Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældreudvalget)

Mødeoversigt: Ældreudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2021 - 30/09/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

21/9 14/9 8/9 7/9

  August

31/8 10/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kortlægning af SOSU-området 2021

2.

 Varsling om pulje vedr. tilskud til etablering af faste og selvstyrende teams i hjemmeplejen

3.

 Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om afprøvning af beboerkonferencen

4.

 Udmøntning af stimulipakke til oplevelsesindustrien

5.

 Status på ventelisterne til pleje- og ældrebolig pr. 8. september 2021

6.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

7.

 Status på Covid-19

8.

 Referat fra seniorrådsmøde 8. september 2021

9.

 Orientering fra direktøren/chefen

10.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

11.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

12.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udbud samt brugs- og anvendelsesplan for sundhedshuset

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udbud samt brugs- og anvendelsesplan for sundhedshuset

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Åbning af bilag efter borgermøde: Præsentation til borgermøde

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Opfølgning på status på hjælpemidler

2.

 Ledelsesinformation 2. kvartal 2021

3.

 Kvalitetsstandard for plejeboliger

4.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

5.

 Program for borgermøde

6.

 Seniorrådsvalget 2021

7.

 Status på ventelisterne til pleje- og ældrebolig pr. 19. august 2021

8.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

9.

 Status på Covid-19

10.

 Referat fra seniorrådsmøde 18. august 2021

11.

 Orientering fra direktøren/chefen

12.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

13.

 Lukket bilag: Præsentationen til borgermøde (bilag åbnes efter borgermødets afholdelse 7/9-21)

Lukket punkt

14.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

15.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rundvisning på Plejecenter Egevang

2.

 Validering af data vedr. bilsager

3.

 Danmarkskortet og anden statistik over klager til Ankestyrelsen vedr. afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2020

4.

 Aftale om sommer- og erhvervspakken 2021

5.

 Ansøgning til Dallund fonden om anlæggelse af sansehave på Tårnparken

6.

 Program for besøg af KLs Sundheds- og Ældreudvalg 9. september 2021

7.

 Høringssvar: Behov for plejeboliger 2021-2033

8.

 Budgetønske: Kultur på hjernen

9.

 Budgetønske: Ombygning af køle- og pakkerum i Madhuset

10.

 Budgetønske: Rehabilitering til borgere i eget hjem (SEL §83a)

11.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 29. juni 2021

12.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

13.

 Status på Covid-19

14.

 Styring af hjemmeplejen og kørelister som planlægningsværktøj

15.

 Referat fra seniorrådsmøde 9. juni 2021

16.

 Orientering om KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2021

17.

 Orientering fra direktøren/chefen

18.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

Lukket punkt

19.

 Klage til Styrelsen for Patientsikkerhed

Lukket punkt

20.

 Orientering fra direktøren/chefen

Lukket punkt

21.

 Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne

    Til top