Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældreudvalget)

Mødeoversigt: Ældreudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

24/9 3/9

  August

13/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opfølgning på analyse af ældreområdet

2.

 Høring af handicappolitik 2020-2024

3.

 Private leverandører af personlig pleje

4.

 Revideret kontrakt og beredsskabsplan ved konkurs hos private leverandør

5.

 Dimensionering på SOSU-området

6.

 Opfølgning og revidering af Værdighedspolitik 2019

7.

 Aktiviteter på aktivcentre og plejecentre

8.

 Status på sygefravær i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

9.

 Status på vikarforbrug i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

10.

 Status på puljen særlig dyre enkeltsager

11.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. september 2019

12.

 Pulje: Sansestimuli til forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd på ældreområdet

13.

 Referat fra seniorrådsmøde 11. september 2019

14.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

15.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

16.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

17.

 Orientering fra direktøren/chefen

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til omsorgssystemet Nexus

2.

 Introduktion til Visitationen

3.

 Ledelsesinformation 2. kvartal 2019

4.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. august 2019

5.

 Tilsynrapport fra besøg i Distrikt Svanedam Øst

6.

 Beklædning i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

7.

 Orientering om høring af Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune

8.

 Ændring i Seniorrådets vedtægter

9.

 Referat fra seniorrådsmøde 21. august 2019

10.

 Udkast til mødeplan 2020

11.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

12.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

13.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

14.

 Orientering fra direktøren/chefen

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på projekter

2.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. juli 2019

3.

 Tilsagn fra puljen "Fællesskabspulje 2.0"

4.

 Tilsagn fra puljen "Sammenhængende indsatser mod ensomhed og mistrivsel"

5.

 Udkast til handleplan: Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi på SOSU-området

6.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2019

7.

 Foreløbig drøftelse af budget 2020 i fagudvalg m.v.

8.

 Orientering om KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019

9.

 Referat fra seniorrådsmøde 12. juni 2019

10.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

11.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

12.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

13.

 Orientering fra direktøren/chefen

    Til top