Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

5/3

  Februar

5/2

  Januar

8/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgsbesøg i Socialafdelingen

2.

 Udmøntning af budget 2018 - De foreningsløse unge

3.

 Udmøntning af budget 2018 - Alle børn har ret til en god ferie

4.

 Godkendelse af boligsocial helhedsplan 2018-2022 for AB Sprotoften og Lejerbo - Johannesgården og Sofiegården i Nyborg

5.

 Anmeldt tilsyn på Nyborgværkstedet, 2017

6.

 Status på Housing Firstindsatsen i Nyborg Kommune

7.

 Udsatterådets Årsberetning 2017

8.

 Referat fra møde i Udsatterådet, 19. februar 2018

9.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2018, lukning af Projekthuset Kilden, Afdeling Frørup

10.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

11.

 Høringsudkast: Frivillighedspolitik 2018-21 - Hånd i hånd med frivilligheden

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Årsregnskab for 2017 for Mølleejer Jens Christian Jespersens legat

Lukket punkt

14.

 Årsregnskab for 2017 for Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg Kommune

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af næstformand

2.

 Status på udmøntningen af budget 2018 - socialområdet

3.

 Udmøntning vedrørende psykologhjælp til unge under 25 år

4.

 Handicapråd - Udpegning af medlemmer indstillet fra Danske Handicaporganisationer, 2018-2021 og Godkendelse af vedtægter for Handicaprådet

5.

 Delegation af kompetencen til at ansøge om værgemål

6.

 Godkendelse af forretningsorden til Udsatteråd i Nyborg Kommune for perioden 2018 - 2021

7.

 Udsatterådet, konstituering 2018 - 2021. Valg af byrådsmedlemmer og og medlemmer fra administrationen

8.

 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug, 2018

9.

 Børn- og Ungeudvalg 2018 - 2021

10.

 Offentlig høring af friluftsstrategi

11.

 Underretninger 4. kvartal 2017

12.

 Magtanvendelser 2. halvår 2017. Børn og Unge. Voksne

13.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2017, Bostedet Øksendrup

14.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer, administration

15.

 Kommende punkter

Lukket punkt

16.

 Samlede afgørelser - Visitation Voksen, 3. og 4. kvartal 2017

Lukket punkt

17.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen

2.

 Introduktion til Socialområdet 2018

3.

 Forslag til mødekalender 2018

4.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2017, Projekthuset Kilden v/Juulskov Huset

5.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2017 - Rusmiddelcenter Nyborg, Alkoholbehandling

6.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2017 - Rusmiddelcenter Nyborg, Misbrugsbehandling

7.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2017, Fjordhuset

8.

 Referat fra møde i Handicaprådet 9. november 2017

9.

 Referat fra møde i Handicaprådet 21. december 2017

10.

 Orientering fra formanden, udvalgsmedlemmerne og administrationen

11.

 Meddelelser

12.

 Kommende punkter

Lukket punkt

13.

 Referat fra møde i Udsatterådet 26. oktober 2017

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

    Til top