Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

22/6

  Maj

25/5 21/5

  April

27/4 21/4 21/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Anmodning fra byrådsmedlem Carsten Kudsk om at repræsentere Vi Lokale Demokrater i byråds- og udvalgsammenhæng

4.

 Revisionsberetning for regnskab 2020 (beretning nr. 30)

5.

 Elev- og klassebaseret ressourcemodel for folkeskolerne

6.

 Anlægsprojekt i Ådalens Børnehus

Lukket punkt

7.

 Lukket, Anlægsprojekt i Ådalens Børnehus

8.

 Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen

9.

 Godkendelse af vedtægter for Nyborg Ungdomsråd

10.

 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af klatrefacilitet

11.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2021 - 1. runde

12.

 Beredskab Fyn - Godkendelse af den risikobaserede dimensionering

Lukket punkt

13.

 Lukkede bilag til pkt. vedr. Beredskab Fyn - godkendelse af den risikobaserede dimensionering (lukket pga. fortrolige sikkerhedsmæssige oplysninger)

14.

 Affaldsplan 2021 for Nyborg Marina

15.

 Politisk aftale om nye cykelstier i perioden 2021-2024

16.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 321 og kommuneplantillæg nr. 25 for boliger mellem Mosebakken og Fynsvej - Pilsgårdhaven - efter offentlig høring

17.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 325 og kommuneplantillæg nr. 31 for nyt boligområde - Avlsgårdsvænget - ved Skaboeshusevej i Nyborg efter offentlig høring

18.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 326 og kommuneplantillæg nr. 29 for offentlige formål ved Enebærvænget i Ørbæk

19.

 Prisfastsættelse og salg af storparcel Toftegårdsvej 14 i Ellinge

20.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til NFS Varme A/S

21.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån i NFS Renovation A/S

22.

 Meddelelser

23.

 Salg af et mindre areal

24.

 Motionsløb

Lukket punkt

25.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Indkaldelse af stedfortræder

1.

 Spørgetid

2.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021

3.

 Indkøb af varevogne, busser og teknisk kørende materiel

4.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts -og kulturinstitutioner m.m. i 2021

5.

 Frigivelse af midler til indeklimaprojekter på Vibeskolen, afd. Aunslev og Ullerslev -

6.

 Ansøgning om ekstrabevilling til Helhedsplan Ørbæk, projekt bagsiden i front ved Hovedgaden/Sentvedvej i Ørbæk

Lukket punkt

7.

 Lukkede bilag - Ansøgning om ekstrabevilling til Helhedsplan Ørbæk, projekt bagsiden i front ved Hovedgaden/Sentvedvej i Ørbæk (Lukket da udbud ikke har været afholdt)

8.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 324 for en lagerhal ved Lollandsvej i Nyborg

9.

 Nyt vejnavn til kommende boligbebyggelse mellem Mosebakken og Fynsvej ved Langelandsvej i Nyborg

10.

 Ansøgning om frigivelse af midler til igangsætning af partnerskab om sommerfugle- og biodiversitetsprojekt på Nyborg voldanlæg

11.

 Ansøgning om frigivelse af midler til udskiftning af kviksølvarmaturer i gadebelysningen

12.

 Meddelelser

13.

 Fremtidig anvendelse af boligerne i Øksendrup

Lukket punkt

14.

 Lukkede bilag - Fremtidig anvendelse af boligerne i Øksendrup (lukket pga. fortrolige vurderingsoplysninger)

Lukket punkt

15.

 Jord til byudvikling i Ullerslev (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

Lukket punkt

2.

 Opfølgning på dom i retssag (Lukket af hensyn til igangværende retssagsbehandling)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Kommunalvalg 2021 - Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere mv.

3.

 Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI)

4.

 Autorisation som pantefoged

5.

 Beredskab Fyn - Budget 2022 til godkendelse

6.

 Beredskab Fyn - Vedtægtsændring til godkendelse

7.

 Frigivelse af beløb til renovering af daginstitutioner

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 279 og Kommuneplantillæg nr. 23 for bypark ved Færgevej i Nyborg

9.

 Endelig vedtagelse af revideret lokalplan nr. 319 og kommuneplantillæg nr. 27 for et nyt boligområde ved Kertemindevej i Ullerslev - 'Højgårdsløkken' - efter offentlig høring

10.

 Forslag til Kommuneplan 2021 - grønne rammer for udvikling af byer og lokalsamfund - til offentlig høring

11.

 Forslag til Lokalplan nr. 303 og Kommuneplantillæg nr. 32 for kolonihaver og havehuse på Nyborg Voldanlæg

12.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11.1 for Grønt Danmarkskort - Nyborg Kommune til endelige vedtagelse efter høring

13.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 for et byudviklingsområde ved Sentvedvej i Ørbæk

14.

 NFS A/S - ordinær generalforsamling 2021

15.

 Forslag fra liste A vedr. tilbagebetaling af forældrebetaling i institutioner i Nyborg Kommune

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Nyborg Kommunes køb af erhvervsgrund (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

18.

 Forslag fra Liste A vedrørende fortov på Bøjdenvej mellem Ravnekærlund og Bavnehøjallé (Lukket da licitationen ikke er afholdt)

Lukket punkt

19.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Referater fra møder (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

20.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Model for automatisk nedlukning af sogne, kommuner og lokale handlemuligheder

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Model for automatisk nedlukning af sogne, kommuner og lokale handlemuligheder

    Til top