Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

19/12

  Oktober

31/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Oplæg om Torvet - Handicaprådets møde

2.

 Opfølgning på Handicaprådets besøg på Bostedet Jagtenborg

3.

 Godkendelse af referat fra sidste møde

4.

 Godkendelse af Handicaprådets dagsorden

5.

 Nyt fra Handicaprådets organisationer

6.

 Nyt fra formanden

7.

 Nyt fra Administrationen

8.

 Orientering til Handicaprådet fra Udvalgene til efterretning

9.

 Evaluering af Handicappris 2018

10.

 Det Centrale Handicapråds Årsmøde 5. februar 2019 - Hvordan former vi fremtiden?

11.

 Status på inspirationstur for Handicaprådet

12.

 Handicaprådets høringssvar afgivet i november og december 2018

13.

 Handicaprådets områder der berøres af Budgetaftalen for 2019

14.

 Handicaprådets budget 2018

15.

 Forslag om indkøb af iPads til organisationsmedlemmerne i Handicaprådet

16.

 Handicaprådets møderække 2019

17.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Handicaprådets besøgt på Bostedet Jagtenborg

2.

 Godkendelse af referat fra sidste møde

3.

 Godkendelse af Handicaprådets dagsorden

4.

 Nyt fra Handicaprådets organisationer

5.

 Nyt fra formanden

6.

 Nyt fra Administrationen

7.

 Orientering til Handicaprådet fra Udvalgene til efterretning

8.

 Udskiftning af Hollænderbroen på Nyborg Marina

9.

 Budget 19 - Handicaprådets møde 31. oktober 2018

10.

 Status på planlægningen af arrangementet, Handicappris 2018, 3. december 2018 i Aktivitetshuset

11.

 Ideer til indsatser, Handicaprådet

12.

 Planlægning af inspirationstur for Handicaprådet

13.

 Handicaprådets høringssvar september og Oktober 2018

14.

 Handicaprådets budget 2018

15.

 Eventuelt

16.

 Henvendelse fra Dansk Handicapforbun om oplæg - Bliv klar til at skabe målbare resultater, lær at omsætte politiske princ

    Til top