Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Skole- og Dagtilbudsudvalget)

Mødeoversigt: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2021 - 30/09/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

22/9 1/9

  August

11/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kapacitet på dagtilbudsområdet

2.

 Styringscockpit vedr. elevtal og økonomi i relation til inkluderende læringsfællesskaber

3.

 Frokost- og madordninger i dagtilbud

4.

 Status på puljen til mere pædagogisk personale til sårbare og udsatte 0-2 årige

5.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

6.

 Kommende punkter

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rundvisning på Danehofskolen

2.

 Status på PPR og Familiehuset samt beslutning om enhedens navn

3.

 Resultater fra den nationale trivselsmåling på skoleområdet fra 2017/18-2020/21

4.

 Model til styrkelse af anbragte børn og unges læring og trivsel

5.

 Temamøde om Skolefritidsordningerne (SFO)

6.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på PPR og Familiehus og beslutning om enhedens navn

2.

 Analyser af kapacitet mv. i daginstitutioner

3.

 Opgørelse af normeringer og andel uddannet personale i daginstitutioner 2020

4.

 Økonomi ved udvidelse af Familietilbud

5.

 Håndtering af kvalitetsrapport på skoleområdet vedr. skoleåret 2020/21

6.

 National Trivselsundersøgelse i folkeskolerne forår 2021

7.

 Udmøntning af legepladspulje 2021 på dagtilbuds- og skoleområdet

8.

 Fællesrådsmøde på daginstitutions- og skoleområdet 1. september 2021

9.

 Orientering om karaktergennemsnit ved Folkeskolens Prøver maj/juni 2021

10.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 1. drøftelse af Ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Punktet er lukket med henblik på frie drøftelser.

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

    Til top