Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Skole- og Dagtilbudsudvalget)

Mødeoversigt: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

2/6 1/6

  Maj

12/5

  April

14/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Elev- og klassebaseret ressourcemodel for folkeskolerne

2.

 Forslag til etablering af et Børneråd i Nyborg Kommune

3.

 Anlægsprojekt i Ådalens Børnehus

Lukket punkt

4.

 Lukket, Anlægsprojekt i Ådalens Børnehus

5.

 Specialrådgivning for Småbørn, samarbejdsaftale 2022-23

6.

 Retningslinjer for generelle oplysninger og vilkår om privatpasning

7.

 Ferieplaner for folkeskolerne

8.

 Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen

9.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

10.

 Kommende punkter

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fælles temadrøftelse om "Newcastles of the World" i Kultur- og Fritidsudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget den 1. juni 2021

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Støtte til sommeraktiviteter for børn og unge 2021

2.

 Status på børnetal på dagtilbudsområdet, maj 2021

3.

 Børnetal i befolkningsprognose 2022 fordelt på daginstitutionsområder

4.

 Ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet

5.

 Opfølgning på sag om økonomiundervisning i folkeskolen

6.

 Orientering om obligatoriske emner og tværgående temaer i folkeskolen

7.

 Frigivelse af midler til indeklimaprojekter på Vibeskolen, afd. Aunslev og Ullerslev -

8.

 Forslag fra SF: Indeklima i daginstitutioner

9.

 Drøftelse af udmøntning af legepladspluje 2021, dagtilbud og skoler

10.

 Åhaven - det grønne børnehus - navneændring

11.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021

12.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administrationen

13.

 Kommende punkter

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Elev- og klassebaseret ressourcemodel for folkeskolerne

2.

 Forslag fra liste A vedr. tilbagebetaling af forældrebetaling i institutioner i Nyborg Kommune

3.

 Befordring af skoleelever - præcisering af principper

4.

 Trivsel i folkeskolen

5.

 Forslag til ferieplaner for folkeskolerne

6.

 Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommunale Ungdomsskole

7.

 Opfølgning på sampasning i påsken og kommende sampasning

8.

 Økonomiundervisning i folkeskolen

9.

 Orientering om indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner i 2020

10.

 Orientering om frigivelse af beløb til renovering af daginstitutioner

11.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

    Til top