Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Skole- og Dagtilbudsudvalget)

Mødeoversigt: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/03/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

4/3

  Februar

5/2

  Januar

15/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kvalitet i læringsmiljøerne

2.

 Børneafdelingen, pulje til kompetenceløft pædagoger, dagplejere og p.a. 0-2 års området

3.

 Tilskud til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner i 2020

4.

 Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2018/19

Lukket punkt

5.

 Gennemgang af resultater fra Nationale Test, Lukket på grund af fortrolige oplysninger

6.

 Nationale Test 2019-20

7.

 Skoleindskrivning 2020/2021

8.

 Opfølgning på KL Børn og Unge Topmødet 2020

9.

 Orientering om redegørelse om søgning af frivillige i Skovparkens Børnehus

10.

 Orientering om befordring af skolesøgende børn i Kullerupområdet

11.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kvalitetsløft på folkeskoleområdet fra 2020

2.

 De frie skolers deltagelse i Fælleselevrådet i Nyborg Kommune

3.

 På vej mod stærkere børnefællesskaber - en ny model for styring og ledelse af skoleområdet

4.

 Kvalitetsforbedrende indsatser 2020 med afledt virkning i 2021

5.

 Fælleselevrådets Klimatiltag - forslag

6.

 Styrkelse af stofmisbrugsbehandlingen - høring

7.

 Fællesrådsmøde på skoleområdet d. 9. marts 2020

8.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Tema om SSP

2.

 Status på psykisk arbejdsmiljø på skolerne

3.

 Kvalitetsforbedrende indsatser 2020

4.

 Kvalitetsløft på folkeskoleområdet i 2020

5.

 Status januar 2020, belægning i dagplejen og daginstitutioner

6.

 Mere pædagogisk personale for 0-2 årige udsatte og sårbare børn

7.

 Fællesrådsmøder på dagtilbudsområdet foråret 2020

8.

 Renovering daginstitutioner 2020

9.

 Høring af forslag til Musikpolitik i Nyborg Kommune

10.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

    Til top