Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

22/12 21/12 16/12 10/12 6/12

  November

30/11 15/11

  Oktober

25/10 4/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opslag af stilling som direktør for Teknik- og Miljø samt Klima og Natur i Nyborg Kommune

Lukket punkt

2.

 Lukkede bilag

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Opslag af stilling som direktør for Teknik- og Miljø samt Klima og Natur i Nyborg Kommune

Lukket punkt

2.

 Lukkede bilag

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Personalesag

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Personalesag

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 DK2020 Orientering om klimaopgørelse 2019 og status for klimatilpasning

2.

 Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

3.

 Udbuds- og Indkøbspolitik for Nyborg Kommune i 2022-2025

4.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 28 for et byudviklingsområde ved Sentvedvej i Ørbæk

5.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 - Grønne rammer for udvikling af byer og lokalsamfund - efter høring

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 328 for et boligområde på Spurvevej i Ørbæk - efter offentlig høring

7.

 Forslag til Lokalplan nr. 322 inklusiv Kommuneplantillæg nr. 30 for uddannelsesformål på Lindholm Havnevej 33, Nyborg - til offentlig høring

8.

 Vandværkstakster 2022

9.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Takster 2022 for drikkevand, renovation og spildevand

10.

 Ansøgninger til Nedrivningspuljen 2021 (Pulje til landsbyfornyelse)

11.

 Vindingehallen

12.

 Ændring af procedure for opskrivning til dagtilbud

13.

 Implementering af EUs whistleblowerdirektiv, hvor dansk implementeringslov træder i kraft 17. december 2021

14.

 Aftale med Nyborg Handelsstandsforening

15.

 Markering af Tour de France etapen i Nyborg

Lukket punkt

16.

 Lukkede bilag: Markering af Tour de France etapen

17.

 Vedr. hjemtagelse af måtteløsning

18.

 Meddelelser

Lukket punkt

19.

 Indgåelse af overenskomst for køb af jord i forbindelse med etablering af kvælstofvådområdet ved Biskopstorp (Lukket af hensyn til priser på jordkøb)

Lukket punkt

20.

 Kunstgræsbane - Vindinge Sportsplads

Lukket punkt

21.

 Ombygning af køle- og pakkerum i Madhuset, Plejecenter Svanedammen, Wørishøffersgade 25, Nyborg (Lukket da der ikke har været afholdt licitation)

Lukket punkt

22.

 Meddelelser

23.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2021 - 2. runde

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Krav om coronapas på arbejdspladserne i Nyborg Kommune

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021

2.

 Kompensation for udgifter til covid-19 i Nyborg Kommune i 2021

3.

 Tidsplan for udarbejdelse af årsregnskab 2021

4.

 Anlægsbevilling til udvidelse af legeområde og bålhytte ved Ådalens Børnehus

5.

 Anlægsbevilling til klatretårn i Børnehaven Åhaven

6.

 Godkendelse af projektforslag for konvertering af kollektiv varmeforsyning fra naturgas til fjernvarme i Hjulby, Aunslev og Skalkendrup

7.

 Godkendelse af Skema A m.m. på renovering af Holmegaardens afd. 4 - Ludvig Hansensvej 26-32 og 27, 29 og 33, Nyborg

8.

 Godkendelse af Skema A m.m. på renovering af Holmegaardens afd. 6, Frisengårdsvej 64-72, Nyborg

9.

 Godkendelse af regnskab 2020 samt budget 2022 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening, Buen 9 - 29 og 16 - 52, Ørbæk

10.

 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplanen 2018-24

11.

 MOTAS I/S - Modtagestation Syddanmark - budget og takster 2021 samt vedtægtsændringer

12.

 Ansøgning fra Nyborg Forsyning og Service A/S om forlængelse af to byggekreditter

13.

 Beskæftigelsesplan 2022/23

14.

 Godkendelse af Anbefaling fra Beskæftigelsesudvalget til strategi for Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads

15.

 Udkast til dagsorden for det konstituerende møde

16.

 Valg til huslejenævnet for perioden 01.01.2022 - 31.12.2025

17.

 Valg til beboerklagenævnet for perioden 01.01.2022 - 31.12.2025

18.

 Meddelelser

Lukket punkt

19.

 Anmodning fra SUS Nyborg i forbindelse med tilbagebetaling af sponsorat (lukket af hensyn til kontaktforhold)

Lukket punkt

20.

 Aftale om ejendoms anvendelse (punktet er lukket af hensyn til kontraktforhandling)

Lukket punkt

21.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Referater fra møder (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

22.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Endelig vedtagelse af Risikostyringsplan Nyborg for oversvømmelse fra hav

2.

 Disponering af Natur- og Miljøpuljen til diverse projekter

3.

 Fyns Almennyttige Boligselskab anmoder om kommunens godkendelse af salg af Nyborgvej 10 i Ullerslev

4.

 Frigivelse af beløb til renovering af daginstitutioner

5.

 Godkendelse af den generelle beredskabsplan for Nyborg Kommune

Lukket punkt

6.

 Lukkede bilag: Godkendelse af den generelle beredskabsplan for Nyborg Kommune

7.

 Beredskab Fyn - vedtægtsændringer til godkendelse

8.

 Ejerbrev til bestyrelsen i ADP

Lukket punkt

9.

 Lukkede bilag: Ejerbrev til bestyrelsen i ADP (lukket pga. personhenførbare oplysninger)

10.

 Tilbud om frivillig, gratis influenzavaccination til Nyborg Kommunes ansatte i sæson 2021/22

11.

 Befordring til Covid-19 vaccination - 3. stik

12.

 Status på Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer pr. 30. september 2021

13.

 Meddelelser

Lukket punkt

14.

 Ansøgning om frigivelse af midler til etablering af Byparken ved Færgevej i Nyborg (Lukket på grund af oplysninger om forventet salgspris og manglende udbud)

Lukket punkt

15.

 Frigivelse af beløb til køb af jord fra ejendommen Postkrogen 17, Ullerslev (lukket, da det drejer sig om en handel)

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kommissorium: Rekruttering og fastholdelse på plejeområdet

2.

 Meddelelser

Lukket punkt

3.

 Aftale om ejendoms anvendelse (punktet er lukket af hensyn til kontraktforhandling)

Lukket punkt

4.

 Meddelelser

    Til top