Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

17/12

  November

26/11 5/11

  Oktober

8/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Beretning nr. 28, løbende revision 2019 fra BDO

4.

 Ny organisering af fælles fynsk erhvervsfremme pr. 1. januar 2020

5.

 Fælles Fynsk samarbejde om pulp-behandling af organisk dagrenovation (KOD)

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 306 - Nyborg Bykerne og Voldanlæg

7.

 VVM-tilladelse og udledningstilladelse i forbindelse med nedlæggelsen af Ullerslev Renseanlæg

8.

 Regulativ for Flødstrup Vandværk, Langå Vandværk og Tårup Vandværk

9.

 Vandværkstakster 2020

10.

 Budget 2020 for Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening - Buen 9-29 og Buen 16-56, Ørbæk

11.

 Nyborg Forsyning og Service - Takster 2020 for NFS på spildevands-, vand-, affalds- og renovationsområdet

12.

 Godkendelse af landzonetilladelse til opholdssted/botilbud - Møllegårdsvej 25, Nyborg

13.

 Kvalitetsstandarder Socialafdelingen Myndighed gældende i 2020

14.

 Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommunale Skolevæsen

15.

 Tumlebillen - anlægsbevilling til tilbygning

16.

 Delegation af kompetencen til at ansøge om værgemål

17.

 Kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet - gældende i 2020

18.

 KL's Topmøde 2020

19.

 Valg af social sagkyndig til Beboerklagenævnet

20.

 Meddelelser

Lukket punkt

21.

 Køb af jordlod (Lukket af hensyn til fortrolige oplysninger om priser)

Lukket punkt

22.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Mødeplan 2020 - Byrådet

3.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2019

4.

 Cykelstrategi med høringssvar

5.

 Idrætspulje - bevilling fra pulje til idrætsfaciliteter og kultur

6.

 Ansøgning om frigivelse af beløb til rådgiverydelse til projektering af ventilationsprojekt på Danehofskolen afd. Nyborg

7.

 Frigivelse af midler fra pulje til bygningsvedligeholdelse til energimærkning af kommunale bygninger

8.

 Frigivelse af midler til signalanlæg Strandvejen/Dyrehavevej, Nyborg

9.

 Kommunikationstiltag for synliggørelse af parkeringspladser tæt på og ved indre by i Nyborg

10.

 MOTAS I/S - Modtagestation Syddanmark - budget og takster 2020

11.

 Bostedet Øksendrups fremtid

Lukket punkt

12.

 Bostedet Øksendrups fremtid (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser i udvalget samt personfølsomme oplysninger)

13.

 Meddelelser

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023 (2. behandling)

4.

 Nyborg Kommunes Finansielle politik

5.

 Areal på Vesterhavnen - navngivning af plads

6.

 Tilladelse til udlejning af egen helårsbolig i optil 100 dage

7.

 Frigivelse af midler til projektering af udvidelse af "Kys og Kør", parkeringsplads og ny krydsning for cyklister ved Danehofskolen, afdeling Nyborg, Ringvej 1, Nyborg

8.

 Frigivelse af anlægsbevilling fra pulje til administrationsbygninger 2019

9.

 Regulering af gebyr for skorstensfejning 2020

10.

 Strategi for Røgfri Fremtid med høringssvar

11.

 Udmøntning af legepladspuljen 2020, skoler og dagtilbud

12.

 Delegationsplan for Social- og Familieudvalget

13.

 Streaming af byrådsmøder

Lukket punkt

14.

 Lukket bilag: Streaming af byrådsmøder (lukket pga. leverandørpriser mm.)

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Nyborg Forsyning og Service - Referat fra møder 29. oktober 2019 (indeholder fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

17.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023 (1. behandling)

4.

 Forespørgsel fra ejer om ændring af plangrundlag til boligformål for Sølyst - Sølystvej 18, Nyborg

5.

 Frigivelse af midler til trafiksikkerheds fremmende tiltag

6.

 Frigivelse af midler til renovering af Almas Hus i Ørbæk

7.

 Private leverandører af personlig pleje

8.

 Revideret kontrakt og beredsskabsplan ved konkurs hos private leverandør

9.

 Politik for mad, måltider og bevægelse med høringssvar

10.

 Forureningsundersøgelse af ubefæstede arealer

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

    Til top