Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2020 - 30/06/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

24/6

  Maj

26/5

  April

28/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Afsluttende revisionsberetning for regnskab 2019 (beretning nr. 29)

4.

 Godkendelse af Nyborg Kommunes Ungepolitik "Ung i Nyborg"

5.

 Anmodning om godkendelse af Skema A mm. på renovering af AB Holmegaardens afd. 20 - Skippergade 2, 4, 8, Østervoldgade 65, Vestervoldgade 9, 31, Slotsgade 19, Knudshovedvej 17, Søndergade 8, Vestergade 5, Blegdamsgade 14 og Nørrevoldgade 34, Nyborg

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 307 og Kommuneplantillæg nr. 17 for Kissendrup Maskinservice, Skovgyden 1, Kissendrup - efter offentlig høring

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 308 for et erhvervsområde og ny dagligvarebutik ved Vestergade, Nyborg, efter offentlig høring

8.

 Projektgodkendelse af reservelastkedel på NFS's varmecentral, Central Ullerslev, Solholm 16, Ullerslev

9.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2020

10.

 Børnehuset Tumlebillen, Provst Hjortsvej 11, 5800 Nyborg

Lukket punkt

11.

 Lukket bilag "Økonomisk oversigt" til punktet: "Børnehuset Tumlebillen - Provst Hjortsvej 11, 5800 Nyborg" - lukket af hensyn til kommunen forhandlingssituation

12.

 Prioritering af midler til projekt for belysning af Vor Frue Kirke

13.

 Frigivelse af midler til medfinansiering af Tal- og Aktivitetspark ved HF og VUC Fyn, Nyborg og Kampsportens Hus

14.

 Samarbejde om den udvidede modtagelsesklasse

15.

 Frigivelse af midler til parkeringsplads ved Langtved Klubhus

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Salg af jord i Ullerslev (Lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

18.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2020

3.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 302 og Kommuneplantillæg nr. 10 for ny detailhandelsstruktur i Nyborg Kommune og et aflastningsområde på Storebæltsvej 10, Nyborg, efter høring

4.

 Forslag til Lokalplan nr. 315 og Kommuneplantillæg nr. 21 for Dyrehave Mølle, Dyrehavevej 84, Nyborg - til offentlig høring

5.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2020

6.

 Anlægsbevilling til ny affaldscontainer ved Bastionen

7.

 Anlægsbevilling til nyt indgangsparti ved Bastionen

8.

 Ansøgning fra Ullerslev Tennis Klub vedr. opgradering af padelanlægprojekt til 2 padelbaner

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Uddybning af havnebassin i Nyborg Marina 2020 (lukket af hensyn til fortrolige prisoplysninger)

Lukket punkt

11.

 Køb af grund til sundhedshus (Sager om køb og salg behandles som lukkede punkter)

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Nyborg Kommunes årsregnskab for 2019

2.

 Afsluttede anlægsregnskaber i 2019 på over 2 mio. kr.

3.

 Økonomiske konsekvenser af Covid-19 i Nyborg kommune

4.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til Nyborg Forsyning og Service A/S

5.

 Høring - Nyborg Kommunes ungdomspolitik "Ung i Nyborg"

6.

 Visionsoplæg om et sundhedshus i det nære sundhedsvæsen

7.

 Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2018/19

8.

 Tilskud til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner i 2020

9.

 Forslag til politik for grøn omstilling

10.

 Etablering af pumpeløsning ved havneslusen i Nyborg

11.

 Forslag til nyt vejnavn til sidevej fra Skaboeshusevej ved Avlsgården

12.

 Undersøgelse af Kongens Skibsbro samt katodiskbeskyttelse af service kajen - Vesterhavnen, Nyborg

13.

 Forespørgsel om overtagelse af 4 offentlige parkeringspladser i baggården Kongegade 12, Nyborg

14.

 Indkøb af lydmåleudstyr til måling af blandt andet trafikstøj ved motorvejen

15.

 Nyt forslag til lokalplan nr. 297.1 samt kommuneplantillæg nr. 8.1 - Mindre boliger ved Campushaven - Sylleskovvej i Nyborg til offentlig høring

16.

 Ansøgning om frigivelse af midler til udskiftning af kviksølvarmaturer

17.

 Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2020

18.

 Ørbæk Midtpunkt - tagrenovering og ventilation - anlægsbevilling

19.

 Ørbæk Midtpunkt - ansøgning om etablering af kontor/depot i selskabslokale samt lounge til Ørbæk Billardklub

20.

 Indfyldssikring på eksisterende kunstgræsbaner i Nyborg Kommune

Lukket punkt

21.

 Lukket bilag til sag vedr. indfyldssikring på eksisterende kunstgræsbaner i Nyborg Kommune

22.

 Frigivelse af midler til ventilationsprojekt på Danehofskolen afd. Nyborg - Ringvej 1, Nyborg

Lukket punkt

23.

 Lukket bilag til punkt om frigivelse af midler til ventilationsprojekt på Danehofskolen afd. Nyborg

24.

 Til orientering: Frigivelse af midler til dynamisk parkeringsanvisning i Nyborg indre by

25.

 Til orientering: Frigivelse af midler til opstart af projekter i Nyborgs bykerne

26.

 Til orientering: Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2020

27.

 Til orientering: Frigivelse af beløb til vedligeholdelsesarbejder til renovering af folkeskoler 2020

28.

 Til orientering: Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger i 2020

Lukket punkt

29.

 Lukket bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse (pga. tilbudspriser)

30.

 Til orientering: Fornyelse af fortøjningspæle i Nyborg Marina

Lukket punkt

31.

 Lukket bilag - Fornyelse af fortøjningspæle i Nyborg Marina (bilaget er lukket på grund af fortrolige prisoplysninger)

32.

 NFS A/S - ordinær generalforsamling 2020

33.

 Sagsbehandlingsfrister i Nyborg Kommune

34.

 Handicaprådet - Årsberetning 2019

35.

 Meddelelser

Lukket punkt

36.

 Nyborg Kommunes revisionskontrakt 2021-2024 (lukket på grund af kontraktmæssige oplysninger i sagen)

Lukket punkt

37.

 Udlicitering af DPO funktionen i Nyborg Kommune (lukket på grund af personfølsomme og økonomiske oplysninger i sagen)

Lukket punkt

38.

 Nyborg Forsyning og Service - Referater fra møder 25.2 og 7.4.2020

Lukket punkt

39.

 Meddelelser

    Til top