Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

15/9

  August

25/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Udkast til kommunikationsstrategi 2020-2024

4.

 Henvendelse fra Tilsynet vedr. brug af private konsulenter på det sociale område

5.

 Danmarkskortet over omgørelsesprocenter 2019

6.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2020 - 1. runde

7.

 Ansøgning om intern finansiering ved udskiftning af biler i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

8.

 Frigivelse af anlægsmidler til ny indretning af Nørregade Øst / Hundeklemmen efter Handleplan for Nyborgs bykerne

9.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2020

10.

 Anmodning om godkendelse af Skema C på AB Holmegaardens afd. 11, Møllervej 1-87, Nyborg

11.

 Endeligt forslag til politik for grøn omstilling

12.

 Borgmesterpagten for klima og energi

13.

 DK2020 Klimaplaner

14.

 Ændring vedr. liste A's byrådsgruppes udvalgsplaceringer pr. 15.9.2020

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Referater fra møder 25.8.2020

Lukket punkt

17.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024 (1. behandling)

4.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2020

5.

 Ligestillingsredegørelse 2020 og Ligestillingsudvalgets referenceforhold

6.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 318 samt kommuneplantillæg nr. 22 for mindre boliger ved Knudshovedvej 57-59/Vognmandsvej 5800 Nyborg efter offentlig høring

7.

 Udkast til lokalplan nr. 313 og kommuneplantillæg nr. 19 for Hovedgaden i Ørbæk - til offentlig høring

8.

 Frigivelse af midler til ny proces for en udviklingsplan for Ullerslev

9.

 Frigivelse af midler til nye parkeringsområde ved Strandhøj, Skaboeshusevej, Nyborg

10.

 Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2020

11.

 Forslag til omlægning af Erik Ballings Plads

12.

 Beredskab Fyn - Budget 2021 til godkendelse

13.

 European Green Leaf Award 2021 - Nyborg som finalist

14.

 Godkendelse af budget 2020/2021 for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet - Havnegade 26, Nyborg

15.

 Godkendelse af kommunal garantistillelse på lån i forbindelse med udskiftning af tage på Skrænten 2-18, Ullerslev, tilhørende Fyns Almennyttige Boligselskab

16.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts- og kulturinstitutioner m.m. i 2020

17.

 Kvalitetsstandard for social behandling af forbrug af stoffer

18.

 Fremtidens dagtilbud og folkeskoler i Nyborg Kommune - Kvalitet - normering - rekruttering

19.

 Udskydelse af Grand Départ Tour de France til 2022

20.

 Privat sundhedsforsikring til ansatte i Nyborg Kommune

21.

 Meddelelser

Lukket punkt

22.

 Nyborg Forsyning og Service - Referater fra 16.6.2020

Lukket punkt

23.

 Salg af jord i Frørup (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

24.

 Manglende oversigt i krydset Generalgyden, Villumstrupvej, Ellingevej i Ørbæk (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

25.

 Meddelelser

    Til top