Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2018 - 30/09/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

24/9 3/9

  August

13/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgsbesøg på Nyborgværkstederne samt Hjørnehuset 24. september 2018

2.

 Delegationsplan for Social- og Familieudvalget 2018

3.

 Nye bestemmelser i serviceloven vedr. tidlig forebyggende indsats (voksenområdet)

4.

 Mødeplan 2019 - Social- og Familieudvalget

5.

 Status på integrationsindsatsen 2015-2018

6.

 Orientering om dialogmøde mellem Jobcenter Nyborg og Handicaprådet

7.

 Orientering om proces for mad-, måltids- og bevægelsespolitik

8.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Social- og Familieudvalgets dialogmøde med Handicaprådet, 3. september 2018

2.

 Godkendelse af Rammeaftalen 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark

3.

 Opfølgning på udvalgsbesøg på Højbo

4.

 Oplæg til udvalgsbesøg på Nyborgværkstedet

5.

 Delegationsplan for Social- og Familieudvalget 2018

6.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2018

7.

 Delegation af udpegning af medlem til visitationsforum vedr. særlige pladser i socialpsykiatrien

8.

 Mødeplan 2019 for Social- og Familiudvalget

9.

 Orientering om helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer

10.

 Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Ny forvaltningsaftale for Mølleejer Jens Christian Jespersens legat

Lukket punkt

13.

 Ny forvaltningsaftale for Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg Kommune

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om Sundhedsplejens opgaver og indsatser

2.

 Udvalgsbesøg på Højbo

3.

 Sagsbehandlingsfrister i Nyborg Kommune

4.

 Godkendelse af procesplan for ny børne- og ungepolitik 2019-2022

5.

 Afrapportering på Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar

6.

 Nye bestemmelser i serviceloven vedr. tidlig forebyggende indsats (voksenområdet)

7.

 Høring af udkast til Kodeks for Bæredygtigt Byggeri i Nyborg Kommune

8.

 Social- og Familieudvalgets dialogmøde med Handicaprådet og Udsatterådet, 2018

9.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Juulskov Huset

10.

 Socialtilsyn Syd - Tilsyn, Bostedet Øksendrup

11.

 Referat fra Udsatterådets møde 14. juni 2018

12.

 Referat fra handicaprådets møde 20. juni 2018

13.

 Orientering fra formand, udvalgsformand og administration

14.

  Kommende punkter

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

    Til top