Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

30/11 23/11

  Oktober

5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Ændring af Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Forslag til ny styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune

4.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021

5.

 Kompensation for udgifter til covid-19 i Nyborg Kommune i 2021

6.

 Anlægsbevilling til udvidelse af legeområde og bålhytte ved Ådalens Børnehus

7.

 Anlægsbevilling til klatretårn i Børnehaven Åhaven

8.

 Godkendelse af projektforslag for konvertering af kollektiv varmeforsyning fra naturgas til fjernvarme i Hjulby, Aunslev og Skalkendrup

9.

 Godkendelse af Skema A m.m. på renovering af Holmegaardens afd. 4 - Ludvig Hansensvej 26-32 og 27, 29 og 33, Nyborg

10.

 Godkendelse af Skema A m.m. på renovering af Holmegaardens afd. 6, Frisengårdsvej 64-72, Nyborg

11.

 Godkendelse af regnskab 2020 samt budget 2022 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening, Buen 9 - 29 og 16 - 52, Ørbæk

12.

 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplanen 2018-24

13.

 MOTAS I/S - Modtagestation Syddanmark - budget og takster 2021 samt vedtægtsændringer

14.

 Ansøgning fra Nyborg Forsyning og Service A/S om forlængelse af to byggekreditter

15.

 Beskæftigelsesplan 2022/23

16.

 Godkendelse af Anbefaling fra Beskæftigelsesudvalget til strategi for Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads

17.

 Valg til huslejenævnet for perioden 01.01.2022 - 31.12.2025

18.

 Valg til beboerklagenævnet for perioden 01.01.2022 - 31.12.2025

19.

 Meddelelser

Lukket punkt

20.

 Frigivelse af beløb til køb af jord fra ejendommen Postkrogen 17, Ullerslev (lukket, da det drejer sig om en handel)

Lukket punkt

21.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Referater fra møder (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

22.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025 (2. behandling)

4.

 Forslag til lokalplan nr. 323 for et sundhedshus ved Holmens Boulevard i Nyborg

5.

 Holckenhavn Fjord sammentænkning af trafikale og spildevandsløsninger og naturforbedring

6.

 Godkendelse af budget 2021/2022 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, Nyborg

7.

 Regulering af gebyr for skorstensfejning 2022

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

    Til top