Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

3/12 12/11 8/10

  Sep - Aug - Jul

10/9 20/8

  Jun - Maj - Apr

11/6 7/5 2/4

  Mar - Feb - Jan

12/3 6/3 22/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Strategi for mere lighed i sundhed - med høringssvar

2.

 Handleplan - Strategi for mere lighed i sundhed

3.

 Børne- og Ungepolitik "SAMMEN om GODE KÅR 2015-2018"

4.

 Oplæg til nye retningslinjer for §18-midler

5.

 Høring vedr. Region Syddanmarks frivillighedsstrategi

6.

 Folkemøde 2015

7.

 Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2014

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

10.

 Venteliste til genoptræning

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Revideret proces for strategi for tidlig indsats vedrørende overvægt

2.

 Samarbejde med KORA om tilfredshed med genoptræning

3.

 Retningslinier vedr. befordring til genoptræning

4.

 Venteliste til genoptræning

5.

 Midler til sundhed og forebyggelse fra Økonomiaftalen 2015

6.

 Udmøntning af § 18 midler - 2. halvår 2014

7.

 Kampagne vedr. knogleskørhed

8.

 Kløverstier

9.

 Spydspidsprojekt om ligestilling

10.

 Mødeplan 2015

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udkast til strategi for mere lighed i sundhed

2.

 Proces strategi for tidlig indsats vedr. overvægt

3.

 Alkoholkampagnen 2014

4.

 Ventetid til genoptræning

5.

 Meddelelser

Lukket punkt

6.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om visitation og ventetid til genoptræning

2.

 Venteliste til genoptræning

3.

 Kommissorium til program for småbørnsforældre "Godt begyndt"

4.

 Ansøgning Styrket indsats for sårbare gravide

5.

 Høring vedr. udkast til Sundhedsaftalen 2015-2018

6.

 Forlængelse af Sundhedspolitikken 2011-2014

7.

 Sundhedskampagner 2014/2015

8.

 Sikker sex kampagne - "Kun med kondom"

9.

 Hygiejneuge 2014 "God hygiejne er også dit valg"

10.

 Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2014

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Etablering af frivilligcenter

2.

 Opfølgning vedr. kommunale sundhedsundersøgelser

3.

 Ansøgning Tværsektorielt samarbejde omkring storrygere på Fyn

4.

 Ansøgning 'Sammen om det sunde liv'

5.

 Projekt Partnerskabskommuner - Fremtidens indsats overfor udsatte børn og unge

6.

 Evaluering af 'Projekt Børn - øget velfærd og sundhed'

7.

 Procesplan for udarbejdelse af strategi for fremme af udsatte borgeres sundhed

8.

 Henvendelse fra borger vedr. styrketræning til overvægtige børn

9.

 Ventetid til genoptræning

10.

 Frivillig Fredag 2014

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Brev fra borger - Lukket bilag til sag 2014-450-20497

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Oplæg om kommunale sundhedsundersøgelser

2.

 Budget 2015 og analyse af nøgletal 2014

3.

 Monitorering af sundhedsydelser

4.

 Ventetid til genoptræning

5.

 Samarbejde med KORA om tilfredshed med genoptræning

6.

 Status vedr. Mobile Fitness

7.

 Kommuneopgørelse - Patientoplevelser 2013

8.

 Mens Health Week 2014

9.

 Satspulje Forstærket indsats over for storrygere

10.

 Satspulje Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser

11.

 Partnerskabspulje - Livsstilsguide i praksis

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Etablering af et sundhedscenter i Nyborg

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til sundhedsplejen

2.

 Høringssvar - Midler til sundhed

3.

 Status ventetid til genoptræning

4.

 Status Projekt vedr. styrket genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade

5.

 Udmøntning af §18 midler

6.

 EU-projekt Evars

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til tandplejen

2.

 Forslag til udmøntning af midler til sundhed og forebyggelse

3.

 Orientering - Høring af praksisplan for almen praksis

4.

 Kampagne Flere selvtransporterende skolebørn

5.

 Meddelelser

Lukket punkt

6.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til genoptræning, rehabilitering og patientrettet forebyggelse

2.

 Venteliste til genoptræning

3.

 Projekt Online Genoptræning og Tryghedsopkald

4.

 Proces for sundhedsaftaler 2015-2018

5.

 Skolesundhedsprofiler 2013

6.

 Status på sundhedsindsatser 2013

7.

 Evaluering af rygestoptilbud i 2013

8.

 Regional sundhedsprofil 2013

9.

 Tværkommunalt samarbejde om tandregulering

10.

 Nyborg Outdoor Weekend 2014

11.

 En god start sammen - Lokale aktiviteter

12.

 Oplæg om frivilligcenter

13.

 Meddelelser

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Program til temamøde 6. og 7. marts 2014

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Mødekalender 2014

2.

 Forslag til introduktion til sundhedsområdet

3.

 Status på frivillighedspolitikken og handleplan for 2014

4.

 Projekt En god start sammen - Status og handleplan 2014

5.

 Kommissorium vedr. Aktivitetsdag 2014

6.

 Handleplan for udvikling af sundhedsplejen

7.

 Borgermøder i samarbejde med Ældre Sagen

8.

 Ventetid til genoptræning i 2013

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

    Til top