Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

4/12 13/11

  Sep - Aug - Jul

25/9 4/9 14/8

  Jun - Maj - Apr

6/6 8/5 3/4

  Mar - Feb - Jan

6/3 6/2 9/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Akuttilbud Nyborg. Statistik september 2017 - fremtidig drift

2.

 Afrapportering på Nyborgmodellen - 'Børns trivsel - Fælles ansvar'

3.

 Evaluering af udvalgsbesøg i Den Blå Cafe og Socialafdelingen

4.

 Forslag til forretningsorden og valg til Udsatteråd i Nyborg Kommune for perioden 2018 - 2021

5.

 Elderlearn - lær dansk

6.

 Orientering om politisk aftale om FGU

7.

 Politisk høring af forslag til "Strategi FYN 2018-21"

8.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2017, Bofællesskabet Højbo - Tilsyn 30. august 2017

9.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2017, Carlsminde Kollegiet - Tilsyn 14. september 2017

10.

 Referat fra møde i Handicaprådet 25. september 2017

11.

 Meddelelser

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Data vedrørende hjemløse i Nyborg Kommune - optælling i uge 6 2017

Lukket punkt

14.

 Ankestyrelsens statistikker 2017. Ankestatistik 1. halvår 2017

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Social- og Familieudvalgets besøg i Den Blå Cafe's nye lokaler

2.

 Socialafdelingens myndighedsområde, november 2017

3.

 Udkast til sundhedsberedskabsplan

4.

 Orientering om Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering og Sund Ungdom

5.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2017

6.

 Puljemidler til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

7.

 Delegation af kompetence - Mølleejer Jens Christian Jespersens Legat og Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg Kommune

8.

 Underretninger 3. kvartal 2017

9.

 Styrelsen for patientsikkerhed. Tilsynsbesøg/-rapport, Fjordhuset, Enebærvej 3, juli 2017

10.

 Opgørelser fra Ankestyrelsen 2. kvartal 2017

11.

 Referat fra møde i Udsatterådet 31. august 2017

12.

 Meddelelser 2017

13.

 Kommende punkter

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Handicaprådet, 25. september 2017

2.

 Evaluering af udvalgsbesøg i Højbo

3.

 Orientering om evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob

4.

 Udkast til revideret Integrationsstrategi

5.

 Kørsel bosteder

6.

 Rengøring på bosteder

7.

 Årsstatistik fra Ankestyrelsen 2016

8.

 Meddelelser

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgsbesøg i Højbo

2.

 Dialogmøde med Udsatterådet, 4. september 2017

3.

 Konsulent på voksenområdet

4.

 Analyse af borgere på tværs af afdelinger

5.

 Analyse af ressourcer og opgaver anvendt til borgerrettede aktiviteter i Nyborgmodellen

6.

 Magtanvendelser 1. halvår 2017. Børn og Unge. Voksne.

7.

 Underretninger, 2. kvartal 2017

8.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2017, Bostedet Øksendrup

9.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2017, behandling og godkendelse af udvidelse af Bostedet Øksendrup

10.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2017, Fjordhuset

11.

 Referat fra Handicaprådets møde 28. juni 2017

12.

 Meddelelser

13.

 Kommende punkter

Lukket punkt

14.

 Visitation Voksen, 2. kvartal 2017

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Akuttilbud Nyborg. Statistik pr. medio maj 2017

2.

 Godkendelse af Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark

3.

 Udkast til potentialeafklaring om eventuelt etablering af et kommunalt aflastningstilbud

4.

 Projekt KLAR Nyborgværkstedet

5.

 Oplæg til udvalgsbesøg i Højbo

6.

 Åbning i Værestedet ved Søjlen om sommeren

7.

 Tilsagn fra ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge

8.

 KL's Social- og Sundhedspolitisk forum 2017

9.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2017, Carlsminde Kollegiet

10.

 Opgørelser fra Ankestyrelsen 1. kvartal 2017

11.

 Referat fra ekstraordinært møde i Udsatterådert 29. juni 2017

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

Lukket punkt

14.

 Kommende punkter

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Afrapportering på Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar

2.

 Evaluering af udvalgsbesøg i Rusmiddelcentret

3.

 Alle børn har ret til en god ferie

4.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2017

5.

 Status familiesammenføring og orientering om Kommunekvoter for 2018

6.

 Opgørelser fra Ankestyrelsen 4. kvartal 2016

7.

 Socialtilsyn Syd - anmeldt tilsyn 2017, Støttecentret Søjlen

8.

 Socialtilsyn Syd - Tilbud ophørt 2017, Støttecenter Ådalen

9.

 Aftale vedr. infektionshygiejnisk rådgivning

10.

 Evaluering af Frivillighedspolitikken 2013-16

11.

 Projekt Tid til andre - et socialt frivillighedskorps

12.

 Orientering om Sommercamp - Ungdomsskolen

13.

 Orientering om Befordring af børn til Ådalens Specialbørnehave

14.

 Referat fra møde i Udsatterådet 16. marts 2017

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Kommende punkter

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Tilsyn med plejefamilier

2.

 Udvalgsbesøg i Rusmiddelcentret

3.

 Foreløbig drøftelse af budget 2018 i fagudvalg og samarbejdsudvalg

4.

 Nyt navn til klubtilbud i Ådalen

5.

 Forslag til udnyttelse af nederste etage i Juulskov Huset

6.

 Anmodning fra AB Sprotoften om dispensation for tildeling af hver 4. ledige bolig i Afdeling 1

7.

 Underretninger 1. kvartal 2017

8.

 Socialtilsyn Syd - uanmeldt tilsyn 2017, Støttecentret Skrænten

9.

 Handicaprådets Årsberetning 2016

10.

 Referat fra møde i Handicaprådet 23. marts 2017

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Visitation Voksen, 1. kvartal 2017

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

Lukket punkt

14.

 Kommende punkter

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om indberetning til nøgletalsanalyse 2017

2.

 Evaluering af udvalgsbesøg i Juulskov Huset

3.

 Oplæg til udvalgsbesøg i Rusmiddelcentret

4.

 Socialafdelingens tilbud til de 15 - 25 årige

5.

 Alle børn har ret til en god ferie

6.

 Udsatterådet Årsberetning 2016

7.

 Ankestyrelsens statistikker 2016. Ankestatistik 2016

8.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2017 på Fjordhuset, Anmeldt tilsyn

9.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2017 på Bostedet Jagtenborg

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Hjemløse i Nyborg Kommune, data vedrørende. Årsag til udviklingen, aldersfordeling

Lukket punkt

12.

 Udsatterådets anbefalinger til Social- og Familieudvalget vedrørende hjemløshed i Nyborg Kommune

Lukket punkt

13.

 Årsregnskab for 2016 for Mølleejer Jens Christian Jespersens legat

Lukket punkt

14.

 Årsregnskab for 2016 for Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg Kommune

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Kommende punkter

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgsbesøg i Juulskov Huset

2.

 Ny takstmodel vedr. socialpædagogisk støtte på bostederne

3.

 Ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge

4.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2016 på Carlsminde Kollegiet

5.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2016 på Projekthuset Kilden

6.

 Referat fra møde i Udsatterådet 24. november 2016

7.

 Referat fra Handicaprådets møde 30. januar 2017

8.

 Referat fra møde i Udsatterådet, 9. februar 2017

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Ændret ledelse af sociale tilbud i Socialafdelingen

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Kommende punkter

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rammeaftale 2018. Styrringsaftale 2018. Udviklingsstrategi 2018. Det specialiserede socialområde

2.

 Høringssvar. "Ændringer til Støttecentret Ådalen"

Lukket punkt

3.

 Lukket bilag til punktet "Støttecenteret Ådalen"

4.

 Status på Task Force forløb i Socialafdelingen

5.

 Radikalisering, Socialafdelingen

6.

 Evaluering af udvalgsbesøg i Familiehuset

7.

 Oplæg til udvalgsbesøg i Juulskov Huset

8.

 Anmeldt tilsyn på Nyborgværkstedet, Socialafdelingens institutioner 2016. Nyborg Kommunes eget tilsyn.

9.

 Underretninger 4. kvartal 2016

10.

 Magtanvendelser 2. halvår 2016. Børn og Unge. Voksne

11.

 Referat fra møde i Handicaprådet, 15. december 2016

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Samlede afgørelser fra Visitation Børn og Unge, 4. kvartal 2016

Lukket punkt

14.

 Samlede afgørelser. Visitation Voksen 4. kvartal 2016

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Kommende punkter

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgsbesøg i Familiehuset

2.

 Handleplan for politisk aftale 2017-2020 for Socialafdelingen.

3.

 Rammeaftale 2018. Styringsaftale 2018. Udviklingsstrategi 2018. Det specialiserede socialområde

4.

 Sagsantal i Socialafdelingen fordelt på sagsbehandlere

Lukket punkt

5.

 Lukket bilag til: Sagsantal i Socialafdelingen fordelt på sagsbehandlere

6.

 Evaluering af kampagnen vedr. tandbehandling til socialt udsatte

7.

 Anmodning fra AB Sprotoften om dispensation for tildeling af hver 4. ledige bolig i Afdeling 1

8.

 Udsatterådets referat til orientering i Social- og Familieudvalget

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Kommende punkter

    Til top