Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2018 - 30/09/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

12/9

  August

22/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag om etablering af et sundhedshus

2.

 Mødeplan for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2019

3.

 Kriterier og retningslinjer for §18-midler

4.

 Frit valg til genoptræning

5.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedslovens § 140

6.

 Partnerskabet Røgfri fremtid

7.

 Projekt "Fodbold for hjertet" i samarbejde med Dansk Boldspil Union og Hjerteforeningen

8.

 Møde med Sundhedskoordinationsudvalget om sundhedsaftale 2019-2022

9.

 Projekt Danmark Redder Liv, førstehjælpskurser og hjertestartere i Nyborg Kommune

10.

 Orientering om Svendborgprojektet

11.

 Alkoholkampagne 2018

12.

 Influenzavaccination 2018

13.

 Hygiejneugen 2018

14.

 Puljeansøgning: På borgerens præmisser - et projekt om digital og dialogbasseret diabetesbehandling

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Afrapportering på Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar

2.

 Orientering om procesplan for ny børne- og ungepolitik 2019-2022

3.

 Udkast til kommissorium for mad-, måltids- og bevægelsespolitik

4.

 Modelprojekt vedr. seksuel sundhed

5.

 Styrkelse af omsorgstandplejen i Nyborg Kommune

6.

 Frivillig Fredag 2018

7.

 Udkast til kommissorium vedr. strategi mod ensomhed

8.

 Udkast til kommissorium for implementering af Fælles udbud af telemedicin (FUT)

9.

 Status på ventetid til genoptræning for maj

10.

 Ekstra bevilling til etablering af cykellegebane i Lille Svanedam i Nyborg

11.

 Høring af udkast til Kodeks for Bæredygtigt Byggeri i Nyborg Kommune

12.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2018

13.

 Meddelelser

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

    Til top