Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældreudvalget)

Mødeoversigt: Ældreudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

30/11 9/11 12/10

  Sep - Aug - Jul

21/9 14/9 8/9 7/9 31/8 10/8

  Jun - Maj - Apr

1/6 4/5 13/4

  Mar - Feb - Jan

10/3 2/3 22/2 10/2 5/2 2/2 12/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rekruttering og fastholdelse: Mestringsforløb for SOSU-elever

2.

 Opfølgning vedr. kvalitetsstandard for plejeboliger

3.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 16. november 2021

4.

 Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Distrikt Rosengård

5.

 Indkøb af elektronisk låsesystem

6.

 Referat fra Seniorrådsmødet 4. november 2021

7.

 Status vedr. etablering af Sundhedshus

8.

 Orientering fra direktøren/chefen

9.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

10.

 Ombygning af køle- og pakkerum i Madhuset, Plejecenter Svanedammen, Wørishøffersgade 25, Nyborg (Lukket da der ikke har været afholdt licitation)

Lukket punkt

11.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

12.

 Orientering fra direktøren/chefen

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udmøntning af tilskud til frivilligt arbejde efter §18 og §79

2.

 Magtanvendelse i 2020 inden for sundheds- og ældreområdet

3.

 Fordeling af budget til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre

4.

 Puljeansøgning til faste teams i ældreplejen 2021-2023

5.

 Oversigt over puljer på ældreområdet

6.

 Indkøb af iPads til Seniorrådet

7.

 Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

8.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021

9.

 Status på ventelisterne til pleje- og ældreboliger pr. 21. oktober 2021

10.

 Henvendelse vedr. ændring af kvalitetsstandard til plejebolig

11.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

12.

 Orientering fra direktøren/chefen

13.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

14.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

15.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rekruttering og fastholdelse til plejeområdet - indsatser på kort sigt

2.

 Rekruttering og fastholdelse på plejeområdet - indsatser langt sigt

3.

 Samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet

4.

 Ansøgninger til Sundhedsstyrelsens pulje "Mere hjemlighed på plejehjem"

5.

 Status på ventelisterne til pleje- og ældreboliger pr. 29. september 2021

6.

 Ældreboliger i Nyborg Kommune

7.

 Indvielsestur i ny elbus

8.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

9.

 Orientering fra direktøren/chefen

10.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

11.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

12.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kortlægning af SOSU-området 2021

2.

 Varsling om pulje vedr. tilskud til etablering af faste og selvstyrende teams i hjemmeplejen

3.

 Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om afprøvning af beboerkonferencen

4.

 Udmøntning af stimulipakke til oplevelsesindustrien

5.

 Status på ventelisterne til pleje- og ældrebolig pr. 8. september 2021

6.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

7.

 Status på Covid-19

8.

 Referat fra seniorrådsmøde 8. september 2021

9.

 Orientering fra direktøren/chefen

10.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

11.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

12.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udbud samt brugs- og anvendelsesplan for sundhedshuset

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udbud samt brugs- og anvendelsesplan for sundhedshuset

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Åbning af bilag efter borgermøde: Præsentation til borgermøde

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opfølgning på status på hjælpemidler

2.

 Ledelsesinformation 2. kvartal 2021

3.

 Kvalitetsstandard for plejeboliger

4.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

5.

 Program for borgermøde

6.

 Seniorrådsvalget 2021

7.

 Status på ventelisterne til pleje- og ældrebolig pr. 19. august 2021

8.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

9.

 Status på Covid-19

10.

 Referat fra seniorrådsmøde 18. august 2021

11.

 Orientering fra direktøren/chefen

12.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

13.

 Lukket bilag: Præsentationen til borgermøde (bilag åbnes efter borgermødets afholdelse 7/9-21)

Lukket punkt

14.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

15.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rundvisning på Plejecenter Egevang

2.

 Validering af data vedr. bilsager

3.

 Danmarkskortet og anden statistik over klager til Ankestyrelsen vedr. afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2020

4.

 Aftale om sommer- og erhvervspakken 2021

5.

 Ansøgning til Dallund fonden om anlæggelse af sansehave på Tårnparken

6.

 Program for besøg af KLs Sundheds- og Ældreudvalg 9. september 2021

7.

 Høringssvar: Behov for plejeboliger 2021-2033

8.

 Budgetønske: Kultur på hjernen

9.

 Budgetønske: Ombygning af køle- og pakkerum i Madhuset

10.

 Budgetønske: Rehabilitering til borgere i eget hjem (SEL §83a)

11.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 29. juni 2021

12.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

13.

 Status på Covid-19

14.

 Styring af hjemmeplejen og kørelister som planlægningsværktøj

15.

 Referat fra seniorrådsmøde 9. juni 2021

16.

 Orientering om KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2021

17.

 Orientering fra direktøren/chefen

18.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

19.

 Klage til Styrelsen for Patientsikkerhed

Lukket punkt

20.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

21.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rapport: Behov for plejeboliger i 2021-2033

2.

 Budgetønske: indkøb af elektronisk låsesystem

3.

 Myndighed - hjælpemidler

4.

 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi - Mobilitetsområdet

5.

 Borgermøde på ældreområdet

6.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 18. maj 2021

7.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

8.

 Status på Covid-19

9.

 Referat fra seniorrådsmøde 19. maj 2021

10.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

11.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

12.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

13.

 Orientering fra direktøren/chefen

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Danske Diakonhjem

2.

 Ledelsesinformation 1. kvartal 2021

3.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021

4.

 Udmøntning af midler til indsats med forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere

5.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 21. april 2021

6.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

7.

 Status på Covid-19

8.

 Referat fra seniorrådsmøde 21. april 2021

9.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

10.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

11.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

12.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på utilsigtede hændelser i 2020

2.

 Forslag til borgermøde om fremtidens ældrepleje

3.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 22. marts 2021

4.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

5.

 Status på Covid-19

6.

 Referat fra seniorrådsmøde 10. marts 2021

7.

 Orientering fra direktøren/chefen

8.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

9.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

10.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ledelsesinformation 2020

2.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

3.

 Status på Covid-19

4.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 9. februar 2021

5.

 Handleplan vedr. BDO's anbefalinger vedr. syge- og hjemmepleje samt rehabiliteringscenter

6.

 Referat fra seniorrådsmøde 10. februar 2021

7.

 Orientering fra direktøren/chefen

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Beredskabsmodel på ældreområdet

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af idéoplæg for Sundhedhus

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkøb af biler til hjemmeplejen i Nyborg Kommune

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkøb af biler til hjemmeplejen i Nyborg Kommune

2.

 TRE-I-EN 2020 - Præsentation af Sundheds- og Omsorgsafdelingens hovedresultater

3.

 Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og ældre- og plejebolig

4.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 18. januar 2021

5.

 Status på Covid-19

6.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

7.

 Referat fra seniorrådsmøde 20. januar 2021

8.

 Orientering fra direktøren/chefen

9.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

10.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

11.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og ældre- og plejebolig

2.

 Demensstrategiens gyldighedsperiode og udkast til handleplan for 2021

3.

 Status på Covid-19

4.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

5.

 Aftale om Finansloven 2021

6.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 11. december 2020

7.

 Referat fra seniorrådsmøde 25. november 2020

8.

 Orientering fra direktøren/chefen

9.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Lukket punkt

10.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

11.

 Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

    Til top