Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/03/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

17/3

  Februar

25/2

  Januar

28/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger i 2020

Lukket punkt

2.

 Lukket bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse (pga. tilbudspriser)

3.

 Fornyelse af fortøjningspæle i Nyborg Marina

Lukket punkt

4.

 Lukket bilag - Fornyelse af fortøjningspæle i Nyborg Marina (bilaget er lukket på grund af fortrolige prisoplysninger)

5.

 Frigivelse af midler til dynamisk parkeringsanvisning i Nyborg indre by

6.

 Frigivelse af midler til opstart af projekter i Nyborgs bykerne

7.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2020

8.

 Frigivelse af beløb til vedligeholdelsesarbejder til renovering af folkeskoler 2020

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Revideret Kommuneplantillæg nr. 11 for Grønt Danmarkskort til offentlig høring

4.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 309 for Harevænget 1-79, Nyborg - tillæg til lokalplan nr. 233 - efter offentlig høring

5.

 Frigivelse af midler til rådgivning i forbindelse med projekt for Nørregade øst (Hundeklemmen) og en passage mellem Kongegade og Mellemgade

6.

 Frigivelse af midler til etablering af venstresvingspile i signalanlæg - Vestergade / Ringvej, Nyborg

7.

 Frigivelse af midler til udførelse af udvidelse af "Kys og Kør", parkeringsplads og ny krydsning for cyklister ved Danehofskolen, afdeling Nyborg, Ringvej 1, Nyborg

8.

 Anmodning om at fleksibel udlejning fortsætter i AB Sprotoften, afdeling 1 - Sprotofen 1-61, Nyborg

9.

 Godkendelse af handicappolitikken 2020-2024

10.

 Godkendelse af Musikpolitik i Nyborg Kommune

11.

 Høring om mulig tilsynssag (brug af konsulenter inden for det sociale område)

12.

 På vej mod stærkere børnefællesskaber - en ny model for styring og ledelse af skoleområdet

13.

 Anmodning fra liste O vedr. behandling af pkt. 9 fra KFU's møde 4.2.2020: Bastionen

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2019

Lukket punkt

16.

 Orientering vedr. økonomi

Lukket punkt

17.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 en ændret detailhandelsstruktur og Lokalplan nr. 302 for et aflastningsområde ved Storebæltsvej 10 til offentlig høring

4.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 304 og Kommuneplantillæg nr. 14 - Mejerivænget, Ørbæk

5.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 305 inklusive Kommuneplantillæg 15 for lagerhaller på Lindholm Havn, Nyborg, efter offentlig høring

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 310 - tillæg til lokalplaner nr. 278, 286, 287, 292 og 298 - sommerhusområder ved Brændeskovvej, Kabinettet, Drejet-sydlige del, Nordenhuse og Andkær Strand - ændring af formålsparagraf - efter høring

7.

 Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 og igangsætning af revision af kommuneplanen

8.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2020

9.

 Frigivelse af midler til rådgivning til udarbejdelse af Lokalplan nr. 313 for Hovedgaden i Ørbæk

Lukket punkt

10.

 Lukket bilag - Frigivelse af midler til rådgivning til udarbejdelse af Lokalplan nr. 313 for Hovedgaden i Ørbæk (bilaget er lukket på grund af fortrolige prisoplysninger)

11.

 Regnskab 2018-2019 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet - Havnegade 26, Nyborg

12.

 Økonomiske konsekvenser af ny ferielov pr. 1. september 2020

13.

 Kulturaftale mellem Kulturministeren og 9 fynske kommuner - godkendelse af tillægsaftale for 2020

14.

 Godkendelse af Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune samt etablering af Biblioteksråd

15.

 Renovering daginstitutioner 2020

16.

 Ceremonier ved erhvervelse af dansk statsborgerskab

17.

 Landsbyforskønnelse 2019 - runde 2

18.

 Indstilling af medlem til Skatteankenævnet

19.

 Indstilling af medlem til Vurderingsankenævn

20.

 Valg af social sagkyndig til Huslejenævnet

21.

 Boligprojekt ved Sølyst i Nyborg - revideret projektmateriale fra ansøger

22.

 Meddelelser

Lukket punkt

23.

 Etablering af marina i Tømmergraven, Nyborg Marina (lukket af hensyn til fortrolige prisoplysninger)

Lukket punkt

24.

 Køb af areal til parkeringsområde ved Strandhøjen, Skaboeshusevej, Nyborg (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

25.

 Databeskyttelsesrådgiverens tilsyn med databeskyttelsesreglerne i Nyborg Kommune (Lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

26.

 Nyborg Forsyning og Service - Referater fra møder 10.12.2019

Lukket punkt

27.

 Meddelelser

    Til top