Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Skole- og Dagtilbudsudvalget)

Mødeoversigt: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

1/12

  November

29/11 3/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Besøg af Fælleselevrådet

2.

 Indledende drøftelse af og input til Fyns mest ordblindevenlige kommune

3.

 Ændring af procedure for opskrivning til dagtilbud

4.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administrationen

5.

 Kommende punkter

Lukket punkt

6.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Helhedsorienteret familieindsats

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om analyse af skolernes håndtering af elever med læse- og skriveudfordringer, herunder ordblindeområdet

2.

 Evaluering af Slaraffenland på Bastionen 2021 (sommeraktiviteter)

3.

 Status på kapacitet på dagtilbudsområdet

4.

 Tilskud til minimumsnormering i daginstitutioner i 2022

5.

 Ancienittet til plads i dagtilbud

6.

 Anlægsbevilling til udvidelse af legeområde og bålhytte ved Ådalens Børnehus

7.

 Anlægsbevilling til klatretårn i Børnehaven Åhaven

8.

 Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

9.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021

10.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

    Til top