Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

27/5

  April

22/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Dialogmøde med Sundhed og Forebyggelse

3.

 Dialogmøde med Borgerrådgiveren

4.

 Status på sammenlægning af Fjordhuset og Søjlen

5.

 Orientering fra formand, rådsmedlemmer og administration

6.

 Orienteringer fra diverse udvalg

7.

 Omfanget af orienteringssager fra kommunens politiske udvalg

8.

 Dialogmøde med Social- og Familieudvalget 20. september 2021

9.

 Høring vedr. kommuneplan 2021

10.

 Status på budget

11.

 Eventuelt

Lukket punkt

12.

 Orientering om tilfredshedsundersøgelse

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Dialogmøde med idrætskoordinatoren

3.

 Status vedr. hjælpemidler

4.

 Orientering fra formand, rådsmedlemmer og administration

5.

 5 principper om tillid og borgerinddragelse, henvendelse fra KL og Danske Handicaporganisationer

6.

 Evaluering af ledsagerordning

7.

 Høringer og høringssvar

8.

 Til orientering fra Social- og Familieudvalget: Rammeaftale 2021-2022

9.

 Til orientering fra Social- og Familieudvalget: Status vedrørende socialtandpleje

10.

 Status på budget april 2021

11.

 Eventuelt

    Til top