Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældreudvalget)

Mødeoversigt: Ældreudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

3/12

  November

27/11 12/11

  Oktober

22/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Flytning af Straksservice

2.

 Kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet - gældende i 2020

3.

 Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og ældre- og plejebolig

4.

 Sagsbehandlingsfrister i Socialafdelingen

5.

 Delegation af kompetencen til at ansøge om værgemål

6.

 Forslag til handleplan for implementering af BDO's anbefalinger vedr. syge- og hjemmepleje samt rehabiliteringscenter

7.

 Ressourcetildeling til hjemmeplejen

8.

 Udmøntning af værdighedspuljen

9.

 Udkast til SAMMEN om den gode arbejdsplads - Strategi for at forebygge og nedbringe sygefravær på SOSU-området

10.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 30. november 2019

11.

 Anmodning fra Seniorrådet om overførsel af mindreforbrug

12.

 Risikobaseret tilsynbesøg i Distrikt Sygeplejen

13.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

14.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

15.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

16.

 Orientering fra direktøren/chefen

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udmøntning af tilskud til §18 og §79

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høring af forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune samt forslag til etablering af Biblioteksråd

2.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2019

3.

 Ledelsesinformation 3. kvartal 2019

4.

 Status på puljen særlig dyre enkeltsager pr. 31. oktober 2019

5.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 31. oktober 2019

6.

 Beregning af etablering af seks plejeboliger på Jernbanebo

7.

 Orientering om fordeling af puljen "Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre"

8.

 Flytning af Straksservice

9.

 Finansiering af frivilliges forplejning på aktivcentre

10.

 Status på implementering af Eden på plejecentre

11.

 Referat fra seniorrådsmøde 6. november 2019

12.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

13.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

14.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

15.

 Orientering fra direktøren/chefen

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet - gældende i 2020

2.

 Orientering om statistik over Ankestyrelsens afgørelser på socialområdet

3.

 Vaskeriydelser på ældreområdet

4.

 Temadrøftelse om analyse på ældreområdet

5.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 1. oktober 2019

6.

 Referat fra seniorrådsmøde 9. oktober 2019

7.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

8.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

9.

 Bilag til punkt 4: Temadrøftelse om analyse på ældreområdet

Lukket punkt

10.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

11.

 Orientering fra direktøren/chefen

    Til top