Dagsordener og referater  
Log påLog på
Du er ikke logget på

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik- og Miljøudvalget)

Mødeoversigt: Teknik- og Miljøudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2021 - 30/09/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

20/9 7/9

  August

30/8 9/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

2.

 Orientering fra direktøren/teknik- og miljøchefen

3.

 Orienteringssager

Lukket punkt

4.

 Lukket orienteringssag (Lukket på grund af personfølsomme oplysninger)

5.

 Forslag til lokalplan nr. 323 for et sundhedshus ved Holmens Boulevard i Nyborg (148 sider)

6.

 Principbeslutning vedrørende tæt-lav bebyggelse nord for kommunal parcelhusudstykning i Ullerslev

Lukket punkt

7.

 Foreløbig prisoverslag på grundene i Højgårdsløkken, Ullerslev (Lukket -da der ikke har været afholdt licitation)

8.

 Endelig vedtagelse af Risikostyringsplan Nyborg

9.

 Holckenhavn Fjord sammentænkning af trafikale og spildevandsløsninger og naturforbedring

10.

 Orientering om håndhævelse af fredningen Strandstien nord for Nyborg, reg. nr.: 449-03-03 og badebroer og beslutning om tilladelse til private anlæg på kommunale arealer indenfor fredningen.

11.

 Forslag til administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

12.

 DK2020 Klimahandlingsplaner - status pr. september 2021

13.

 Fælles udbud af buskørsel med grøn omstilling - pakkeopdeling

Lukket punkt

14.

 Forslag til politianmeldelse (Lukket på grund af følsomme oplysninger)

15.

 Etablering af kørefast underlag til renovationsafhentning - Strandalleen, Nyborg

16.

 Landzoneansøgning til mobilmast på 36 m på Højhavevej 2, Nyborg

17.

 Godkendelse af lokalplanforslag nr. 328 til offentlig høring - boligområde på Spurvevej i Ørbæk

18.

 Anmodning fra Østfyns Museer om stop for tilladelser til privat brug af metaldetektorer på kommunale arealer

19.

 Godkendelse af budget 2021/2022 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, Nyborg

20.

 Regulering af gebyr for skorstensfejning 2022

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dispensationer til opførelse af 60 boliger - Midtermolen 1, Nyborg

2.

 Igangsætning af anlægsarbejde i passagen Rosenbækken i Nyborg bykerne

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

2.

 Orientering fra direktøren/teknik- og Miljøchefen

3.

 Orienteringssager

4.

 Forespørgsel om mulighed for at lægge husbåde i Nyborg Marina (Lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser i udvalget)

5.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 303 og Kommuneplantillæg nr. 32 for Kolonihaver og Havehuse på Nyborg Voldanlæg - efter offentlig høring

6.

 Dispensationsansøgning vedrørende transmissionstab/varmetab - Strandalleen 36, Nyborg

7.

 Igangsætning af anlægsarbejde i passagen Rosenbækken i Nyborg bykerne

8.

 Frigivelse af midler til fase 2 - Udsmykning af Rigets Hovedstrøg

9.

 Igangsætning af ny lokalplan for Bryggerivej 1-3 i Nyborg

10.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 318.1 og Kommuneplan nr. 33 for mindre boliger ved Knudshovedvej 57-59, Nyborg - efter ny offentlig høring

11.

 Valg af bebyggelsesplan for område ved Lindenborgvej, Nyborg

Lukket punkt

12.

 Lukket bilag - Valg af bebyggelsesplan for område ved Lindenborgvej, Nyborg (Lukket af hensyn til oplysninger om økonomi)

13.

 Orientering om Nyborg Kommunes høringssvar til Søfartsstyrelsen om ny havplan

14.

 Invitation til besøg på Glorup Gods med fokus på potentielle solcelleanlæg

15.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

2.

 Orientering fra direktøren/teknik- og miljøchefen

3.

 Orienteringssager

4.

 Igangsætning af ny lokalplan for Bryggerivej 1-3 i Nyborg

5.

 Anmodning om ommærkning af 4 ungdomsboliger til familieboliger i AB Holmegaardens afdeling 18 - Bjergbakken 26, Bjergbakken 28, Bjergbakken 44 og Bjergbakken 46, Frørup

6.

 Forslag om anlæggelse af discgolfbane på kommunalt areal

7.

 Forslag til udvælgelse af nationalparker

8.

 Forslag til placering af statuen af Christian 9. foran Nyborgs gamle banegård på Enghavevej

9.

 Regler for udlån af lokaler, materiel og køretøjer til Vej og Parks medarbejdere

10.

 Drifts- og anlægsønsker til budget 2022-2025 - Teknik- og Miljøudvalget

11.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021

Lukket punkt

12.

 Tilsyn efter byfornyelseslovens kapitel 9 for sundhedsfarlig bolig - Kondemnering af bolig (lukket på grund af personfølsomme oplysninger)

13.

 Besøg på Holckenhavn - Biodiversitet og Økologisk Landbrug

    Til top