Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

16/12 14/12 10/12

  November

30/11 23/11

  Oktober

5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Personalesag

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Endelig vedtagelse af Risikostyringsplan Nyborg for oversvømmelse fra hav

3.

 Disponering af Natur- og Miljøpuljen til diverse projekter

4.

 Frigivelse af beløb til renovering af daginstitutioner

5.

 Godkendelse af den generelle beredskabsplan for Nyborg Kommune

Lukket punkt

6.

 Lukkede bilag: Godkendelse af den generelle beredskabsplan for Nyborg Kommune

7.

 Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

8.

 Beredskab Fyn - vedtægtsændringer til godkendelse

9.

 Ejerbrev til bestyrelsen i ADP

Lukket punkt

10.

 Lukkede bilag: Ejerbrev til bestyrelsen i ADP (lukket pga. personhenførbare oplysninger)

11.

 Markering af Tour de France etapen i Nyborg

Lukket punkt

12.

 Lukkede bilag: Markering af Tour de France etapen

13.

 Befordring til Covid-19 vaccination - 3. stik

14.

 Udbuds- og Indkøbspolitik for Nyborg Kommune i 2022-2025

15.

 DK2020 Orientering om klimaopgørelse 2019 og status for klimatilpasning

16.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 28 for et byudviklingsområde ved Sentvedvej i Ørbæk

17.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 - Grønne rammer for udvikling af byer og lokalsamfund - efter høring

18.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 328 for et boligområde på Spurvevej i Ørbæk - efter offentlig høring

19.

 Forslag til Lokalplan nr. 322 inklusiv Kommuneplantillæg nr. 30 for uddannelsesformål på Lindholm Havnevej 33, Nyborg - til offentlig høring

20.

 Vandværkstakster 2022

21.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Takster 2022 for drikkevand, renovation og spildevand

22.

 Ansøgninger til Nedrivningspuljen 2021 (Pulje til landsbyfornyelse)

23.

 Vindingehallen

24.

 Ændring af procedure for opskrivning til dagtilbud

25.

 Valg til beboerklagenævnet for perioden 01.01.2022-31.12.2025

26.

 Meddelelse

Lukket punkt

27.

 Ansøgning om frigivelse af midler til etablering af Byparken ved Færgevej i Nyborg (Lukket på grund af oplysninger om forventet salgspris og manglende udbud)

Lukket punkt

28.

 Indgåelse af overenskomst for køb af jord i forbindelse med etablering af kvælstofvådområdet ved Biskopstorp (Lukket af hensyn til priser på jordkøb)

Lukket punkt

29.

 Kunstgræsbane - Vindinge Sportsplads

Lukket punkt

30.

 Ombygning af køle- og pakkerum i Madhuset, Plejecenter Svanedammen, Wørishøffersgade 25, Nyborg (Lukket da der ikke har været afholdt licitation)

Lukket punkt

31.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Personalesag

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Ændring af Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Forslag til ny styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune

4.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021

5.

 Kompensation for udgifter til covid-19 i Nyborg Kommune i 2021

6.

 Anlægsbevilling til udvidelse af legeområde og bålhytte ved Ådalens Børnehus

7.

 Anlægsbevilling til klatretårn i Børnehaven Åhaven

8.

 Godkendelse af projektforslag for konvertering af kollektiv varmeforsyning fra naturgas til fjernvarme i Hjulby, Aunslev og Skalkendrup

9.

 Godkendelse af Skema A m.m. på renovering af Holmegaardens afd. 4 - Ludvig Hansensvej 26-32 og 27, 29 og 33, Nyborg

10.

 Godkendelse af Skema A m.m. på renovering af Holmegaardens afd. 6, Frisengårdsvej 64-72, Nyborg

11.

 Godkendelse af regnskab 2020 samt budget 2022 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening, Buen 9 - 29 og 16 - 52, Ørbæk

12.

 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplanen 2018-24

13.

 MOTAS I/S - Modtagestation Syddanmark - budget og takster 2021 samt vedtægtsændringer

14.

 Ansøgning fra Nyborg Forsyning og Service A/S om forlængelse af to byggekreditter

15.

 Beskæftigelsesplan 2022/23

16.

 Godkendelse af Anbefaling fra Beskæftigelsesudvalget til strategi for Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads

17.

 Valg til huslejenævnet for perioden 01.01.2022 - 31.12.2025

18.

 Valg til beboerklagenævnet for perioden 01.01.2022 - 31.12.2025

19.

 Meddelelser

Lukket punkt

20.

 Frigivelse af beløb til køb af jord fra ejendommen Postkrogen 17, Ullerslev (lukket, da det drejer sig om en handel)

Lukket punkt

21.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Referater fra møder (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

22.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025 (2. behandling)

4.

 Forslag til lokalplan nr. 323 for et sundhedshus ved Holmens Boulevard i Nyborg

5.

 Holckenhavn Fjord sammentænkning af trafikale og spildevandsløsninger og naturforbedring

6.

 Godkendelse af budget 2021/2022 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, Nyborg

7.

 Regulering af gebyr for skorstensfejning 2022

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

    Til top