Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2021 - 30/09/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

14/9 8/9 6/9

  August

30/8 23/8 16/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udbud samt brugs- og anvendelsesplan for sundhedshuset

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udbud samt brugs- og anvendelsesplan for sundhedshuset

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Invitation til økonomiudvalget vedrørende fleksjob i den kommunale organisation

Lukket punkt

2.

 Afrapportering i-sikkerhed pr. 31. maj (lukket pga. fortrolige oplysninger)

3.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

4.

 Fællesindkøb Fyn handleplan for grønne indkøb 2021-2025

5.

 Politikker og strategier i Nyborg Kommune

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 303 og Kommuneplantillæg nr. 32 for Kolonihaver og Havehuse på Nyborg Voldanlæg - efter offentlig høring

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 318.1 og Kommuneplan nr. 33 for mindre boliger ved Knudshovedvej 57-59, Nyborg - efter ny offentlig høring

8.

 Idræts- og Kultur puljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder i 2021

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Invitation til økonomiudvalget vedrørende fleksjob i den kommunale organisation

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025 (1. behandling)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om flagning med splitflag i Nyborg

2.

 Team Base Camp ved EM i Kvindefodbold 2025

3.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts- og kulturinstitutioner m.m. i 2021

4.

 Udmøntning af legepladspulje 2021 på dagtilbuds- og skoleområdet

5.

 Kompetencebeskrivelse og delegationsplan for ny uddannelsesinstitution

6.

 Forskønnelse og renovering af Vestergade/Ravelinsvej - Budgetønske 2022

Lukket punkt

7.

 Lukkede bilag - Forskønnelse og renovering af Vestergade/Ravelinsvej - Budgetønske 2022 (Lukket af hensyn til oplysninger om økonomi)

8.

 Opfølgning på fællesmøde med drøftelse af fælles fokus på byrumsudsmykning i Nyborg Kommune

9.

 Køb af TRIPL til brug for synlighed og markedsføring

10.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021

11.

 Event på Torvet

12.

 Rammeaftale for KKR Syddanmark om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge. Juli 2021-juli 2025

13.

 Danmarkskortet og anden statistik over klager til Ankestyrelsen vedr. afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2020

14.

 Anmodning om ommærkning af 4 ungdomsboliger til familieboliger i AB Holmegaardens afdeling 18 - Bjergbakken 26, Bjergbakken 28, Bjergbakken 44 og Bjergbakken 46, Frørup

15.

 Status på Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer pr. 30. juni 2021

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Markering af Tour de France (lukket af hensyn til forhandling med eksterne partner)

Lukket punkt

18.

 Køb af tre Renault Zoe Zen elbiler til Intern Service (lukket pga. fortrolige prisoplysninger)

Lukket punkt

19.

 Meddelelser

    Til top