Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

19/12

  November

7/11

  Oktober

9/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra sidste møde, Handicaprådet 2019

2.

 Godkendelse af Handicaprådets dagsorden 2019, 19. december

3.

 Handicaprådet - Forespørgsel vedrørende vederlagsfri fysioterapi

4.

 Høring vedr. sagsbehandlingsfrister i Socialafdelingen

5.

 Høring af forslag til Musikpolitik i Nyborg Kommune

6.

 Handicaprådet - Sagsbehandlingstid handicapbiler

7.

 Handicappolitik 2020-2024

8.

 Handicaprådet - Handicaprådets rolle

9.

 Henvendelse fra Hjernesagen - Rapport "Pårørendes erfaringer med aflastningsophold til deres nærtstående"

10.

 Statistik over klager til Ankestyrelsen vedr. afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

11.

 Handicaprådets budget 2019

12.

 Mødeplan 2020

13.

 Orientering til Handicaprådet om retningslinjer for udvalg, råd og nævn i Nyborg Kommune

14.

 Orientering til Handicaprådet fra Udvalgene til efterretning 2019

15.

 Nyt fra Handicaprådets organisationer 2019

16.

 Nyt fra formanden - Handicaprådet 2019

17.

 Nyt fra Administrationen (til Handicaprådet 2019)

18.

 Eventuelt, Handicaprådet 2019

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Handicaprådet - høring vedr. kvalitetsstandarder

2.

 Høring af forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune samt forslag til etablering af Biblioteksråd

3.

 Handicapprisen 2019

4.

 Handicaprådet - Mødeplan 2020

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra sidste møde

2.

 Godkendelse af Handicaprådets dagsorden

3.

 Handicaprådets konstituering

4.

 Nyt fra Handicaprådets organisationer

5.

 Nyt fra formanden og administrationen

6.

 Orientering til Handicaprådet fra Udvalgene til efterretning

7.

 Navngivning af sammenlagt tilbud

8.

 Status på Handicapprisen 2019

9.

 Status på Handcaprådets budget

10.

 Høring vedr. Budget 2020

11.

 Høring vedr. handicappolitik 2020-2024

12.

 Høring vedr. analyse af fremtidens væresteder 2019

13.

 Høring vedr. driftsorienteret tilsyn på det specialiserede socialområde

14.

 Høring vedr. Delegationsplan

15.

 Høring vedr. Bostedet Øksendrup

16.

 KLK analyse vedr. specialundervisning

17.

 Eventuelt, Handicapsrådet 2019

    Til top