Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

6/12 5/12 15/11

  Sep - Aug - Jul

27/9 6/9 16/8

  Jun - Maj - Apr

14/6 3/5 5/4

  Mar - Feb - Jan

8/3 8/2 18/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2015 2014 2013 2012
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Afrapportering på Nyborgmodellen - 'Børns trivsel - Fælles ansvar'

2.

 Status på applikationen LIVA

3.

 Politisk høring af forslag til "Strategi FYN 2018-21"

4.

 Fuldkornsdag 2018

5.

 Status på sundhedsindsatser 2017

6.

 Status vedr. budget - sundhedspuljen

7.

 Ventetid til genoptræning

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af formand

2.

 Valg af næstformand

3.

 Forslag til 1. mødedato i 2018

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Evaluering af Projekt Fit&Najs

2.

 Fælleskommunalt tandreguleringscenter på Fyn, Status 2017

3.

 Fit&najs UNG

4.

 Elderlearn - lær dansk

5.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2017

6.

 Seksuel sundhed og klamydia

7.

 Ventetid til genoptræning

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Senior Info og Sundhedsbutik

2.

 Udkast til revideret Integrationsstrategi

3.

 Høringssvar til Strategierne for Sund Ungdom og Arbejdsrettet Rehabilitering

4.

 Udkast til Sundhedsberedskabsplan

5.

 Ventetid til genoptræning

6.

 Alkoholkampagne 2017

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Analyse af ressourcer og opgaver anvendt til borgerrettede aktiviteter i Nyborgmodellen

2.

 Status på aftale vedr. fasttilknyttede læger på plejecentre

3.

 Influenzavaccination 2017

4.

 Kun med kondom kampagne 2017

5.

 Frivillig Fredag 2017

6.

 Meddelelser

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Afrapportering på Nyborgmodellen - 'Børns trivsel - Fælles ansvar'

2.

 KL's Social- og Sundhedspolitisk forum 2017

3.

 Ventetid til genoptræning

4.

 Organisering af arbejdsgange vedr. utilsigtede hændelser

5.

 Hygiejneugen 2017

6.

 Meddelelser

7.

 Gang i Gaden

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udkast til strategierne "Sund ungdom" og "Arbejdsrettet Rehabilitering"

2.

 Midtvejsstatus vedr. Nyborg Frivilligcenter

3.

 Status sundhedsplejen medio 2017

4.

 Omsorgstandpleje, koncept for forbedret tandsundhed for de svageste ældre

5.

 Ventetid til genoptræning

6.

 Oversigt over tilbud om psykologhjælp/rådgivning til borgere i Nyborg Kommune

7.

 Høring: Sundhedsplan for Region Syddanmark 2017-2021

8.

 Evaluering af varmtvandstræning med høringssvar

9.

 Projekt FRISK - forbedret sundhed og arbejdsmiljø

10.

 Grønne Piloter

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ventetid til genoptræning

2.

 Mens Health Week 2017

3.

 Evaluering af Frivillighedspolitikken 2013-16

4.

 Aftale vedr. infektionshygiejnisk rådgivning

5.

 Projekt Tid til andre - et socialt frivillighedskorps

6.

 Kvalitetsstandarder vedr. genoptræning med høringssvar

7.

 Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL

8.

 Status vedr. projekt Tidlig opsporing og forebyggelse

9.

 Foreløbig drøftelse af budget 2018 i fagudvalg og samarbejdsudvalg

10.

 Evaluering Godt Begyndt år 1

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bevillingsnævnets forslag til tillæg til Restaurationsplanen for Nyborg Kommune

2.

 Udmøntning af § 18 Frivilligt Socialt arbejde 2017

3.

 Omsorgstandpleje

4.

 Ventetid til genoptræning

5.

 Evaluering af projekt varmtvandstræning

6.

 Meddelelser

Lukket punkt

7.

 Tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kvalitetsstandarder vedr. genoptræning og vedligeholdende træning 2017

2.

 Ventetid til genoptræning

3.

 Sundhedsbutik

4.

 Ansøgning Patientforeningernes Hus

5.

 Kerneopgave og de fire værdier i Sundheds- og Omsorgsafdelingen med høringssvar

6.

 Handleplan vedr. hjælp til rygestop til særlige målgrupper

7.

 Indsatser målrettet unges mentale sundhed

8.

 Revideret udkast til proces for strategierne "Sund Ungdom" og "Arbejdsrettet rehabilitering"

9.

 Foredrag om "Demensvandring"

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Ungesundhedsprofil 2016

Lukket punkt

2.

 Meddelelser

3.

 Udkast til proces for strategierne "Sund Ungdom" og "Arbejdsrettet rehabilitering"

4.

 Ventetid til genoptræning

5.

 Sundhedskampagner 2017

6.

 Evaluering af rygestoptilbud 2016

7.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Projekt "et samlet borgerforløb"

2.

 Status Tandplejen 2016

3.

 Status 2016 - Strategi for tidlig indsats vedr. børn og unges overvægt samt handleplan for 2017

4.

 Kerneopgave og tilfredshedsundersøgelse

5.

 Proces og kommunikationsplan for Den regionale sundhedsprofil 2017 "Hvordan har du det"?

6.

 Ventetid til genoptræning

7.

 Projekt "Rigtige Mænd"

8.

 Kommunikationsplan for Ungesundhedsprofil 2016

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

    Til top