Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

16/12 14/12 10/12 30/11 23/11 5/10

  Sep - Aug - Jul

14/9 24/8

  Jun - Maj - Apr

22/6 25/5 21/5 27/4 21/4 21/4

  Mar - Feb - Jan

23/3 23/2 26/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Personalesag

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Endelig vedtagelse af Risikostyringsplan Nyborg for oversvømmelse fra hav

3.

 Disponering af Natur- og Miljøpuljen til diverse projekter

4.

 Frigivelse af beløb til renovering af daginstitutioner

5.

 Godkendelse af den generelle beredskabsplan for Nyborg Kommune

Lukket punkt

6.

 Lukkede bilag: Godkendelse af den generelle beredskabsplan for Nyborg Kommune

7.

 Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

8.

 Beredskab Fyn - vedtægtsændringer til godkendelse

9.

 Ejerbrev til bestyrelsen i ADP

Lukket punkt

10.

 Lukkede bilag: Ejerbrev til bestyrelsen i ADP (lukket pga. personhenførbare oplysninger)

11.

 Markering af Tour de France etapen i Nyborg

Lukket punkt

12.

 Lukkede bilag: Markering af Tour de France etapen

13.

 Befordring til Covid-19 vaccination - 3. stik

14.

 Udbuds- og Indkøbspolitik for Nyborg Kommune i 2022-2025

15.

 DK2020 Orientering om klimaopgørelse 2019 og status for klimatilpasning

16.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 28 for et byudviklingsområde ved Sentvedvej i Ørbæk

17.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 - Grønne rammer for udvikling af byer og lokalsamfund - efter høring

18.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 328 for et boligområde på Spurvevej i Ørbæk - efter offentlig høring

19.

 Forslag til Lokalplan nr. 322 inklusiv Kommuneplantillæg nr. 30 for uddannelsesformål på Lindholm Havnevej 33, Nyborg - til offentlig høring

20.

 Vandværkstakster 2022

21.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Takster 2022 for drikkevand, renovation og spildevand

22.

 Ansøgninger til Nedrivningspuljen 2021 (Pulje til landsbyfornyelse)

23.

 Vindingehallen

24.

 Ændring af procedure for opskrivning til dagtilbud

25.

 Valg til beboerklagenævnet for perioden 01.01.2022-31.12.2025

26.

 Meddelelse

Lukket punkt

27.

 Ansøgning om frigivelse af midler til etablering af Byparken ved Færgevej i Nyborg (Lukket på grund af oplysninger om forventet salgspris og manglende udbud)

Lukket punkt

28.

 Indgåelse af overenskomst for køb af jord i forbindelse med etablering af kvælstofvådområdet ved Biskopstorp (Lukket af hensyn til priser på jordkøb)

Lukket punkt

29.

 Kunstgræsbane - Vindinge Sportsplads

Lukket punkt

30.

 Ombygning af køle- og pakkerum i Madhuset, Plejecenter Svanedammen, Wørishøffersgade 25, Nyborg (Lukket da der ikke har været afholdt licitation)

Lukket punkt

31.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Personalesag

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Ændring af Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Forslag til ny styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune

4.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021

5.

 Kompensation for udgifter til covid-19 i Nyborg Kommune i 2021

6.

 Anlægsbevilling til udvidelse af legeområde og bålhytte ved Ådalens Børnehus

7.

 Anlægsbevilling til klatretårn i Børnehaven Åhaven

8.

 Godkendelse af projektforslag for konvertering af kollektiv varmeforsyning fra naturgas til fjernvarme i Hjulby, Aunslev og Skalkendrup

9.

 Godkendelse af Skema A m.m. på renovering af Holmegaardens afd. 4 - Ludvig Hansensvej 26-32 og 27, 29 og 33, Nyborg

10.

 Godkendelse af Skema A m.m. på renovering af Holmegaardens afd. 6, Frisengårdsvej 64-72, Nyborg

11.

 Godkendelse af regnskab 2020 samt budget 2022 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening, Buen 9 - 29 og 16 - 52, Ørbæk

12.

 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplanen 2018-24

13.

 MOTAS I/S - Modtagestation Syddanmark - budget og takster 2021 samt vedtægtsændringer

14.

 Ansøgning fra Nyborg Forsyning og Service A/S om forlængelse af to byggekreditter

15.

 Beskæftigelsesplan 2022/23

16.

 Godkendelse af Anbefaling fra Beskæftigelsesudvalget til strategi for Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads

17.

 Valg til huslejenævnet for perioden 01.01.2022 - 31.12.2025

18.

 Valg til beboerklagenævnet for perioden 01.01.2022 - 31.12.2025

19.

 Meddelelser

Lukket punkt

20.

 Frigivelse af beløb til køb af jord fra ejendommen Postkrogen 17, Ullerslev (lukket, da det drejer sig om en handel)

Lukket punkt

21.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Referater fra møder (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

22.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025 (2. behandling)

4.

 Forslag til lokalplan nr. 323 for et sundhedshus ved Holmens Boulevard i Nyborg

5.

 Holckenhavn Fjord sammentænkning af trafikale og spildevandsløsninger og naturforbedring

6.

 Godkendelse af budget 2021/2022 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, Nyborg

7.

 Regulering af gebyr for skorstensfejning 2022

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Udbud samt brugs- og anvendelsesplan for sundhedshuset

4.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

5.

 Fællesindkøb Fyn handleplan for grønne indkøb 2021-2025

6.

 Politikker og strategier i Nyborg Kommune

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 303 og Kommuneplantillæg nr. 32 for Kolonihaver og Havehuse på Nyborg Voldanlæg - efter offentlig høring

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 318.1 og Kommuneplan nr. 33 for mindre boliger ved Knudshovedvej 57-59, Nyborg - efter ny offentlig høring

9.

 Idræts- og Kultur puljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder i 2021

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025 (1. behandling)

4.

 Team Base Camp ved EM i Kvindefodbold 2025

5.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts- og kulturinstitutioner m.m. i 2021

6.

 Udmøntning af legepladspulje 2021 på dagtilbuds- og skoleområdet

7.

 Kompetencebeskrivelse og delegationsplan for ny uddannelsesinstitution

8.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021

9.

 Rammeaftale for KKR Syddanmark om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge. Juli 2021-juli 2025

10.

 Danmarkskortet og anden statistik over klager til Ankestyrelsen vedr. afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2020

11.

 Udpegning af medlemmer til Handicaprådet

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Markering af Tour de France (lukket af hensyn til forhandling med eksterne partner)

Lukket punkt

14.

 Køb af tre Renault Zoe Zen elbiler til Intern Service (lukket pga. fortrolige prisoplysninger)

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Anmodning fra byrådsmedlem Carsten Kudsk om at repræsentere Vi Lokale Demokrater i byråds- og udvalgsammenhæng

4.

 Revisionsberetning for regnskab 2020 (beretning nr. 30)

5.

 Elev- og klassebaseret ressourcemodel for folkeskolerne

6.

 Anlægsprojekt i Ådalens Børnehus

Lukket punkt

7.

 Lukket, Anlægsprojekt i Ådalens Børnehus

8.

 Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen

9.

 Godkendelse af vedtægter for Nyborg Ungdomsråd

10.

 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af klatrefacilitet

11.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2021 - 1. runde

12.

 Beredskab Fyn - Godkendelse af den risikobaserede dimensionering

Lukket punkt

13.

 Lukkede bilag til pkt. vedr. Beredskab Fyn - godkendelse af den risikobaserede dimensionering (lukket pga. fortrolige sikkerhedsmæssige oplysninger)

14.

 Affaldsplan 2021 for Nyborg Marina

15.

 Politisk aftale om nye cykelstier i perioden 2021-2024

16.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 321 og kommuneplantillæg nr. 25 for boliger mellem Mosebakken og Fynsvej - Pilsgårdhaven - efter offentlig høring

17.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 325 og kommuneplantillæg nr. 31 for nyt boligområde - Avlsgårdsvænget - ved Skaboeshusevej i Nyborg efter offentlig høring

18.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 326 og kommuneplantillæg nr. 29 for offentlige formål ved Enebærvænget i Ørbæk

19.

 Prisfastsættelse og salg af storparcel Toftegårdsvej 14 i Ellinge

20.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til NFS Varme A/S

21.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån i NFS Renovation A/S

22.

 Meddelelser

23.

 Salg af et mindre areal

24.

 Motionsløb

Lukket punkt

25.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Indkaldelse af stedfortræder

1.

 Spørgetid

2.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021

3.

 Indkøb af varevogne, busser og teknisk kørende materiel

4.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts -og kulturinstitutioner m.m. i 2021

5.

 Frigivelse af midler til indeklimaprojekter på Vibeskolen, afd. Aunslev og Ullerslev -

6.

 Ansøgning om ekstrabevilling til Helhedsplan Ørbæk, projekt bagsiden i front ved Hovedgaden/Sentvedvej i Ørbæk

Lukket punkt

7.

 Lukkede bilag - Ansøgning om ekstrabevilling til Helhedsplan Ørbæk, projekt bagsiden i front ved Hovedgaden/Sentvedvej i Ørbæk (Lukket da udbud ikke har været afholdt)

8.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 324 for en lagerhal ved Lollandsvej i Nyborg

9.

 Nyt vejnavn til kommende boligbebyggelse mellem Mosebakken og Fynsvej ved Langelandsvej i Nyborg

10.

 Ansøgning om frigivelse af midler til igangsætning af partnerskab om sommerfugle- og biodiversitetsprojekt på Nyborg voldanlæg

11.

 Ansøgning om frigivelse af midler til udskiftning af kviksølvarmaturer i gadebelysningen

12.

 Meddelelser

13.

 Fremtidig anvendelse af boligerne i Øksendrup

Lukket punkt

14.

 Lukkede bilag - Fremtidig anvendelse af boligerne i Øksendrup (lukket pga. fortrolige vurderingsoplysninger)

Lukket punkt

15.

 Jord til byudvikling i Ullerslev (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

Lukket punkt

2.

 Opfølgning på dom i retssag (Lukket af hensyn til igangværende retssagsbehandling)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Kommunalvalg 2021 - Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere mv.

3.

 Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI)

4.

 Autorisation som pantefoged

5.

 Beredskab Fyn - Budget 2022 til godkendelse

6.

 Beredskab Fyn - Vedtægtsændring til godkendelse

7.

 Frigivelse af beløb til renovering af daginstitutioner

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 279 og Kommuneplantillæg nr. 23 for bypark ved Færgevej i Nyborg

9.

 Endelig vedtagelse af revideret lokalplan nr. 319 og kommuneplantillæg nr. 27 for et nyt boligområde ved Kertemindevej i Ullerslev - 'Højgårdsløkken' - efter offentlig høring

10.

 Forslag til Kommuneplan 2021 - grønne rammer for udvikling af byer og lokalsamfund - til offentlig høring

11.

 Forslag til Lokalplan nr. 303 og Kommuneplantillæg nr. 32 for kolonihaver og havehuse på Nyborg Voldanlæg

12.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11.1 for Grønt Danmarkskort - Nyborg Kommune til endelige vedtagelse efter høring

13.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 for et byudviklingsområde ved Sentvedvej i Ørbæk

14.

 NFS A/S - ordinær generalforsamling 2021

15.

 Forslag fra liste A vedr. tilbagebetaling af forældrebetaling i institutioner i Nyborg Kommune

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Nyborg Kommunes køb af erhvervsgrund (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

18.

 Forslag fra Liste A vedrørende fortov på Bøjdenvej mellem Ravnekærlund og Bavnehøjallé (Lukket da licitationen ikke er afholdt)

Lukket punkt

19.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Referater fra møder (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

20.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Model for automatisk nedlukning af sogne, kommuner og lokale handlemuligheder

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Model for automatisk nedlukning af sogne, kommuner og lokale handlemuligheder

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Forslag fra Socialdemokratiet om indførelse af kommunale lån til beboerindskud i almene boliger

4.

 Forslag fra Socialdemokratiet om muligheden for at give kommunens medarbejdere gavekort

5.

 Nyborg Kommunes årsregnskab 2020

6.

 Afsluttede anlægsregnskaber i 2020 på over 2 mio. kr

7.

 Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger i 2021

Lukket punkt

8.

 Lukket bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse (pga. tilbudspriser)

9.

 Vækststrategi 2021-2025 - Nye veje til vækst og udvikling

10.

 Forespørgsel om skovrejsning ved Æblevej 19, Refsvindinge, Ørbæk

11.

 Anmodning om ændring af pris på byggegrund i Ørbæk

12.

 Forskønnelse og renovering af Vestergade - frigivelse af ramme til skitseprojekt

13.

 Ekstrabevilling i forbindelse med udmøntningen af helhedsplanen for Ørbæk, Almas Hus og Have, Sentvedvej 1, Ørbæk

14.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 311 for et sommerhusområde ved Drejet (nord)

15.

 Prisfastsættelse på salg af storparcel på Spurvevej i Ørbæk

16.

 Afrapportering af projektet Natur- og Kulturvejledning i Nyborg Kommune

17.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021

18.

 Frigivelse af midler til om- og tilbygning af omklædning Falstervej 15, Nyborg

19.

 Arbejdsgangsbeskrivelse vedr. byrådsmedlemmers fravær pga. helbredsforhold, graviditet, barsel eller adoption

20.

 Godkendelse af Handicaprådets årsberetning

21.

 Meddelelser

Lukket punkt

22.

 Ekspropriation og oversigtsservitut i forbindelse med manglende oversigt i krydset Generalgyden, Villumstrupvej, Ellingevej i Ørbæk (lukket da der er tale om en ekspropriation)

Lukket punkt

23.

 Salg af grund (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

24.

 Salg af storparcel (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

25.

 Frigivelse af midler til belysning af offentlig sti i parken ved Strandhøjen (lukket, der har ikke været afholdt licitation)

Lukket punkt

26.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Til orientering (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

27.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Godkendelse af idéoplæg for Sundhedhus

4.

 Kompensation for udgifter til covid-19 i Nyborg Kommune i 2020

5.

 Undersøgelse af udgifter ved etablering af badevandsstation ved Sølyst bypark

6.

 Afsøgningen af muligheder for et fælles fynsk udbud af eftersortering af husstandes restaffald

7.

 Forslag til lokalplan nr. 321 og kommuneplantillæg nr. 25 for boliger mellem Mosebakken og Fynsvej til offentlig høring

8.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 316 og kommuneplantillæg nr. 24 - Boliger og parkstrøg langs Banegårdsalléen

9.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021

10.

 Ændring af kommunens regulativ for husholdningsaffald

11.

 Fyn 2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid

12.

 Offentliggørelse af forslag til lokalplan nr. 326 og kommuneplantillæg nr. 29 - Enebærvej 3 i Ørbæk

13.

 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af padelbaner ved Nyborg Tennis Klub

14.

 Vejnavn til kommende udstykning øst for Kertemindevej, Ullerslev

15.

 Status på eksisterende politikker

16.

 Indkøb af biler til hjemmeplejen i Nyborg Kommune

17.

 Forslag fra liste F og liste V vedr. udvikling af elladeinfrastruktur i Nyborg Kommune

18.

 Forslag fra liste A vedr. tilbagebetaling af forældrebetaling i institutioner i Nyborg Kommune

19.

 Meddelelser

20.

 Køb af areal (Dagsordenspunktet er lukket, da sager om køb og salg behandles som lukkede punkter, jf. Byrådets forretningsorden)

Lukket punkt

21.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Anmodning fra byrådsmedlem Carsten Kudsk om at repræsentere De LokalNationale i byråds- og udvalgsammenhæng

4.

 Ændring i udvalgssammensætning - Økonomiudvalget

5.

 Befordring til vaccination for Covid-19

6.

 Forvaltningsrevision i 2020

7.

 Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022

8.

 Godkendelse af 3 centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

9.

 Omlægning af indsatsen i Uddannelsesraketten

10.

 Tilskud til minimumsnormering i daginstitutioner i 2021

11.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts- kulturinstitutioner m.m. i 2021

12.

 Frigivelse af beløb til vedligeholdelsesarbejder til renovering af folkeskoler 2021

13.

 Kvalitetsstandard for gåture for ældre i eget hjem

14.

 Fælles fynsk Klimasamarbejdsaftale

15.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021

16.

 Forsikringspolitik - forlængelse

17.

 KL's Topmøde 2021

18.

 Forslag fra liste F: Tilfredshedsundersøgelse af kommunens hjælp til mennesker med handicap

19.

 Forslag fra liste A: Nyborg Kommuner yder fremtidig selv lån til beboerindskudslån

20.

 Forslag fra De LokalNationale: E-post bør ikke sendes til borgere om fredagen, op til helligdage og weekender

21.

 Meddelelser

Lukket punkt

22.

 Banegårdsalleen, Rammeaftale om køb og salg af arealer (lukket sag om køb og salg af fast ejendom)

23.

 Køb af ejendom (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

24.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Referat fra møde 08.12.2020

Lukket punkt

25.

 Meddelelser

    Til top