Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

7/12 9/11 11/10 5/10 3/10

  Sep - Aug - Jul

17/8

  Jun - Maj - Apr

15/6 8/6 18/5 13/4

  Mar - Feb - Jan

29/2 10/2 6/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2014 2013 2012 2011
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Afrapportering på Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar

2.

 Finansloven 2017 - Sundheds- og ældreområdet

3.

 Satspuljeaftale 2017-20 vedr. Sundheds- og ældreområdet

4.

 Abonnement til "Lær at tackle" - kurser

5.

 Strategi for "Mere lighed i sundhed" - Status og handleplan

6.

 Udkast til evalueringsmetode af frivillighedspolitikken

7.

 Ventetid til genoptræning

8.

 Ansøgning fra Offerrådgivningen om fast årligt tilskud

9.

 Samarbejdsaftale om respirationsbehandling i eget hjem

10.

 Evaluering af kampagnen vedr. tandbehandling til socialt udsatte

11.

 Orientering vedr. fasttilknyttede læger på plejecentre

12.

 Status på Fælleskommunalt tandreguleringscenter Fyn, november 2016

13.

 Status Sundhedsplejen ultimo 2016

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Sundhedsprojekt Aktiv året rundt

2.

 Ventetid til genoptræning

3.

 Høring vedrørende Pejlemærker for Region Syddanmark

4.

 Samarbejdsaftale vedr. lokalrådgivning ved Kræftens Bekæmpelse

5.

 Midler til udmøntning af sundhedspolitikken

6.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2016

7.

 Udkast til Handicappolitik 2016-2020

8.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Organisering af Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Mødekalender 2017

2.

 Høring - Udkast til bosætningsstrategi 2016-2020

3.

 Lokalrådgivning ved Kræftens Bekæmpelse

4.

 Opsamling på politisk midtvejsmøde vedr. sundhedsaftalen 2015-2018

5.

 KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner

6.

 Evaluering af sundhedsarrangement Gang i Gaden 2016

7.

 Skolesundhedsprofil 7.-9. klasse

8.

 Kløverstidag i Nyborg Kommune

9.

 Ventetid til genoptræning

10.

 Influenzavaccination 2016

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Temadrøftelse angående ungeenhed 3.oktober 2016

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 KOL kampagne 2016 "Pust liv i din hverdag"

2.

 Frivillig Fredag 2016

3.

 Sundhedsarrangement Gang i Gaden 2016

4.

 Hygiejneugen 2016

5.

 Kampagne vedr. tandbehandling til socialt udsatte

6.

 Ansøgning vedr. støtte til kampagne mod ensomhed

7.

 Ansøgning fra Frivillig Instruktør Team vedr. §18 midler Frivilligt socialt arbejde

8.

 Ansøgning til pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning

9.

 Budgetønske - Midler til udmøntning af sundhedspolitik

10.

 Opgørelse over medfinansiering af sundhedsydelser 2012-2015

11.

 Stigning i takst for færdigbehandlede patienter

12.

 Evaluering af projekt Sund med avisen

13.

 Ventetid til genoptræning

14.

 Uddannelse af LÆR AT TACKLE instruktører

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udmøntning af pulje til mere værdig ældrepleje 2016

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status sundhedsplejen 2015/16

Lukket punkt

2.

 Drøftelse af budget 2017 og forslag til effektiviseringer

3.

 Nyborg Kommunes sundhedspolitik 2016-2020 med høringssvar

4.

 Ansøgning "Kultur på recept - Fristed, Fortælling og Fællesskab"

5.

 Mens Health Week 2016

6.

 Ventetid til genoptræning

7.

 Debatemner på Nyborg Folkemøde 2017

8.

 Opfølgning på KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum 2016

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høring vedr. værdighedspolitikken

2.

 KL's status vedr. sundhedsindsatser

3.

 Kvalitetsstandarder for genoptræning

4.

 Ventetid til genoptræning

5.

 Status på kostvejledning 2015

6.

 Status vedr. projekt LIVA

7.

 Nyt navn til Træningsafdelingen

8.

 Kommissorium for Ungesundhedsprofil 2016

9.

 Sundhedsarrangement 2016

10.

 Status på Tandreguleringscenter Fyn - 1. kvartal 2016

11.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2016

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på projekt "Projekt Fit&najs"

2.

 Udkast til sundhedspolitik 2016-2020

3.

 Forslag vedr. tildeling af §18-midler i 2016

4.

 Status vedr. frivilligcenter

5.

 Ventetid til genoptræning

6.

 Tilbud om hjælp til rygestop

7.

 Sundhedskampagner i 2016

8.

 Satspulje vedr. Kultur på recept

9.

 Café Stiften arrangement

10.

 Meddelelser

11.

 Referater fra Handicaprådets møder i 2015

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høringssvar fra Nyborg Kommune vedrørende forslag fra Region Syddanmark om lukning af Nyborg Sygehus

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fællesmøde om Sverigeprojektet

2.

 Bygningsmæssige konsekvenser af indførelsen af Sverigesmodellen i Nyborg Kommune

3.

 Tandbehandling til socialt udsatte

4.

 Status vedr. Fælleskommunalt Tandreguleringscenter

5.

 Ventetid til genoptræning

6.

 Evaluering af rygestoptilbud i 2015

7.

 Evaluering af projekt vedr. varmtvandstræning

8.

 Status vedr. implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

9.

 Placering af frivilligcenter

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status for frivillighedsområdet 2015

2.

 Handleplan for frivillighedsområdet 2016

3.

 Anmodning om overførsel af midler fra sundhedspuljen

4.

 Ventetid til genoptræning

5.

 Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015

6.

 Meddelelser

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

    Til top