Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældreudvalget)

Mødeoversigt: Ældreudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

2/12 11/11 21/10

  Sep - Aug - Jul

9/9 19/8

  Jun - Maj - Apr

10/6 6/5 1/4

  Mar - Feb - Jan

11/3 11/2 5/2 14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Samlede opgørelse over opkald til borgere vedr. ekstra rengøring og tid til omsorg

2.

 Ansøgning til Effektiviseringspuljen

3.

 Studietur om velfærdsteknologi 2015

4.

 Ledelsesinformation pr. oktober 2014

5.

 Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2014

6.

 Folkemøde 2015

7.

 Orientering - Referat af Seniorrådsmøde 5. november 2014

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bevilling fra Ældrepuljen - Status på aktivitetsmidler

2.

 Bevilling fra Ældrepuljen - Status på demensmidler

3.

 Rygepolitik på Rehabiliteringscenter Jernbanebo

4.

 Orientering om utilsigtede hændelser

5.

 Ledelsesinformation pr. september 2014

6.

 Orientering - Status på projekt "Ensomt eller aktivt ældreliv? Et frivilligt valg"

7.

 Orientering - Referater fra Seniorrådsmøde 1. oktober 2014

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Revideret ansøgning til ældrepuljen 2014 godkendt

2.

 Takster på ældreområdet

3.

 Udmøntning af tilskud i 2015 efter Servicelovens §79 til aktiverende og forebyggende aktiviteter

4.

 Uddeling af Frivilligprisen 2014

5.

 Evalueringer af møder i Ældreudvalget

6.

 Mødeplan 2015 - Ældreudvalget

7.

 Ledelsesinformation pr. august 2014

8.

 Orientering - Referat fra Seniorrådsmøde 3. september 2014

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Lukket bilag til punkt: Udmøntning af tilskud i 2015 efter Servicelovens §79 til aktiverende og forebyggende aktiviteter

Lukket punkt

11.

 Orientering - Velfærdsteknologi - Elektroniske låse

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ældrepuljen - Processen vedr. oplysning om Ældrepuljens indsatser

2.

 Ældrepuljen - Forslag til ansøgning til Puljestyringen

3.

 Ældrepuljen - Høringssvar ang. ansøgning vedr. "løfte af ældreområdet" 2015

4.

 Ældrepuljen - Ansøgninger til Aktivitetspuljen på plejecentre

5.

 Ældrepuljen - Ansøgninger til Demenspulje

6.

 The Eden Alternative - En metode i hjemmeplejen

7.

 To nye velfærdsteknologiske pilotprojekter

8.

 Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2014

9.

 Ledelsesinformation pr. juli 2014

10.

 Orientering - Overførte midler fra 2013

11.

 Orientering - Ny politisk aftale om hjemmehjælp

12.

 Orientering - Økonomisk udfordring på elevområdet i Pleje- og Omsorgsafdelingen

13.

 Orientering - Udskrivelser fra sygehus - Uhensigsmæssige forløb pga. annullerede udskirvelser

14.

 Orientering - status på velfærdsteknologi

15.

 Orientering - Referat fra Seniorrådsmøde 13. august 2014

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på puljen 'Løft af ældreområdet 2014'

2.

 Ansøgning til puljen 'Løft af ældreområdet 2015'

3.

 Aktivitetspuljen - Ekstraordinær ansøgning

4.

 Projekt 'Cykling uden alder'

5.

 KLs Ældrekonference 2014

6.

 Studietur om velfærdsteknologi 2014

7.

 Velfærdsteknologisk pilotprojekt - Loftlifte

8.

 Velfærdsteknologisk pilotprojekt - Bidet

9.

 Klientbetaling - Ændring af procedure

10.

 Brugerundersøgelse på Madservice

11.

 Ledelsesinformation pr. juni 2014

12.

 Ansøgning om iPads fra Seniorrådet

13.

 Orientering - Seniorrådets Vision 2014 - 2017

14.

 Orientering - Referat fra Seniorrådsmøde 4. juni 2014

15.

 Orientering - Projekt 'Samvær med mennesker med demens - kurser til pårørende'

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Borgersag

Lukket punkt

18.

 Orientering - Udbud på ekstra rengøring

Lukket punkt

19.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Nøgletalsrapport - budget 2015

2.

 Opfølgning på praktikforløb for udvalgsmedlemmer

3.

 Ældrepuljen - Ansøgninger til Aktivitetspuljen på plejecentre

4.

 Kontrakt 2015 - Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV)

5.

 Anvendelse af overskud fra IKT-området hos Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV)

6.

 Høringssvar på hjertestartere på plejecentre

7.

 Orientering - Ledelsesinformation pr. april/maj 2014

8.

 Orientering - Frit valg på hjælpemiddelområdet

9.

 Orientering - Resultater på den Landdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

10.

 Orientering - Antal ansatte i Pleje- og omsorg

11.

 Orientering - Projekt "Samvær med mennesker med demens" - kurser til pårørende

12.

 Orientering - Referat fra Seniorrådsmøde 7. maj 2014

13.

 Orientering - EU-projekt Evars

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Orientering - Borgerforløb

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af kontrakt vedrørende levering af personlig pleje og praktisk hjælp - rengøring på fritvalgsområdet

2.

 Ansøgning om tillægsbevilling til Seniorrådet

3.

 Afrapportering vedrørende utilsigtet hændelser 2013

4.

 Analyse af demensområdet

5.

 Handleplan for den den ældre medicinske borger

6.

 Ældrepuljen - Midler til sygepleje

7.

 Brandsyn på plejecentre i 2013

8.

 Ledelsesinformation 2014 - marts 2014

9.

 Opdatering af ydelseskataloget 2014

10.

 Orientering - Udendørsinstrumenter på plejecenter

11.

 Orientering - Pleje- og Omsorgsafdelingens kerneopgave

12.

 Orientering - Straksservice for hjælpemidler

13.

 Orientering - Brugertidsprocenten (BTP)

14.

 Orientering - Projekt Stuegang på plejecenter

15.

 Orientering - Navneændring på Pleje- og Omsorgsafdelingens hjemmeside

16.

 Orientering - Referater fra Ældrerådet 2. april 2014

17.

 Meddelelser

Lukket punkt

18.

 Spørgeskema til brugerundersøgelse vedrørende madservice

Lukket punkt

19.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

2.

 Ældrepulje - Ansøgningskriterier for aktivitetspuljen

3.

 Ønske om navneændring på Ældrerådet

4.

 Hjertestarter på plejecentre

5.

 Valg af ekstern konsulent til gennemførelse af brugertilfredsundersøgelser 2014 (madservice, åbningstider i dagtilbud og valg af grundskole)

6.

 Orientering - Uanmeldt fagligt tilsyn på plejecentre 2013

7.

 Orientering - Embedslægens tilsyn på plejecentre 2013

8.

 Orientering - Referater fra Ældrerådsmøde 5. marts 2014

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Lukkede bilag

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Plan for introduktionsdagen

2.

 Høringssvar - Madservice

3.

 Afregning for dagcentergæster i visiterede dagcentre

4.

 Handleplan for Ældrepuljen

5.

 Forløb for praktik i Pleje- og Omsorgsafdelingen

6.

 Leasing af biler til Pleje- og Omsorgsafdelingen 2014

7.

 Projekt Online Genoptræning og Tryghedsopkald

8.

 Orientering - Regnskabsresultat på ældreområdet i 2013

9.

 Orientering - Indberettede magtanvendelser i Pleje- og Omsorgsafdelingen i 2013

10.

 Orientering - Ledelsesinformation februar 2014

11.

 Orientering - Ombytning af ydelse i hjemmeplejen

12.

 Orientering - Senior Info

13.

 Orientering - Referater fra 3 Ældrerådsmøder

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Orientering - Borgerforløb

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høring - Ansøgning til "Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet"

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til ældreområdet

2.

 Ansøgning til "Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet"

3.

 Mulighed for bevilling af reparation af hjælpemidler i weekend og på helligdage

4.

 Orientering - Lovgivning

5.

 Orientering - Takster på ældreområdet

6.

 Orientering - Referat fra Ældrerådsmøde 8. januar 2014

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Kommende leverandører af vasketøj for hjemmeboende og beboer på plejecentre

Lukket punkt

9.

 Udbud af Brugertilfredsundersøgelser 2014 (Madservice, åbningstider i dagtilbud og valg af grundskole)

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Mødekalender 2014 - Ældreudvalget

2.

 Introduktion til ældreområdet

3.

 Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for personlig pleje og praktisk hjælp

4.

 Udmøntning af budgetmidler til ældreområdet 2014

5.

 Madservice

6.

 Orientering - Status på Senior Info

7.

 Orientering - Referat fra Ældrerådsmøde 4. december 2013

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Orientering - Personsag

Lukket punkt

10.

 Frivilligprisen 2013

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

    Til top