Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældreudvalget)

Mødeoversigt: Ældreudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

4/6

  Maj

7/5

  April

9/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ansøgning Læringsforløb om værdig ældrepleje

2.

 Puljeansøgninger "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre"

3.

 Evaluering af puljeprojektet "Vores livsfortællinger"

4.

 Frigivelse af anlægsmidler til Demenscenter Tårnparken

5.

 Udmøntning af midler fra borgerbudget på demensområdet i 2019

6.

 Status på venteliste til plejebolig pr. 31. maj 2019

7.

 Ny lovgivning Forebyggende hjemmebesøg 2019

8.

 Referat fra seniorrådsmøde 15. maj 2019

9.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

10.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

11.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

12.

 Orientering fra direktøren/chefen

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Procedure for åbne og lukkede punkter

2.

 Status på implementering af Eden på plejecentre

3.

 Ledelsesinformation - 1. kvartal 2019

4.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

5.

 Udkast til kommissorium "Strategi for god ledelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen"

6.

 Høringsudkast: Sammen om at fremme fællesskaber - Strategi mod ensomhed 2019-21

7.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

8.

 Orientering fra direktøren/chefen

9.

 Referat fra seniorrådsmøde 10. april 2019

Lukket punkt

10.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

11.

 Orientering fra direktøren/chefen

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

2.

 Orientering fra direktøren/chefen

3.

 Sundhedsprofil for ældre borgere i Nyborg Kommune, 2019

4.

 Orientering om dialogmøder med FOA

5.

 Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi på SOSU-området med høringssvar

6.

 Udmøntning af mindreforbrug for Værdighedspuljen 2018

7.

 Status vedr. forebyggende hjemmebesøg

8.

 Ansøgning til Fællesskabspulje 2.0

9.

 Brev fra KLs Sundheds- og Ældreudvalg

10.

 Danmarkskortet over omgørelsesprocenter 2018

11.

 Handicappolitik 2020 - 2024

12.

 Besøg på Søstersanatoriet på Frederiksberg

13.

 Referat fra seniorrådsmøde 13. marts 2019

Lukket punkt

14.

 Bilag til pkt. 5

Lukket punkt

15.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

16.

 Orientering fra direktøren/chefen

    Til top