Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/07/2021 - 30/09/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

14/9

  August

24/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Udbud samt brugs- og anvendelsesplan for sundhedshuset

4.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

5.

 Fællesindkøb Fyn handleplan for grønne indkøb 2021-2025

6.

 Politikker og strategier i Nyborg Kommune

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 303 og Kommuneplantillæg nr. 32 for Kolonihaver og Havehuse på Nyborg Voldanlæg - efter offentlig høring

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 318.1 og Kommuneplan nr. 33 for mindre boliger ved Knudshovedvej 57-59, Nyborg - efter ny offentlig høring

9.

 Idræts- og Kultur puljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder i 2021

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025 (1. behandling)

4.

 Team Base Camp ved EM i Kvindefodbold 2025

5.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts- og kulturinstitutioner m.m. i 2021

6.

 Udmøntning af legepladspulje 2021 på dagtilbuds- og skoleområdet

7.

 Kompetencebeskrivelse og delegationsplan for ny uddannelsesinstitution

8.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021

9.

 Rammeaftale for KKR Syddanmark om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge. Juli 2021-juli 2025

10.

 Danmarkskortet og anden statistik over klager til Ankestyrelsen vedr. afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2020

11.

 Udpegning af medlemmer til Handicaprådet

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Markering af Tour de France (lukket af hensyn til forhandling med eksterne partner)

Lukket punkt

14.

 Køb af tre Renault Zoe Zen elbiler til Intern Service (lukket pga. fortrolige prisoplysninger)

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

    Til top