Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

27/11 30/10 2/10

  Sep - Aug - Jul

21/8

  Jun - Maj - Apr

19/6 22/5 3/4

  Mar - Feb - Jan

18/3 13/3 20/2 23/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udmøntning af tilskud til §18 og §79

2.

 Udkast til handleplan mod ensomhed 2020

3.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2019

4.

 Budget for sundhedspuljen

5.

 Evaluering af Gang i Gaden 2019

6.

 Status vedr. mestringskurser "Lær at tackle"

7.

 Ventetid genoptræning, oktober 2019

8.

 Orientering om Tandreguleringscenter Fyn, november 2019

9.

 Udkast til handleplan for Røgfri Fremtid 2020

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Frivilligcenter Nyborg - Status

2.

 KL´s opgørelse af genoptræningsområdet, 2018

3.

 Ventetid genoptræning, september 2019

4.

 Praksisplan for almen praksis 2020-2023

5.

 Høring af forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune samt forslag til etablering af Biblioteksråd

6.

 Meddelelser

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på sundhedsplejen

2.

 Høring udkast til Cykelstrategi "Op på Jernhesten"

3.

 Høring af handicappolitik 2020-2024

4.

 Strategi for Røgfri Fremtid med høringssvar

5.

 Ventetid genoptræning, juli og august 2019

6.

 Orientering om influenzakampagne 2019

7.

 Udkast til mødeplan 2020

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Politik for mad, måltider og bevægelse med høringssvar

2.

 Udkast til Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune

3.

 Ungesundhedsprofil 2019

4.

 Status vedr. Klamydiaindsats

5.

 Forebyggelse i forhold til børn og unges brug af rusmidler

6.

 Sundhedsprogram for ældre

7.

 Ventetid genoptræning, juni 2019

8.

 Sundhedsarrangement "Gang i Gaden" 2019

9.

 Puljeansøgninger til SATS-puljen "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre" 2019

10.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2019

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Frivillig Fredag 2019

2.

 Proces for strategien "Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune"

3.

 Ensomhedsstrategi med høringssvar

4.

 Orientering om KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019

5.

 Ventetid genoptræning, maj 2019

6.

 Foreløbig drøftelse af budget 2020 i fagudvalg m.v.

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Handicappolitik 2020 - 2024

2.

 Afrapportering på Nyborgmodellen - Børns Trivsel - Fælles Ansvar

3.

 Budgetønske: Klinikpersonale til Tandplejen

4.

 Ventetid genoptræning, marts og april 2019

5.

 Brev fra KLs Sundheds- og Ældreudvalg

6.

 Sundhedsaftale 2019-2023

7.

 Procedure for åbne og lukkede punkter

8.

 Henvendelse vedr. Back to Life projektet

9.

 Puljeansøgninger "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre"

10.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

11.

 Høringsudkast for Politik for mad, måltider og bevægelse

12.

 Samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter

13.

 Meddelelser

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Frivilligcenter Nyborg - årsberetning og status

2.

 Borgermøde om Røgfri Fremtid

3.

 Strategi mod ensomhed i høring

4.

 Ansøgninger til §18 - Frivilligt socialt arbejde 2019

5.

 Skippergade 28, 5800 Nyborg istandsættelse 3. etape

6.

 Meddelelser

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ansøgning

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høring af børne- og ungepolitikken og dagtilbuds- og skolepolitikken 2019-2023

2.

 Implementering af forløbsprogram for diabetes

3.

 Vurdering af alternativ placering for cykellegebaneprojektet

4.

 Projekt Fodbold for Hjertet

5.

 Ventetid genoptræning, februar 2019

6.

 Danmark Redder Liv

Lukket punkt

7.

 Lukket bilag - Danmark Redder Liv

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ældres sundhed og trivsel

2.

 Sundhedskampagner 2019

3.

 Skadesreducerende indsats - misbrugsbehandling

4.

 Ventetid genoptræning, januar 2019

5.

 Meddelelser

Lukket punkt

6.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om status på Tandreguleringscenter Fyn

2.

 Oplæg om rygning i et folkesundhedsperspektiv

3.

 Status vedr. tobaksforebyggelse 2018

4.

 Status på sundhedsindsatser 2018

5.

 Handleplan for sundhedspolitikken 2019

6.

 Status på projekt Tid til Andre

7.

 Stigning i udgifterne til aktivitetsbaseret medfinansiering

8.

 Ventetid til genoptræning i november og december samt 2018

9.

 Udkast til høringssvar vedr. Sundhedsaftale 2019-2023

10.

 Høring vedr. Udsattepolitik 2018-2022

11.

 Kommissorium for udarbejdelse af cykelstrategi og øget turismeindsats - udpege medlemmer

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

    Til top