Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældreudvalget)

Mødeoversigt: Ældreudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

22/9 1/9

  August

11/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indledende drøftelse af Budget 2021-24 vedr. ældreområdet

2.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

3.

 Ansøgning til pulje for fleksible aflastningstilbud på demensområdet

4.

 Status på samarbejde med pårørende på ældreområdet

5.

 Status på ventelister til plejebolig pr. 10. september 2020

6.

 Status på beklædning i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

7.

 Magtanvendelser i 2019 inden for sundheds- ældre og socialområdet

8.

 Forslag til mødeplan 2021

9.

 Referat fra seniorrådsmøde 9. september 2020

10.

 Orientering fra direktøren/chefen

11.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

12.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

13.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Seniorrådet

2.

 Ledelsesinformation januar-juli 2020

3.

 Nye kvalitetsstandarder for hhv. borgers udpegning af hjemmehjælp (§ 94) og kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95)

4.

 Danmarkskortet over omgørelsesprocenter 2019

5.

 Orientering om kondemneringsområdet - tilsyn med sundhedsskadelige boliger

6.

 Status på ventelister til plejebolig pr. 18. august 2020

7.

 Referat fra seniorrådsmøde 19. august 2020

8.

 Orientering fra direktøren/chefen

9.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

10.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

11.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Præsentation af værnemiddeldepot

2.

 Kommissorium for Hygiejneorganisation

3.

 Status på igangværende projekter

4.

 Pulje for fleksible aflastningstilbud på demensområdet

5.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2020

6.

 Oversigt over besparelser og effektiviseringer på ældreområdet 2019-2020

7.

 Budgetønske: Kompetenceudviklingsprogram for SOSU-medarbejdere

8.

 Budgetønske: Udvidelse af pladser på plejecentre og demenscenter

9.

 Budgetønske: Tid til implementering i hjemmeplejen

10.

 Budgetønske: Pulje til køb og vedligeholdelse af iPads i hjemme- og sygeplejen

11.

 Budgetønske: Kultur på hjernen

12.

 Implementering af "Værktøjskassen - støtte til et liv med demens"

13.

 Status på ventelister til plejebolig pr. 31. juli 2020

14.

 Invitation til projekt vedr. velfærdsteknologisk servicecenter

15.

 Referat fra seniorrådsmøde 24. juni 2020

16.

 Orientering fra direktøren/chefen

17.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

18.

 Orientering om ændringer i procedurer vedr. madlavning på botilbud - lukket af hensyn til personfølsomme oplysninger

Lukket punkt

19.

 Revisitering af socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser i udvalget)

Lukket punkt

20.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

21.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

    Til top