedsstrategi med høringssvar

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Forespørgsel om nyt plangrundlag for en dagligvarebutik (lukket af hensyn til fortrolige prisoplysninger m.v.)

Lukket punkt

17.

 Forundersøgelser af erhvervsjord vest for Romsøvej i Nyborg (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

18.

 Nyborg Forsyning og Service - Referat fra møder 18. juni 2019

Lukket punkt

19.

 Meddelelser

    Til top