Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

5/12 7/11 3/10

  Sep - Aug - Jul

5/9 16/8 15/8

  Jun - Maj - Apr

6/6 9/5 11/4

  Mar - Feb - Jan

29/2 10/2 1/2 11/1 5/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Afrapportering fra Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force

2.

 Socialtilsyn Syd - Uanmeldt tilsyn, Støttecentret Hjørnehuset

3.

 Udkast til handicappolitik 2016-2020 med høringssvar

4.

 Ny boligsocial helhedsplan for Sprotoften & Lejerbo (Johannesgården, Sofiegården)

5.

 Projekt "et samlet borgerforløb"

6.

 Stof- og alkoholbehandling. Statistik januar til oktober 2016

7.

 Oplæg til udvalgsbesøg i Familiehuset

8.

 Nyborgværkstedet nyt navn?

9.

 Referat fra møde i Handicaprådet, 25. oktober 2016

10.

 Referat fra møde i Udsatterådet 25. august 2016

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Kommende punkter

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgsbesøg på Nyborgværkstedet

2.

 Afrapportering på Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar

3.

 Underretninger 3. kvartal 2016

4.

 Udviklingsplaner 2016 - 2017

5.

 Social- og Indenrigsministeriets afslag på ansøgning om frikommuneforsøg omkring forsorgshjem

6.

 Ankestyrelsens statistikker 1. halvår 2016. Ankestatistik 2016

7.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn på Fjordhuset 2016

8.

 Socialtilsyn Syd - Uanmeldt tilsyn - Bofællesskabet Højbo

9.

 Status integration på socialområdet oktober 2016.

10.

 Skolesundhedsprofil 7.-9. klasse

11.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2016

12.

 Referat fra møde i Handicaprådet, 5. september 2016

13.

 Meddelelser

Lukket punkt

14.

 Ændringer til Støttecenteret Ådalen

Lukket punkt

15.

 Visitation Voksen 2016.

Lukket punkt

16.

 Visitation Børn og Unge 3. kvartal 2016

Lukket punkt

17.

 Meddelelser

Lukket punkt

18.

 Kommende punkter

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Udsatterådets, 3. oktober 2016

2.

 Ny takstmodel vedr. socialpædagogisk støtte på bostederne

3.

 Udkast til handicappolitik 2016-2020

4.

 Høring - Udkast til bosætningsstrategi 2016-2020

5.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2016

6.

 Mulig tidsplan for tilbygning Øksendrupvej 18 B for beskyttede boliger og værksteder

7.

 Orientering om veteranpolitik

8.

 Oplæg til udvalgsbesøg på Nyborgværkstedet

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Bostedet Øksendrup

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Kommende punkter

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Handicaprådet, 5. september 2016

2.

 Indsats for unge med svære spiseforstyrrelser

3.

 Budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 (1. behandling)

4.

 Flere pladser til socialt udsatte og sindslidende

5.

 Udkast til Pårørendepolitik 2016-20 - "Det gode samarbejde"

6.

 Ny takst for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktonsevne eller med særlige sociale problemer

Lukket punkt

7.

 Ny takst for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktonsevne eller med særlige sociale problemer efter Service

8.

 Proces for revidering af Handicappolitikken

9.

 Fornyelse af kontrakt med Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

10.

 Mødestruktur med decentral møderække for Social og Familieudvalget

11.

 Udvidelse af pladser i bostedet Øksendrup

Lukket punkt

12.

 Øksendrupvej 18 B. Bygningstegninger. Beskyttede boliger. Værksteder

13.

 Mødekalender 2017 - Social- og Familieudvalget

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Henvendelse til formanden for Social- og Familieudvalget

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Kommende punkter

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fællesmøde vedr. Pårørendepolitik

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om tandbehandling til socialt udsatte jf. Lov om aktiv socialpolitik

2.

 Kampagne vedr. tandbehandling til socialt udsatte

3.

 Statistik. DUBU 2016 (Digitalisering af Udsatte Børn og Unge)

4.

 Navne konkurrence. Sverigesprojektet.

5.

 Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde

6.

 National Koordination - Borgere med svære spiseforstyrrelser

7.

 Klubtilbud for borgere som tilhører målgruppen for Servicelovens § 85 og bor i eget hjem

8.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2016 på Støttecentret Skrænten

9.

 Magtanvendelser 1. halvår 2016. Børn og Unge samt Voksne

10.

 Underretninger 2016, 2. kvartal

11.

 Opmærksomhed på udsatte unge i Nyborg Kommune

12.

 Opgørelser fra Ankestyrelsen 1. kvartal 2016

13.

 Referat fra Handicaprådets møder 13. april og 8. juni 2016

14.

 Referat fra møde i Udsatterådet 14. april 2016

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 10 dyreste borgere i Socialafdelingen

Lukket punkt

17.

 Samlede afgørelser, Visitation Børn og Unge, 2. kvartal 2016

Lukket punkt

18.

 Samlede afgørelser, Visitation Voksen, 2. kvartal 2016

Lukket punkt

19.

 Omlægning af værdipapirer i Mølleejer Jens Christian Jespersens Legat

Lukket punkt

20.

 Omlægning af værdipapirer i Fælleslegatet for værdige trændende

Lukket punkt

21.

 Meddelelser

Lukket punkt

22.

 Kommende punkter

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om Socialpsykiatrien

2.

 Psykologhjælp til kvinder på Krisecenter.

3.

 Status Sverigesprojektet, juni 2016

4.

 Beslutning om reduceret åbningstid i Værestedet ved Søjlen mellem jul og nytår

5.

 Underretninger 2016

6.

 Flygtninge 2017. Kommunekvoter for 2017.

7.

 Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

8.

 Socialtilsyn Syds tilsyn 2016. Bostedet Jagtenborg og Støttecenter Ådalen

9.

 Opfølgning fra KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum 2016

10.

 Debatemner på Nyborg Folkemøde 2017

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Personsag

Lukket punkt

13.

 Samlede udgifter til tilbygning til Socialafdelingen, Ringvej 1 C

Lukket punkt

14.

 Drøftelse af budget 2017 og forslag til effektiviseringer

Lukket punkt

15.

 Leje af ejendommen Aldershvilevej 10, 5800 Nyborg

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Kommende punkter

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Frikommuneforsøg omkring forsorgshjem

2.

 Tilsynsrapport. Bostedet Øksendrup, tidligere Enkeltmandsprojektet Øksendrup

3.

 Høringsudkast til sundhedspolitik 2016-2020

4.

 Skabelon til Udviksplaner 2016 - 2017

5.

 Opgørelser fra Ankestyrelsen 4. kvartal 2015

6.

 Ankestyrelsens statistik 2015

7.

 Ny fælles boligsocial helhedsplan for Lejerbo og Sprotoften

8.

 Handicaprådets Årsberetning 2015

9.

 Udsatterådets Årsberetning 2015

10.

 Fordele og ulemper ved sammenlægning af de 3 botilbud; Hjørnehuset, Skrænten og Ådalen på henholdsvis støttecentret Jagtenborg eller Tårnparken

11.

 Supplerende oplysninger ved legatansøgning

12.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2016

13.

 Meddelelser

Lukket punkt

14.

 Tilbygning Socialafdelingen

Lukket punkt

15.

 Flytning af søster til Svanedammens Plejecenter

Lukket punkt

16.

 Samlede afgørelser Visitation Børn og Unge, 1. kvartal 2016

Lukket punkt

17.

 Samlet afgørelser Visitation Voksne, 1. kvartal 2016

Lukket punkt

18.

 Meddelelser

Lukket punkt

19.

 Kommende punkter

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Pædagogiske tilgange og princippper for magtanvendelse i Socialafdelingens institutioner

2.

 Fordele og ulemper ved sammenlægning af de 3 botilbud; Hjørnehuset, Skrænten og Ådalen på henholdsvis støttecentret Jagtenborg eller Tårnparken

3.

 Tilbagebetaling til beboere i kommunale botilbud, Socialpædagogisk ledsagelse på ferieture og lignenden

4.

 Arbejdstilsynets Grønne smiley til Bostedet Øksendrup

5.

 Proces for pårørendepolitik

6.

 Orientering om Fynsmesterskaberne i gadefodbold for udsatte og hjemløse 2016

7.

 Ændring i socialpsykiatrien. En Tidssvarende Socialpsykiatri.

8.

 Udsatterådets Årsberetning for 2014

9.

 Referat fra møde i Udsatterådet, 21. januar 2016

10.

 Referat fra Handicaprådets møde 24. februar 2016.

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Årsregnskab for 2015 for Mølleejer Jens Christian Jespersens legat

Lukket punkt

13.

 Årsregnskab for 2015 for Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg Kommune

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Kommende punkter

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Mere tidssvarende handicapboliger. Sammenlægning af 3 botilbud. Hjørnehuset, Skrænten og Ådalen på støttecentre Jagtenborg

2.

 Høringssvar - Lukning af værestedet mellem jul og nytår 2015. Fra 2016 lukning af begge væresteder

3.

 Godkendelse af udkast til "Ydelsespakker 2016"

4.

 Regodkendelse af Juulskov Huset (Tidligere Sølyst)

5.

 Driftsorienteret tilsyn på Nyborgværkstedet, 2015

6.

 Virksomhedsplaner 2016

7.

 Nyt navn til Enkeltmandsprojektet i Øksendrup

8.

 Referater fra Handicaprådets møder i 2015

9.

 Referater fra møder i Udsatterådet 2015

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Bilag til punkt 1. Mere tidssvarende handicapboliger. Sammenlægning af 3 botilbud. Hjørnehuset, Skrænten og Ådalen på støttecentre Jagtenborg

Lukket punkt

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fællesmøde om Sverigeprojektet

2.

 Bygningsmæssige konsekvenser af indførelsen af Sverigesmodellen i Nyborg Kommune

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Projekt KLAR Nyborgværkstedet, Evaluering 2015

2.

 Magtanvendelser voksne, børn og unge 2015

3.

 Samarbejde mellem Socialafdelingen og Rehabiliteringscentret

4.

 Underretninger 2015

5.

 Meddelelser

Lukket punkt

6.

 Meddelelser

Lukket punkt

7.

 Samlede afgørelser i Visitationsudvalget for Børn og Unge, 4. kvartal 2015

Lukket punkt

8.

 Visitation voksen, 4. kvartal 2015

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Mere tidssvarende handicapboliger. Sammenlægning af 3 botilbud. Hjørnehuset, Skrænten og Ådalen på støttecentre Jagtenborg

2.

 Kriminalitetsforebyggende indsats indenfor stoffer og alkohol

3.

 Regodkendelse af ændringer på eksisterende sociale tilbud

4.

 Kompecenteudvikling indenfor rehabilitering. Rehabilitering som arbejdsform

5.

 Flygtninge 2016. Ny Kommunekvote for 2016.

6.

 Kompetenceregler Socialafdelingen

7.

 Opgørelser fra Ankestyrelsen - 3. kvartal 2015

8.

 Meddelelser

Lukket punkt

9.

 Godkendelse af ændringer på eksisterende sociale tilbud

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Handicaprådet om eventuel sammenlægning af botilbud.

    Til top