Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

3/12 12/11 22/10

  Sep - Aug - Jul

24/9 3/9 13/8

  Jun - Maj - Apr

11/6 7/5 9/4

  Mar - Feb - Jan

5/3 5/2 8/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Tillæg til delegationsplan for Social- og Familieudvalget 2018

2.

 Forslag om en sammenhængende kommunal ungeindsats

3.

 Vedtagelse af udsattepolitik 2018-2022

4.

 Procedure for høring af råd

5.

 Orientering vedr. forhandlinger på Servicelovens § 107

6.

 Status på sagsbehandlingen på myndighedsområdet, børn og unge

7.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Bostededt Jagtenborg 2018

8.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Juulskov Huset, Enebærvej, 2018

9.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Støttecentret Hjørnehuset, 2018

10.

 Referat fra Handicaprådets møde 31. oktober 2018

11.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Social- og Familieudvalgets dialogmøde med Udsatterådet, 2018

2.

 Budgetaftale 2018-20 - anvendelse af tolke i Integrationsindsatsen

3.

 Intensiv rehabiliterende familiestøtte ved Juulskov Huset

4.

 Socialrådgivere på Nyborg Heldagsskole og Rævebakkeskolen

5.

 Status på udarbejdelse af børne- og ungepolitikken 2019-2022

6.

 Kvalitetsstandarder 2018 for voksen- og børnehandicapområderne

7.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2018

8.

 Evaluering af ferietilbud - Alle børn har ret til en god ferie

9.

 Procedure for høring af råd

10.

 Social- og Familieudvalgets temamøder på Socialafdelingens decentrale enheder

11.

 Serviceydelser efter inddragelse af borgeres opholdstilladelse

12.

 Orientering om Socialafdelingens kompetenceplaner

13.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Bostedet Øksendrup

14.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Fjordhuset

15.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn Projekthuset Kilden, Afdeling Ørbæk

16.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Carlsminde Kollegiet

17.

 Referat fra Handicaprådets møde 3. september 2018

18.

 Referat fra Udsatterådets møde 13. september 2018

19.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

20.

 Kommende punkter

Lukket punkt

21.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udsatterådet: Dialogmøde med Social- og Familieudvalget 12. november 2018

2.

 Kvalitetsstandarder 2018 for voksen- og børnehandicapområderne

3.

 Delegationsplan for Social- og Familieudvalget 2018

4.

 Opfølgning på inspirationstur til Morsøe Kommune - Idrætsprojekt

5.

 Præsentation af udkast til udsattepolitik 2018-2022

6.

 Opfølgning på udvalgsbesøg på Nyborgværkstedet samt Hjørnehuset

7.

 Serviceydelser efter inddragelse af borgeres opholdstilladelse

8.

 Evaluering af psykologhjælp til unge under 25 år

9.

 Årsstatistik om overgreb på børn og unge 2017

10.

 Orientering: Danmarkskortet vedr. omgørelsesprocenter på socialområdet

11.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Fjordhuset

12.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn Projekthuset Kilden, Afdeling Ørbæk

13.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Carlsminde Kollegiet

14.

 Referat fra Handicaprådets møde 3. september 2018

15.

 Referat fra Udsatterådets møde 13. september 2018

16.

 Orientering fra formand, udvalgsformand og administration

17.

  Kommende punkter

Lukket punkt

18.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgsbesøg på Nyborgværkstederne samt Hjørnehuset 24. september 2018

2.

 Delegationsplan for Social- og Familieudvalget 2018

3.

 Nye bestemmelser i serviceloven vedr. tidlig forebyggende indsats (voksenområdet)

4.

 Mødeplan 2019 - Social- og Familieudvalget

5.

 Status på integrationsindsatsen 2015-2018

6.

 Orientering om dialogmøde mellem Jobcenter Nyborg og Handicaprådet

7.

 Orientering om proces for mad-, måltids- og bevægelsespolitik

8.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Social- og Familieudvalgets dialogmøde med Handicaprådet, 3. september 2018

2.

 Godkendelse af Rammeaftalen 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark

3.

 Opfølgning på udvalgsbesøg på Højbo

4.

 Oplæg til udvalgsbesøg på Nyborgværkstedet

5.

 Delegationsplan for Social- og Familieudvalget 2018

6.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2018

7.

 Delegation af udpegning af medlem til visitationsforum vedr. særlige pladser i socialpsykiatrien

8.

 Mødeplan 2019 for Social- og Familiudvalget

9.

 Orientering om helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer

10.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Ny forvaltningsaftale for Mølleejer Jens Christian Jespersens legat

Lukket punkt

13.

 Ny forvaltningsaftale for Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg Kommune

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om Sundhedsplejens opgaver og indsatser

2.

 Udvalgsbesøg på Højbo

3.

 Sagsbehandlingsfrister i Nyborg Kommune

4.

 Godkendelse af procesplan for ny børne- og ungepolitik 2019-2022

5.

 Afrapportering på Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar

6.

 Nye bestemmelser i serviceloven vedr. tidlig forebyggende indsats (voksenområdet)

7.

 Høring af udkast til Kodeks for Bæredygtigt Byggeri i Nyborg Kommune

8.

 Social- og Familieudvalgets dialogmøde med Handicaprådet og Udsatterådet, 2018

9.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Juulskov Huset

10.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Bostedet Øksendrup

11.

 Referat fra Udsatterådets møde 14. juni 2018

12.

 Referat fra handicaprådets møde 20. juni 2018

13.

 Orientering fra formand, udvalgsformand og administration

14.

  Kommende punkter

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Oplæg til udvalgsbesøg på Bofællesskabet Højbo

2.

 Oplæg til valg af model for revidering af kvalitetsstandarder på socialområdet

3.

 Udsattepolitik 2018-2022

4.

 Opfølgning på udvalgets besøg på Bostedet Jagtenborg

5.

 Sammenhæng på tværs

6.

 Udmøntning af budget 2018 - Juulskov Huset - udnyttelse af nederste etage

7.

 KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018

8.

 Status på partnerskabsaftale med SUS Nyborg

9.

 Orientering om omgørelsesprocenterne på social-, børne- og voksenhandicapområdet

10.

 Høringsudkast: SAMMEN om demens. Strategi for Nyborg Kommune som demensvenlig kommune

11.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2018, Støttecenteret Søjlen

12.

 Referat fra Handicaprådets møde 26. april 2018

13.

 Referat fra Udsatterådets møde 15. maj 2018

14.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

15.

 Kommende punkter

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgsbesøg på Jagtenborg

2.

 Foreløbig drøftelse af budget 2019 i fagudvalg og samarbejdsudvalg

3.

 Opsamling på teammøde om unges misbrug og kommunale indsatser

4.

 Orientering om de særlige psykiatripladser

5.

 Underretninger 1. kvartal 2018

6.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2018

7.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2018, Juulskov Huset

8.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2018, Rusmiddelcenter Nyborg

9.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

10.

 Kommende punkter

Lukket punkt

11.

 Snitflader mellem Sundheds- og Omsorgsafd. og Socialafdelingen vedr. myndighedssagsbehandling

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Oplæg til udvalgsbesøg på Jagtenborg

2.

 Valg af medlemmer til Udsatterådet 2018-2021

3.

 Potentialeafklaring af mulig etablering af et kommunalt aflastningstilbud

4.

 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug, 2018

5.

 Handicaprådets Årsberetning 2017

6.

 Referat fra mødet i Handicaprådet 5. marts 2018

7.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2018 - Skrænten

8.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2018, Fjordhuset

9.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

10.

 Kommende punkter

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgsbesøg i Socialafdelingen

2.

 Udmøntning af budget 2018 - De foreningsløse unge

3.

 Udmøntning af budget 2018 - Alle børn har ret til en god ferie

4.

 Godkendelse af boligsocial helhedsplan 2018-2022 for AB Sprotoften og Lejerbo - Johannesgården og Sofiegården i Nyborg

5.

 Anmeldt tilsyn på Nyborgværkstedet, 2017

6.

 Status på Housing Firstindsatsen i Nyborg Kommune

7.

 Udsatterådets Årsberetning 2017

8.

 Referat fra møde i Udsatterådet, 19. februar 2018

9.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2018, lukning af Projekthuset Kilden, Afdeling Frørup

10.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

11.

 Høringsudkast: Frivillighedspolitik 2018-21 - Hånd i hånd med frivilligheden

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Årsregnskab for 2017 for Mølleejer Jens Christian Jespersens legat

Lukket punkt

14.

 Årsregnskab for 2017 for Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg Kommune

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af næstformand

2.

 Status på udmøntningen af budget 2018 - socialområdet

3.

 Udmøntning vedrørende psykologhjælp til unge under 25 år

4.

 Handicapråd - Udpegning af medlemmer indstillet fra Danske Handicaporganisationer, 2018-2021 og Godkendelse af vedtægter for Handicaprådet

5.

 Delegation af kompetencen til at ansøge om værgemål

6.

 Godkendelse af forretningsorden til Udsatteråd i Nyborg Kommune for perioden 2018 - 2021

7.

 Udsatterådet, konstituering 2018 - 2021. Valg af byrådsmedlemmer og og medlemmer fra administrationen

8.

 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug, 2018

9.

 Børn- og Ungeudvalg 2018 - 2021

10.

 Offentlig høring af friluftsstrategi

11.

 Underretninger 4. kvartal 2017

12.

 Magtanvendelser 2. halvår 2017. Børn og Unge. Voksne

13.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2017, Bostedet Øksendrup

14.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer, administration

15.

 Kommende punkter

Lukket punkt

16.

 Samlede afgørelser - Visitation Voksen, 3. og 4. kvartal 2017

Lukket punkt

17.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen

2.

 Introduktion til Socialområdet 2018

3.

 Forslag til mødekalender 2018

4.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2017, Projekthuset Kilden v/Juulskov Huset

5.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2017 - Rusmiddelcenter Nyborg, Alkoholbehandling

6.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2017 - Rusmiddelcenter Nyborg, Misbrugsbehandling

7.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2017, Fjordhuset

8.

 Referat fra møde i Handicaprådet 9. november 2017

9.

 Referat fra møde i Handicaprådet 21. december 2017

10.

 Orientering fra formanden, udvalgsmedlemmerne og administrationen

11.

 Meddelelser

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Referat fra møde i Udsatterådet 26. oktober 2017

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

    Til top