Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældreudvalget)

Mødeoversigt: Ældreudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/03/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

3/3

  Februar

25/2 4/2

  Januar

14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ledelsesinformation 2019

2.

 Rundvisning på Plejecenter Rosengården

3.

 Udkast til strategi for god ledelse

4.

 Behovsanalyse vedr. aktivcentre

5.

 Udkast til handleplan for sygefraværsstrategi på SOSU-området i 2020

6.

 Tillægsansøgninger til §18 og 79-puljerne 2020

7.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 25. februar 2020

8.

 Evaluering af totalløsning til intelligent medicinhåndtering (TIM)

9.

 Referat fra seniorrådsmøde 19. februar 2020

10.

 Orientering fra direktøren/chefen

11.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

12.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

13.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Visionsoplæg om et sundhedshus i det nære sundhedsvæsen (punktet er lukket af hensyn til interne, fortrolige drøftelser)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udkast til SAMMEN om den gode arbejdsplads - Strategi for at forebygge og nedbringe sygefravær på SOSU-området med høringssvar

2.

 Tilsyn på plejecentre 2019

3.

 Tilsyn i hjemmeplejen 2019

4.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 31. januar 2020

5.

 Beregning af udvidelse af plejeboliger

6.

 Sagsbehandlingsfrister i Socialafdelingen - med høringssvar

7.

 Referat fra seniorrådsmøde 22. januar 2020

8.

 Orientering fra direktøren/chefen

9.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

10.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

11.

 Orientering fra direktøren/chefen

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høring af forslag til Musikpolitik i Nyborg Kommune

2.

 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 31. december 2019

3.

 Finanslovsaftale 2020 samt aftale om udmøntning af reserven

4.

 Brandsyn på plejecentre, demenscenter og Jernbanebo 2019

5.

 Udkast til handleplan for demensområdet i 2020

6.

 Evaluering af Praksisnært kompetenceløft i kommuner

7.

 Referat fra seniorrådsmøde 11. december 2019

8.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

9.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

10.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

11.

 Orientering fra direktøren/chefen

    Til top