Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

1/12 12/11 7/11 3/11 20/10

  Sep - Aug - Jul

1/9 11/8

  Jun - Maj - Apr

18/6 2/6 12/5 7/4

  Mar - Feb - Jan

3/3 5/2 13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2012 2011 2010 2009
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Børne- og Ungepolitik "SAMMEN om GODE KÅR 2015-2018"

2.

 Folkemøde 2015

3.

 Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og uledsagede mindreårige i Nyborg Kommune

4.

 Årsmøde i Det Centrale Handicapråd 2015

5.

 Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2014

6.

 Meddelelser

Lukket punkt

7.

 Sølyst (skoledel)

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Status vedrørende Sølyst

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Status vedrørende Sølyst

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Udsatterådet

2.

 Tilbagebetaling af brugerbetaling

3.

 Ankestyrelsens statistikker 1. halvår 2014

4.

 Mødeplan 2015 - Social- og Familieudvalg

5.

 Meddelelser

Lukket punkt

6.

 Orientering om person sag til Social- og Familieudvalget

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Handicaprådet

2.

 Udsattepolitik 2014 - 2017

3.

 Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg Kommune

4.

 Tilsagn på Ansøgning af puljemidler til etablering af akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig

5.

 Kommissorium til program for småbørnsforældre "Godt begyndt"

6.

 Magtanvendelser 2014 - 1. halvår

7.

 Flygtningekvoter i 2015

8.

 Studietur til Borås Stad

9.

 Mødeplan 2015 - Social- og Familieudvalg

10.

 Orientering - Opgørelser fra Ankestyrelsen 2. kvartal 2014

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status - Flygtninge 2014

2.

 Ungeenhed Nyborg

3.

 Handicaprådets Årsberetning for 2013

4.

 Ansøgning "Sammen om det sunde liv"

5.

 Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2014

6.

 Meddelelser

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde - Udsatteområdet

2.

 Orienteringssvar - Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud

3.

 Styringsaftale 2015

4.

 Ændring i normering på Carlsminde i styringsaftaleperiode

5.

 Projekt Partnerskabskommuner - Fremtidens indsats overfor udsatte børn og unge

6.

 Orientering om etablering til flygtninge i Nyborg Kommune

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Orientering om henvendelse til kommuner i forhold til nøgletalsanalyse

Lukket punkt

9.

 Specifikke årsager på tilkendelse af sager til førtidspension

Lukket punkt

10.

 Visitation Børn og Unge 2. kvartal 2014

Lukket punkt

11.

 Visitation Voksen 2. kvartal 2014

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Etablering af døgndækket tilbud til voksne med psykiske vanskeligheder

2.

 Ansøgning af puljemidler til etablering af akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Task Force oplæg - Temamøde om underretninger

2.

 Sølyst ændret normering

3.

 Opgørelser fra Ankestyrelsen 1. kvartal 2014

4.

 Meddelelser

Lukket punkt

5.

 Lukkede bilag: Task Force oplæg - Temamøde om underretninger

Lukket punkt

6.

 Nøgletalsanalyse Socialafdelingen

Lukket punkt

7.

 Etablering af et sundhedscenter i Nyborg

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget 2015 og analyse af nøgletal 2014

2.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2014

3.

 Virksomhedsplaner og Kvalitetsstandarder 2014

4.

 Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud

5.

 Omlægning af Cafe Danehof til job med løntilskud

6.

 Projekt KLAR Nyborgværkstedet

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Program for besøgsrunde og udvalgsmøde

2.

 Udviklingsstrategi 2015

3.

 Merudgifter ifm. kontanthjælpsreform (boligsikring/boligydelse)

4.

 Plan for boligsocial indsats 2014 - 2018 i Sprotoften

5.

 Beredskabsplan ved mistanke om seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold mod børn

6.

 Meddelelser

Lukket punkt

7.

 Visitation voksen 1. kvartal 2014

Lukket punkt

8.

 Visitation børn og unge 1. kvartal 2014

Lukket punkt

9.

 Forløb i børn- og ungesag marts 2014

Lukket punkt

10.

 Orientering om personsag

Lukket punkt

11.

 Årsregnskab 2013 - Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg Kommune

Lukket punkt

12.

 Årsregnskab 2013 - Mølleejer Jens Christian Jespersens legat

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Program for besøgsrunde og udvalgsmøde

2.

 Valg til Udsatteråd i Nyborg Kommune i perioden 2014 - 2017

3.

 Henvendelse fra Bedre Psykiatri om Udsatterådet i Nyborg Kommune

4.

 Orientering - Handicaprådet for valgperioden 2014 til 2017

5.

 Orientering - Kontanthjælpsreform og boligsikring

6.

 Orientering - Sølyst ændret normering

7.

 Orientering - Mulige forklaringer på stigning i antallet af underretninger

8.

 Orientering - Aflastning/afløsning til børn med nedsat funktionsevne i henhold til Servicelovens § 84, jr. § 44

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Orientering - Magtanvendelser på Sølyst i perioden 16. august 1999 til 6. februar 2014

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Program for besøgsrunde og udvalgsmøde 3. februar 2014

2.

 Orientering - Introduktion til Socialområdet

3.

 Orientering - Referater fra møder i Udsatterådet 2013

4.

 Orientering - Handicaprådet: Referater fra 2013 og Årsberetning for 2012

5.

 Orientering - Magtanvendelse for 3. og 4. kvartal 2013

6.

 Meddelelser

Lukket punkt

7.

 Orientering - Afgørelser i Visitationsudvalg 2. halvår 2013 (voksen)

Lukket punkt

8.

 Orientering - Afgørelser i Visitationsudvalg 2. halvår 2013 (børn og unge)

Lukket punkt

9.

 Orientering - Underretninger 2013

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Mødekalender 2014

2.

 Orientering om Socialafdelingen

3.

 Sølyst ændret normering

4.

 Orientering - Uanmeldte tilsyn på Socialafdelingens institutioner 2013

5.

 Orientering - Uanmeldte tilsyn på Sølyst 2013

6.

 Besøg på institutioner

7.

 Orientering - Opgørelser fra Ankestyrelsen 3. kvartal 2013

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

    Til top