Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

19/12 31/10

  Sep - Aug - Jul

3/9

  Jun - Maj - Apr

20/6 26/4

  Mar - Feb - Jan

5/3

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Oplæg om Torvet - Handicaprådets møde

2.

 Opfølgning på Handicaprådets besøg på Bostedet Jagtenborg

3.

 Godkendelse af referat fra sidste møde

4.

 Godkendelse af Handicaprådets dagsorden

5.

 Nyt fra Handicaprådets organisationer

6.

 Nyt fra formanden

7.

 Nyt fra Administrationen

8.

 Orientering til Handicaprådet fra Udvalgene til efterretning

9.

 Evaluering af Handicappris 2018

10.

 Det Centrale Handicapråds Årsmøde 5. februar 2019 - Hvordan former vi fremtiden?

11.

 Status på inspirationstur for Handicaprådet

12.

 Handicaprådets høringssvar afgivet i november og december 2018

13.

 Handicaprådets områder der berøres af Budgetaftalen for 2019

14.

 Handicaprådets budget 2018

15.

 Forslag om indkøb af iPads til organisationsmedlemmerne i Handicaprådet

16.

 Handicaprådets møderække 2019

17.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Handicaprådets besøgt på Bostedet Jagtenborg

2.

 Godkendelse af referat fra sidste møde

3.

 Godkendelse af Handicaprådets dagsorden

4.

 Nyt fra Handicaprådets organisationer

5.

 Nyt fra formanden

6.

 Nyt fra Administrationen

7.

 Orientering til Handicaprådet fra Udvalgene til efterretning

8.

 Udskiftning af Hollænderbroen på Nyborg Marina

9.

 Budget 19 - Handicaprådets møde 31. oktober 2018

10.

 Status på planlægningen af arrangementet, Handicappris 2018, 3. december 2018 i Aktivitetshuset

11.

 Ideer til indsatser, Handicaprådet

12.

 Planlægning af inspirationstur for Handicaprådet

13.

 Handicaprådets høringssvar september og Oktober 2018

14.

 Handicaprådets budget 2018

15.

 Eventuelt

16.

 Henvendelse fra Dansk Handicapforbun om oplæg - Bliv klar til at skabe målbare resultater, lær at omsætte politiske princ

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Social- og Familieudvalget

2.

 Status på Jobcenter Nyborgs arbejde med borgere med funktionsnedsættelse

3.

 Godkendelse af Handicaprådets dagsorden

4.

 Godkendelse af referat fra sidste møde

5.

 Nyt fra Handicaprådets organisationer

6.

 Nyt fra formanden

7.

 Nyt fra Administrationen

8.

 Orientering til Handicaprådet fra Udvalgene til efterretning

9.

 Handicaprådet - Høringssvar til budget 2019

10.

 Oplæg til Handicaprådets besøgt på Bostedet Jagtenborg

11.

 Handicaprådets deltagelse i anmeldt tilsyn på Nyborgværkstedet, 8. november 2018

12.

 Uddeling af Handicappris 2018

13.

 Nye bestemmelser i serviceloven vedr. tidlig forebyggende indsats (voksenområdet)

14.

 Handicaprådets Høringssvar, afgivet juli og august 2018

15.

 Handicaprådets budget 2018

16.

 Eventuelt

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høringssvar demensstrategi

2.

 Godkendelse af referat fra sidste møde

3.

 Godkendelse af Handicaprådets dagsorden

4.

 Nyt fra Handicaprådets organisationer

5.

 Nyt fra formanden

6.

 Nyt fra Administrationen

7.

 Orientering til Handicaprådet fra Udvalgene til efterretning

8.

 Viljen til job - bedre muligheder for borgere med handicap. Info. beskæftigelsesindsat i NK ift. borgere med funktionsnedsæt.

9.

 Opfølgning på God Adgangs rapporter om tilgængelighed i kommunens bygninger

10.

 Høring i Handicaprådet - FynBus Trafikplan 2018-2021

11.

 Ideer til indsatser

12.

 Handicaprådets budget 2018

13.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Oplæg om sagsbehandlingstider på hjælpemidler

2.

 Godkendelse af Handicaprådets dagsorden

3.

 Godkendelse af referat fra sidste møde

4.

 Nyt fra Handicaprådets organisationer

5.

 Nyt fra formanden

6.

 Nyt fra Administrationen

7.

 Orientering til Handicaprådet fra Udvalgene til efterretning

8.

 Viljen til job - bedre muligheder for borgere med handicap

9.

 Opfølgning på God Adgangs rapporter om tilgængelighed i kommunens bygninger

10.

 Deltagelse i Socialpolitikgruppen Region Syddanmark

11.

 Renovering af Svømme- og Badeland

12.

 Arbejdsgruppe vedrørende demens

13.

 Ideer til indsatser

14.

 Høringsudkast: Frivillighedspolitik 2018-21 - Hånd i hånd med frivilligheden

15.

 Handicaprådets møderække 2018

16.

 Handicaprådets budget 2018

17.

 Eventuelt

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Konstituering af Handicaprådet, 2018

2.

 Vedtægter for forretningsorden for Handicaprådet, herunder præsentation af rådet og rådets arbejde

3.

 Godkendelse af Handicaprådets dagsorden

4.

 Nyt fra Handicaprådets organisationer

5.

 Nyt fra formanden

6.

 Nyt fra Administrationen

7.

 Orientering til Handicaprådet fra Udvalgene til efterretning

8.

 Handicaprådets Årsberetning 2017

9.

 Høringssvar til Friluftsstrategi

10.

 Ideer til Indsatser

11.

 Handicaprådets møderække 2018

12.

 Handicaprådets budget 2018

13.

 Eventuelt

    Til top