Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

7/12 9/11 19/10

  Sep - Aug - Jul

14/9 10/8

  Jun - Maj - Apr

8/6 18/5 13/4

  Mar - Feb - Jan

2/3 2/2 12/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Udsatterådet, 7. december 2015

2.

 Ændring af antallet af pladser i Støttecenter Ådalen.

3.

 Magtanvendelser og retningslinjer Socialafdelingen 2015.

4.

 Opfølgning; Tilgængelighed i kommunens bygninger 2015.

5.

 Samarbejdsaftale mellem KFUM's Sociale Arbejde og Nyborg Kommune. September 2015. Projekt Young Connect.

6.

 Lukning af værestederne mellem jul og nytår

7.

 KORA-rapport, Sårbare børn

8.

 Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015

9.

 Meddelelser

10.

 Punkter til kommende Social- og Familieudvalgsmøde

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på flygtningeområdet

2.

 Task Force til Børn og Unge

3.

 Underretninger 3. kvartal 2015

4.

 Nyt navn til Sølyst

5.

 Aftale om anonym stofmisbrugsbehandling mellem Nyborg Kommune og Odense Kommune

6.

 Pårørendepolitik - det gode samarbejde med pårørende

7.

 Kriminalitetsforebyggende indsats indenfor stoffer og alkohol

8.

 Kompetenceforløb rehabilitering voksenområdet

9.

 Drøftelse af hjemløserapport

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status for arbejdet på Sølyst

2.

 Ankestyrelsens statistik 1. halvår 2015

3.

 Mødeplan 2016

4.

 Projekt for ulkedsagede flygtningebørn

5.

 Underretninger 2. kvartal 2015

6.

 Meddelelser

Lukket punkt

7.

 Samlede afgørelser i Visitationsudvalget for Børn og Unge for 3. kvartal 2015

Lukket punkt

8.

 Samlede afgørelser i Visitationsudvalget for Voksne for 3. kvartal 2015

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Handicaprådet

2.

 Ansøgning om tillægsbevilling til Handicaprådet 2015

3.

 Drøftelse af det tekniske budget 2016

4.

 Anmeldte tilsyn på institutioner (eget tilsyn)

5.

 Opgørelser fra Ankestyrelsen - årsstatistik 2014

6.

 Underretninger 1. kvartal 2015

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høringssvar - Serviceniveau og modtageplan

2.

 Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde

3.

 Fordeling af flygtninge i 2016

4.

 Statistik - Akuttilbud Nyborg

5.

 Samarbejdsaftale om projekt Funktionel Familie Terapi (FFT)

6.

 Udkast til Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

7.

 Medfinansiering af sundhedsydelser

8.

 Magtanvendelser voksne, børn og unge 2015

9.

 Opgørelser fra Ankestyrelsen 1. kvartal 2015

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Personsag

Lukket punkt

12.

 Drøftelse af mulighed for efterværn

Lukket punkt

13.

 Visitation børn og unge 2. kvartal 2015

Lukket punkt

14.

 Visitation voksen 1. halvår 2015

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Besøg i Rusmiddelcenter Nyborg

2.

 Oplæg om sundhedsaftalerne

3.

 Sundhedsberedskabsplan 2014-2017

4.

 Høringssvar - Serviceniveau og Modtageplan

5.

 Kontrakt 2016 - Center for kommunikation og Velfærdsteknologi

6.

 Partnerskabsaftale - Fynske kommuner med integrationsråd

7.

 Udtræden af Udsatterådet - Udpegning af nyt medlem

8.

 Program for småbørnsforældre "Godt begyndt - Godt på vej"

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger

2.

 Besøg af Arbejdstilsynet i Socialafdelingen

3.

 Besøg af Arbejdstilsynet i Den Blå Cafe

4.

 Regionale institutioner i Nyborg Kommune

5.

 Eventuel Etablering af integrationsråd i Nyborg Kommune.

6.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Oplæg om sundhedsaftalerne

2.

 Børne- og Ungepolitik - SAMMEN om GODE KÅR 2015-2018

3.

 Proces for udmøntning af rammen til effektiviseringer og besparelser i Socialafdelingen

4.

 Samspil og høring på det specialiserede socialområde i Syddanmark

5.

 Sagsbehandlingsfrister i Nyborg Kommune

6.

 Invitation til dialogmøde

7.

 Projekt Partnerskabskommune

8.

 En tidssvarende socialpsykiatri

9.

 Underretninger 2014

10.

 Orientering - Opgørelser fra Ankestyrelsen 4. kvartal 2014

11.

 Ankestyrelsens statistikker 2014

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Visitation børn og unge 1. kvartal 2015

Lukket punkt

14.

 Årsregnskab for 2014 - Mølleejer Jens Christian Jespersens legat

Lukket punkt

15.

 Årsregnskab for 2014 - Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg Kommune

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udgifter til en flygtning i Nyborg Kommune

2.

 Evaluering af Projekt KLAR Nyborgværkstedet

3.

 Tilsyn på Socialafdelingens institutioner 2014

4.

 Virksomhedsplaner/Kvalitetsstandarder 2015

5.

 Underretninger 2014

6.

 Rusmiddelcenter

7.

 Referater fra møder i Udsatterådet 2014

8.

 Referater og årsrapport fra Handicaprådet 2014

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status vedrørende Sølyst og konstituteret leders arbejde på Sølyst

2.

 Orientering om "Akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig"

3.

 Magtanvendelser 2014

4.

 Unge-indsatsen i Nyborg Kommune

5.

 Proces for strategi for tidlig indsats vedrørende overvægt

6.

 KL's og regeringens procedure for fordeling af flygtninge i 2015

7.

 Strategi for boplacering af flygtninge i Nyborg Kommune

8.

 KL konference: Sæt tidligt ind | investér i udsatte børn og unge

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Visitation voksen - 2. halvår 2014

Lukket punkt

11.

 Visitation børn og unge - 2. halvår 2014

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Statistik og dilemmaer i forbindelse med modtaglelse af flygtninge

2.

 Personer på forsorgshjem/herberg og krisecenter

3.

 Etablering af integrationsråd i Nyborg Kommune

4.

 Strandvænget - Overtagelse af regionale tilbud

5.

 Orientering - Opgørelser fra Ankestyrelsen 3. kvartal 2014

6.

 Meddelelser

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

    Til top