Dagsordener og referater  
Log påLog på
Du er ikke logget på

 Her er du: 

Mødeoversigt (§ 17,4 Uddannelsesrådet)

Mødeoversigt: § 17,4 Uddannelsesrådet

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

8/9

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2016 2015 2014 2013
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat

2.

 Ungesundhedsprofil "Unges sundhed 2019"

3.

 Drøftelse - Uddannelsesrådets kommissorium og fremadrettet mødeform

4.

 Drøftelse - Fremtidens dagtilbud og folkeskoler i Nyborg Kommune

5.

 Drøftelse - Oplæg til drøftelse om etablering af ny uddannelsesinstitution

6.

 Orientering - Forslag til sammenlægning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Familiehuset

7.

 Orientering - Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)

8.

 Meddelelser

9.

 Kommende punkter

10.

 Kommende møder

    Til top