Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældreudvalget)

Mødeoversigt: Ældreudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

30/11 9/11

  Oktober

12/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rekruttering og fastholdelse: Mestringsforløb for SOSU-elever

2.

 Opfølgning vedr. kvalitetsstandard for plejeboliger

3.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 16. november 2021

4.

 Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Distrikt Rosengård

5.

 Indkøb af elektronisk låsesystem

6.

 Referat fra Seniorrådsmødet 4. november 2021

7.

 Status vedr. etablering af Sundhedshus

8.

 Orientering fra direktøren/chefen

9.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

10.

 Ombygning af køle- og pakkerum i Madhuset, Plejecenter Svanedammen, Wørishøffersgade 25, Nyborg (Lukket da der ikke har været afholdt licitation)

Lukket punkt

11.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

12.

 Orientering fra direktøren/chefen

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udmøntning af tilskud til frivilligt arbejde efter §18 og §79

2.

 Magtanvendelse i 2020 inden for sundheds- og ældreområdet

3.

 Fordeling af budget til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre

4.

 Puljeansøgning til faste teams i ældreplejen 2021-2023

5.

 Oversigt over puljer på ældreområdet

6.

 Indkøb af iPads til Seniorrådet

7.

 Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

8.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021

9.

 Status på ventelisterne til pleje- og ældreboliger pr. 21. oktober 2021

10.

 Henvendelse vedr. ændring af kvalitetsstandard til plejebolig

11.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

12.

 Orientering fra direktøren/chefen

13.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

14.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

15.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rekruttering og fastholdelse til plejeområdet - indsatser på kort sigt

2.

 Rekruttering og fastholdelse på plejeområdet - indsatser langt sigt

3.

 Samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet

4.

 Ansøgninger til Sundhedsstyrelsens pulje "Mere hjemlighed på plejehjem"

5.

 Status på ventelisterne til pleje- og ældreboliger pr. 29. september 2021

6.

 Ældreboliger i Nyborg Kommune

7.

 Indvielsestur i ny elbus

8.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

9.

 Orientering fra direktøren/chefen

10.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

11.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

12.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

    Til top