Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

2/12 11/11 7/10

  Sep - Aug - Jul

25/8 19/8

  Jun - Maj - Apr

23/6 20/5 8/4

  Mar - Feb - Jan

4/3 21/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Handleplan vedr. overvægt i 2016

2.

 Projekt fit&[najs]

3.

 Status 2015 - strategi for mere lighed i sundhed

4.

 Handleplan - Strategi for mere lighed i sundhed 2016

5.

 Status på Kløverstier

6.

 Venteliste til genoptræning

7.

 KORA-rapport, Sårbare børn

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Status sundhedsplejen

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ansøgning om støtte til etablering af frivilligcenter

2.

 Handleplan for strategien "Tidlig indsats vedr. børn og unges overvægt"

3.

 Pilotprojekt Aktive Størrelser

4.

 Kriminalitetsforebyggende indsats indenfor stoffer og alkohol

5.

 Ventetid til genoptræning

6.

 Meddelelser

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status tandplejen 2014/15

2.

 Status sundhedsplejen 2014/15

3.

 Evaluering af 2½-3 års besøg

4.

 Applikation til forældrekurset "Godt begyndt - Godt på vej"

5.

 Evaluering af sundhedspolitikken 2011-2015

6.

 Temaer i sundhedspolitik 2016-2019

7.

 Projekt Sund med avisen

8.

 Invitation til at deltage i partnerskabsprojektet "Styrkelse af de bolignære sundhedstilbud i almene boligområder"

9.

 Ventetid til genoptræning

10.

 Status på anvendelsen af Nyborg Life

11.

 Mødekalender 2016

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af formand

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Sundhedsdag 2015

2.

 Ansøgning til pulje til etablering af cykellegebane

3.

 Ernæringsindsats i Pleje- og Omsorgsafdelingen

4.

 Høringssvar - Serviceniveau og modtageplan

5.

 Kampagnen Mænds Sundhedsuge 2015

6.

 Udkast til Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

7.

 Cykelkampagne ifm. Projekt Flere selvtransporterende skolebørn

8.

 Medfinansiering af sundhedsydelser

9.

 Sikker sex kampagne - "Kun med kondom"

10.

 Ventetid til genoptræning

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Frivillig Fredag 2015

2.

 Revidering af sundhedspolitik

3.

 Booking- og receptionsløsning i Tandplejen

4.

 Ventetid til genoptræning

5.

 Kvalitetsstandarder for genoptræning

6.

 Pulje til etablering af cykellegebane - del II

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Sundhedsaftalen 2015-2018

2.

 Høring vedr. praksisplan for almen praksis

3.

 Program for småbørnsforældre "Godt begyndt - Godt på vej"

4.

 Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer- Fælles løsninger

5.

 Sundhedsberedskabsplan 2014-2017

6.

 Ansøgning til Den Sociale Naturpulje

7.

 Udflytning af Specialtandplejen

8.

 Pulje til etablering af cykellegebaner

9.

 Patientskole Bedre liv med kronisk sygdom

10.

 Sundhedsdag 2015

11.

 Get Moving Kampagne 2015

12.

 Ventetid til genoptræning

13.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status vedr. Tandplejen 2014

2.

 Udmøntning af §18 midler - 2015

3.

 Forslag om placering af Kløverstier

4.

 Evaluering af Projekt En god start sammen

5.

 Evaluering af Senhjerneskadeprojektet

6.

 Markedsføring af tilbud til borgere med kronisk sygdom

7.

 Proces for udmøntning af rammen til effektiviseringer og besparelser inden for Sundhedsområdet.

8.

 Kontur 2014 vedrørende Nyborg Kommune

9.

 Status vedr. varmtvandstræning

10.

 Børne- Ungepolitik, SAMMEN om GODE KÅR, 2015-2018

11.

 Referater fra møder i Handicaprådet i 2014 til orientering i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 1. udkast til ansøgning vedr. etablering af frivilligcenter

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status vedr. forældreprogrammet Godt begyndt - Godt på vej

2.

 Venteliste til genoptræning

3.

 Revideret bekendtgørelse og vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner

4.

 Orientering - Ny lov på hjemmehjælpsområdet

5.

 Afrapportering vedr. utilsigtede hændelser i 2014

6.

 Evaluering af Projekt Online Genoptræning og Tryghedsopkald

7.

 Evaluering af rygestoptilbud i 2014

8.

 "Få hjælp til dit rygestop" - rygestopkampagne for storrygere

9.

 Projekt vedr. varmtvandstræning

10.

 Orientering - Mandat til KKR-repræsentationen i Praksisplanudvalget til underskrivelse af implementeringsaftalen

11.

 Status på Frivillighedsområdet 2014

12.

 Evaluering af Nyborg Outdoor Week

13.

 Meddelelser

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Projekt vedr. digital kronikerløsning LIVA

2.

 Lancering af applikationen Nyborg Life

3.

 Venteliste til genoptræning

4.

 Dialogmøde om tidlig indsats vedrørende overvægt

5.

 Sundhedsaftalen 2015-2018

6.

 Rapport om kommunernes anvendelse af § 18 midler i 2013

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

    Til top