Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Skole- og Dagtilbudsudvalget)

Mødeoversigt: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

11/3 3/3

  Februar

3/2

  Januar

6/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Håndtering af sampasning på lukkedage

2.

 Meddelelse fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

Lukket punkt

3.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om Pladsanvisning i Nyborg Kommune

2.

 Opsamling på KL's børne- og ungetopmøde 2021

3.

 Kvalitetsforbedrende indsatser 2021 (Beslutningsforslag)

4.

 Skoleindskrivning 2021/2022

5.

 Fællesrådsmøder på dagtilbudsområdet

6.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

7.

 Kommende punkter

Lukket punkt

8.

 Modeller for ressourcetildeling til folkeskoler. Punktet er lukket med henblik på frie drøftelser.

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på børne- og ungepolitikken og dagtilbuds- og skolepolitikken

2.

 Midler til produktion af film til hver folkeskole

3.

 Kvalitetsforbedrende indsatser 2021

4.

 Udmøntning af statslige midler til flere lærere i folkeskolen

5.

 Styringscockpit

6.

 Orientering om anbragte børn og unges skolegang og læring

7.

 Genåbning af skolerne

8.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Modeller for ressourcetildeling til folkeskoler. Punktet er lukket med henblik på frie drøftelser

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budgettildelingsmodeller på skoleområdet

2.

 Tilskud til minimumsnormering i daginstitutioner i 2021

3.

 Frokostordning i daginstitutionerne 2020, høringssvar fra bestyrelserne

4.

 Status januar 2021, belægning i dagplejen og daginstitutioner

5.

 Omlægning af indsatsen i Uddannelsesraketten

6.

 Indeklima på folkeskolerne

7.

 National trivselsmåling i folkeskolen 2019/20

8.

 KL- Børn og Unge topmøde d. 28.1.2021

9.

 Udskydelse af frist for offentliggørelse af pædagogisk læreplan

10.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

    Til top