Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

12/12 7/11

  Sep - Aug - Jul

12/9 22/8

  Jun - Maj - Apr

6/6 16/5 18/4

  Mar - Feb - Jan

21/3 21/2 17/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ny næstformand

2.

 Orientering: Udvikling i den kommunale medfinansiering

3.

 Ventetid genoptræning - oktober 2018

4.

 Meddelelser

Lukket punkt

5.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status vedr. Tandreguleringscenter Fyn

2.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2018

3.

 Status på ventetid til genoptræning juli-september

4.

 Forslag til anvendelse af lokaler på Vestervold

5.

 Lungedag 2018

6.

 Evaluering af Frivillig Fredag 2018

7.

 Kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde

8.

 Sundhedsprogram NY KURS

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag om etablering af et sundhedshus

2.

 Mødeplan for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2019

3.

 Kriterier og retningslinjer for §18-midler

4.

 Frit valg til genoptræning

5.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedslovens § 140

6.

 Partnerskabet Røgfri fremtid

7.

 Projekt "Fodbold for hjertet" i samarbejde med Dansk Boldspil Union og Hjerteforeningen

8.

 Møde med Sundhedskoordinationsudvalget om sundhedsaftale 2019-2022

9.

 Projekt Danmark Redder Liv, førstehjælpskurser og hjertestartere i Nyborg Kommune

10.

 Orientering om Svendborgprojektet

11.

 Alkoholkampagne 2018

12.

 Influenzavaccination 2018

13.

 Hygiejneugen 2018

14.

 Puljeansøgning: På borgerens præmisser - et projekt om digital og dialogbasseret diabetesbehandling

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Afrapportering på Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar

2.

 Orientering om procesplan for ny børne- og ungepolitik 2019-2022

3.

 Udkast til kommissorium for mad-, måltids- og bevægelsespolitik

4.

 Modelprojekt vedr. seksuel sundhed

5.

 Styrkelse af omsorgstandplejen i Nyborg Kommune

6.

 Frivillig Fredag 2018

7.

 Udkast til kommissorium vedr. strategi mod ensomhed

8.

 Udkast til kommissorium for implementering af Fælles udbud af telemedicin (FUT)

9.

 Status på ventetid til genoptræning for maj

10.

 Ekstra bevilling til etablering af cykellegebane i Lille Svanedam i Nyborg

11.

 Høring af udkast til Kodeks for Bæredygtigt Byggeri i Nyborg Kommune

12.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2018

13.

 Meddelelser

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Sundhedsplejen - Præsentation

2.

 FirstAED

3.

 Forsikring af frivillige i Nyborg Kommune

4.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2018

5.

 Evaluering af Gang i gaden 2018

6.

 Kløverstidag 2018

7.

 Høringsudkast: SAMMEN om demens. Strategi for Nyborg Kommune som demensvenlig kommune

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på Tandreguleringscenter Fyn

2.

 Mænds Sundhedsuge 2018

3.

 Frivillighedspolitik 2018-2021 med høringssvar

4.

 Ventetid til genoptræning - april 2018

5.

 Status på projekt cykellegebane ved Lille Svanedam

6.

 To ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde

7.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2018

8.

 Foreløbig drøftelse af budget 2019 i fagudvalg og samarbejdsudvalg

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 §18 ansøgninger vedr. frivilligt socialt arbejde

2.

 Introduktion til og rundvisning i Tandplejen

3.

 Regional sundhedsprofil 2017

4.

 Status vedr. implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2017

5.

 Handleplan for sundhedspolitikken 2018

6.

 KL udspil om "Forebyggelse for fremtiden"

7.

 Oplæg til tobaksforebyggelse for unge

8.

 Frivilligcenter Nyborg - Status og samarbejdsaftale

9.

 Ventetid til genoptræning

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til og rundvisning i Sundhed og Træning

2.

 Ventetid til genoptræning

3.

 Den digitale Patientuddannelse

4.

 §18 ansøgninger vedr. frivilligt Socialt arbejde

5.

 Status på rygestopindsatser 2017

6.

 Sundhedsarrangement Gang i Gaden 2018

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høringsudkast: Civilsamfundspolitik - "Hånd i hånd med frivilligheden", 2018-21

2.

 Introduktion til sundhedsområdet

3.

 KL udspil om "Forebyggelse for fremtiden"

4.

 Mødeplan 2018

5.

 Samarbejdsaftale om kræftrådgivning

6.

 Status på tilmeldinger til LIVA-applikation

7.

 Sundhedsarrangement "Gang i Gaden"

8.

 Sundhedskampagner 2018

9.

 Ventetid til genoptræning

10.

 Offentlig høring af friluftsstrategi

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Mødekalender 2018

2.

 Drøftelse af ønsker til introduktion

3.

 Udstillingen "12 mænd står frem"

4.

 Status og åbningsevent i Arkaden

5.

 Meddelelser

Lukket punkt

6.

 Meddelelser

    Til top