Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

1/12

  November

18/11 10/11

  Oktober

28/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af spørgeramme til tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på hjertestartere i Nyborg Kommune

2.

 Tillægsansøgning til §18 og 79-puljerne 2021

3.

 Ventetid genoptræning, oktober 2020

4.

 Henvendelse fra Regionsformanden for Danske Fysioterapeuter

5.

 Meddelelser

Lukket punkt

6.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Brugs- og anvendelsesplan for Sundhedshus

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rundvisning på Vestervold

2.

 Udmøntning af tilskud til frivilligt arbejde efter §79 og §18

3.

 Status vedr. etablering af sundhedshus

Lukket punkt

4.

 Lukket bilag: Status for Sundhedshus

5.

 Opsigelse af abonnement til Lær at tackle kurser

6.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020

7.

 Tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Lukket punkt

8.

 Lukkede bilag: Tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

9.

 Ventetid genoptræning, september 2020

10.

 Ansøgning til Projekt Røgfri sammen - et styrket rygestoptilbud til særlige målgrupper

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

    Til top