Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældreudvalget)

Mødeoversigt: Ældreudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

13/12 8/11 11/10

  Sep - Aug - Jul

13/9 16/8

  Jun - Maj - Apr

21/6 7/6 3/5 12/4

  Mar - Feb - Jan

1/3 12/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2014 2013 2012 2011
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Finansloven 2017 - Sundheds- og ældreområdet

2.

 Satspuljeaftale 2017-20 vedr. Sundheds- og ældreområdet

3.

 Udmøntning af overførte midler fra Værdighedspuljen

4.

 Kommissorium for strategi for Rehabiliteringscenter Jernbanebo

5.

 Ledelsesinformation - pr. oktober 2016

6.

 Samarbejdsaftale om respirationsbehandling i eget hjem

7.

 Aftale om blodprøvetagning i eget hjem

8.

 Køb af transportstole

9.

 Arbejdstilsynet 2016 - Påbud til Distrikt 2

10.

 Referat fra Seniorrådsmøde 2. november 2016

11.

 Orientering om udmøntning af midler til arrangement mod ensomhed

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rundvisning på Rehabiliteringscenter Jernbanebo

2.

 Studieopgave vedr. "Rehabilitering på ældreområdet"

Lukket punkt

3.

 Lukket bilag til punkt: Studieopgave vedr. "Rehabilitering på ældreområdet"

4.

 Ledelsesinformation pr. september 2016

5.

 Udkast til Pårørendepolitik 2016-2020 med høringssvar

6.

 Udkast til Handicappolitik 2016-2020

7.

 Udmøntning af tilskud efter § 79 til aktiverende og forebyggende aktiviteter

8.

 Uddelingen af Frivilligprisen 2016

9.

 Befordring i henhold til Servicelovens § 117

10.

 SBH-kørsel - evt. udvidelse af personkredsen til at omfatte demente og blinde/svagtseende

11.

 Status på udmøntningen af Værdighedspuljen

12.

 Deltagelse i pilotprojekt vedr. registering af utilsigtet hændelser

13.

 Ansøgning "Fra institution til seniorhjem"

14.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2016

15.

 Referat fra Seniorrådsmøde 12. oktober 2016

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Organisering af Sundheds- og Omsorgsafdelingen

2.

 Ældrepuljen - Status i 2016 og fordeling af midler

3.

 Status på Klippekortordningen - Øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

4.

 Styrket indsats for den ældre medicinske patient

5.

 Ledelsesinformation pr. august 2016

6.

 Høring - Udkast til bosætningsstrategi 2016-2020

7.

 Referat fra Seniorrådsmøde 7. september 2016

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Mødeplan 2017

2.

 Budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 (1. behandling)

3.

 Udkast til Pårørendepolitik 2016-20 - "Det gode samarbejde"

4.

 Befordring i henhold til Servicelovens § 117

5.

 Ledelsesinformation pr. juli 2016

6.

 Fornyelse af kontrakt med Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

7.

 Fasttilknyttede læger på plejecentre

8.

 Ny tilsynsmodel på plejecentre

9.

 Referat fra Seniorrådsmøde 10. august 2016

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fællesmøde vedr. Pårørendepolitik

2.

 Fremtidens plejecenterstruktur

3.

 Flere pladser til socialt udsatte og sindslidende

4.

 Ansøgning vedr. støtte til kampagne mod ensomhed

5.

 Budgetønske - Brandsikring på plejecentre

6.

 Budgetønske - Implementering af Fælles sprog III

7.

 Budgetønske - Seniorrådets budget

8.

 Budgetønske - Seniorrådsvalg 2017

9.

 Budgetønske - Midler til projekt "Effekten af §83a rehabiliteringsforløb"

10.

 Ledelsesinformation pr. juli 2016

11.

 Drøftelse af formand og næstformands praktik

12.

 Opgørelse over medfinansiering af sundhedsydelser 2012-2015

13.

 KL´s status vedr. sundhedsindsatser

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høringssvar - Udmøntning af pulje til mere værdig ældrepleje 2016

2.

 Plejecenterstruktur i Nyborg by - status fra arbejdsgruppe

Lukket punkt

3.

 Drøftelse af budget 2017 og forslag til effektiviseringer

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Baggrund for økonomiske beregninger

2.

 Høringssvar til Værdighedspolitik 2016-18

3.

 Udmøntning af pulje til en mere værdig ældrepleje

4.

 Genansøgning vedr. Ældrepuljen 2015

5.

 Opfølgning på KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum 2016

6.

 Debatemner på Nyborg Folkemøde 2017

7.

 Status på velfærdsteknologi - Vasketoiletter

8.

 Ledelsesinformation pr. april 2016

9.

 Projekt: Effekten af §83a rehabiliteringsforløb

10.

 Referat fra Seniorrådets møde 4. maj 2016

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Drøftelse af budget 2017 og forslag til effektiviseringer

Lukket punkt

13.

 Orientering om klage fra pårørende over Plejecenter Tårnparken

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Frigivelse af anlægsmidler ifm. nødkaldeanlæg på plejecentrene

2.

 Høringsudkast til Værdighedspolitik 2016-18

3.

 Høringsudkast til sundhedspolitik 2016-2020

4.

 Utilsigtet hændelser - årsopgørelse 2015

5.

 Læserbrev om utilsigtet hændelser

6.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2016

7.

 Ledelsesinformation pr. marts 2016

8.

 Referat fra Seniorrådets møde 13. april 2016

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Regnskab 2015 i Pleje og Omsorgsafdelingen

2.

 Frigivelse af anlægsmidler til udvidelsen af Vindinge Landsbycenter

3.

 Ledelsesinformation pr. februar 2016

4.

 Opfølgning på ydelsen "ekstra rengøring"

5.

 Madhuset - påbud fra Arbejdstilsynet

6.

 Handleplan vedr. påbud fra arbejdstilsynet på Demensenheden

7.

 Strategi for forebyggende hjemmebesøg

8.

 Praktikforløb for Ældreudvalget

9.

 Retningslinjer og vedtægter for Seniorrådet

10.

 Referat fra Seniorrådets møde 2. marts 2016

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bevilling af orlov til uddannelse

2.

 Embedslægens tilsyn på plejecentre 2015

3.

 Handleplan vedr. påbud fra arbejdstilsynet på Rehabiliteringscenter Jernbanebo

4.

 Idékatalog vedr. Værdighedspolitik

5.

 Henvendelse fra Seniorrådet om fællesmøde vedr. værdighedspolitik

6.

 Proces for pårørendepolitik

7.

 Ledelsesinformation december 2015

8.

 Høringssvar: Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og ældre- og plejebolig

9.

 Samarbejde mellem Socialafdelingen og Rehabiliteringscentret

10.

 Evaluering af projekt vedr. varmtvandstræning

11.

 Referater fra Seniorrådets møder 6. januar og 3. februar 2016

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Vaskeriydelser i Pleje- og Omsorgsafdelingen

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og ældre- og plejebolig

2.

 Nødkald

3.

 Udmøntning af Ældrepuljen 2016

4.

 Vejledende retningslinjer for nødkald

5.

 Udarbejdelse af værdighedspolitik

6.

 Plejecenterstruktur

7.

 Ledelsesinformation pr. november 2015

8.

 Rapport om studietur til Holland

9.

 Slutevaluering: Projekt Stuegang på plejecenter

10.

 Referat fra Seniorrådsmøde 4. november 2015

11.

 Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Tildeling af Frivilligprisen 2015

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

    Til top