Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

11/6

  Maj

7/5

  April

9/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Oplæg til udvalgsbesøg på Bofællesskabet Højbo

2.

 Oplæg til valg af model for revidering af kvalitetsstandarder på socialområdet

3.

 Udsattepolitik 2018-2022

4.

 Opfølgning på udvalgets besøg på Bostedet Jagtenborg

5.

 Sammenhæng på tværs

6.

 Udmøntning af budget 2018 - Juulskov Huset - udnyttelse af nederste etage

7.

 KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018

8.

 Status på partnerskabsaftale med SUS Nyborg

9.

 Orientering om omgørelsesprocenterne på social-, børne- og voksenhandicapområdet

10.

 Høringsudkast: SAMMEN om demens. Strategi for Nyborg Kommune som demensvenlig kommune

11.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2018, Støttecenteret Søjlen

12.

 Referat fra Handicaprådets møde 26. april 2018

13.

 Referat fra Udsatterådets møde 15. maj 2018

14.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

15.

 Kommende punkter

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgsbesøg på Jagtenborg

2.

 Foreløbig drøftelse af budget 2019 i fagudvalg og samarbejdsudvalg

3.

 Opsamling på teammøde om unges misbrug og kommunale indsatser

4.

 Orientering om de særlige psykiatripladser

5.

 Underretninger 1. kvartal 2018

6.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2018

7.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2018, Juulskov Huset

8.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2018, Rusmiddelcenter Nyborg

9.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

10.

 Kommende punkter

Lukket punkt

11.

 Snitflader mellem Sundheds- og Omsorgsafd. og Socialafdelingen vedr. myndighedssagsbehandling

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Oplæg til udvalgsbesøg på Jagtenborg

2.

 Valg af medlemmer til Udsatterådet 2018-2021

3.

 Potentialeafklaring af mulig etablering af et kommunalt aflastningstilbud

4.

 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug, 2018

5.

 Handicaprådets Årsberetning 2017

6.

 Referat fra mødet i Handicaprådet 5. marts 2018

7.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2018 - Skrænten

8.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn 2018, Fjordhuset

9.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

10.

 Kommende punkter

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

    Til top