Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

1/12 18/11 10/11 28/10

  Sep - Aug - Jul

30/9 19/8

  Jun - Maj - Apr

24/6 17/6 22/4

  Mar - Feb - Jan

11/3 25/2 22/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af spørgeramme til tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på hjertestartere i Nyborg Kommune

2.

 Tillægsansøgning til §18 og 79-puljerne 2021

3.

 Ventetid genoptræning, oktober 2020

4.

 Henvendelse fra Regionsformanden for Danske Fysioterapeuter

5.

 Meddelelser

Lukket punkt

6.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Brugs- og anvendelsesplan for Sundhedshus

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rundvisning på Vestervold

2.

 Udmøntning af tilskud til frivilligt arbejde efter §79 og §18

3.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

Lukket punkt

4.

 Lukket bilag: Status for Sundhedshus

5.

 Opsigelse af abonnement til Lær at tackle kurser

6.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020

7.

 Tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Lukket punkt

8.

 Lukkede bilag: Tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

9.

 Ventetid genoptræning, september 2020

10.

 Ansøgning til Projekt Røgfri sammen - et styrket rygestoptilbud til særlige målgrupper

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

2.

 Ventetid genoptræning, august 2020

3.

 Status på tilbud om gratis klamydiahjemmetest

4.

 Pulje: Styrket rygestoptilbud til særlige grupper

5.

 Orientering: Status vedr. udlevering af sterilt injektionsudstyr

6.

 Forslag til mødeplan 2021

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på Sundhedsplejen og budgetønske til 2021

2.

 Afsluttende afrapportering på Nyborgmodellen - Børns Trivsel - Fælles Ansvar

3.

 Budgetønske til Tandplejens bygningsmæssige rammer

4.

 Budgetønske: Rygestopinstruktør

5.

 Budgetønske: Implementering af Kultur på Recept

6.

 Kommissorium for Hygiejneorganisation

7.

 Ventetid genoptræning, maj, juni og juli

8.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2020

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ventelisteproblematik i Tandreguleringscenter Fyn

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af kommissorium for etablering af et moderne sundhedshus i det nære sundhedsvæsen, Nyborg Kommune.

2.

 Ungesundhedsprofil "Unges sundhed"

3.

 Godkendelse og budgetønske: Forløbsprogram for mennesker med depression

4.

 Forløbsprogram for borgere i hjerterehabilitering

5.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2020

6.

 Offentliggørelse af evaluering af Kultur på Recept

7.

 Ventetid genoptræning, marts og april 2020

8.

 Forslag til politik for grøn omstilling i høring i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

9.

 Partnerskab om røgfri fremtid

10.

 Frivillig Fredag 2020

11.

 Projekt Danmark Redder Liv overgår til Hjerteløberordning

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status vedr. håndtering af situationen vedr. Covid-19

2.

 Ansøgning til §18 temapulje - Kvisten

3.

 Ansøgning til §18 - Senioridrætten

4.

 Ansøgning til Novo Nordisk Fonden til projekt "SAMMEN om flere børn og unge i bevægelse"

5.

 Sund i Naturen

6.

 Ventetid genoptræning, 2020

7.

 Invitation fra Region Syddanmark til politisk møde om implementering af Psykiatriplan 2020-2024

8.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Sagsbehandlingsfrister på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område

2.

 Røgfri Fremtid - Skiltning, hvor børn og unge færdes

3.

 Forslag om udarbejdelse af en strategi for kronisk sygdom

4.

 March mod ensomhed og fællesspisning

5.

 Styrkelse af stofmisbrugsbehandlingen

6.

 Ventetid genoptræning, januar 2020

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Visionsoplæg om et sundhedshus i det nære sundhedsvæsen (punktet er lukket af hensyn til interne, fortrolige drøftelser)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på Sundhedspolitikkens strategier og handleplaner i 2019

2.

 Status vedr. Strategi For Røgfri Fremtid i 2019

3.

 Evaluering af sundhedsprogrammet NY KURS

4.

 Evaluering af projekt Fit&najs UNG

5.

 Forslag til handleplan for sundhedspolitikken i 2020

6.

 Ventetid genoptræning i 2019

7.

 Projekt Danmark i bevægelse

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

    Til top